De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 69 mei 2023

Vorige  Volgende
Zaterdag 13 mei Algemene Leden Vergadering, om 14.00 uur

Komende zaterdagmiddag wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden van 14.00 tot 15.30 uur. De verslagen van het bestuur en de vrijwilligers worden behandeld en de begroting en de plannen voor het komende jaar vastgesteld.

Na afloop kunnen we gezellig napraten met een hapje en een drankje of een wandeling maken door de Oeverlanden.

vergadering
Zondag 14 mei Vogelexcursie om 11.00 uur

Onder leiding van Wendela Tenner en Jan Jongejans wordt er gekeken en geluisterd naar de vogels die op ons pad komen. In deze tijd van de lente is de vogelzang op haar best.
Van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur.

rietgors
Beroep tegen Bestemmingsplan Nieuwe Meer 2

In de vorige nieuwsbrief vermeldde we dat we ons nog aan het beraden waren over wel of niet in beroep gaan bij de Raad van State tegen het 'Bestemmingsplan Nieuwe Meer 2'. Deze aanpassing van het bestemmingsplan is noodzakelijk voor de bouw van een nieuw onderstation van Liander/TenneT met een capaciteit van 160 MVA naast het bestaande onderstation. We waren zeer ontevreden dat, ondanks alle ingediende zienswijzen en inspraakrondes bij de Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie (DC) van de gemeente Amsterdam, er geen verbeteringen waren aangebracht in het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE). Alle leden van het Kernteam Oeverlanden-Sloten waren van mening dat ondanks de kleine kans van slagen, het toch verstandig was om beroep aan te tekenen. Om praktische redenen is alleen de VDOB! in beroep gegaan met steun van de andere leden (Stichting Nieuw en Meer, Tuinpark 'Ons Buiten' en Watersportverenging 'Onklaar Anker'). Drie hoofdpunten in ons beroep zijn: (1) Voor de omgeving is niet zoveel capaciteit nodig, stroom voor Schiphol kan van elders worden geleverd en de ontlasting van het onderstation Hemweg hoeft ook niet door Nieuwe Mee 2 worden opgelost. Dan is er een kleiner onderstation nodig en is er meer mogelijkheid voor (2): de ruimtelijke inpassing kan niet worden gerealiseerd. De RPvE stelt eisen aan de ruimtelijke inpassing maar geeft een papieren werkelijkheid weer; die inpassing is niet mogelijk gezien de plaatsing en de grootte van de gebouwen. En (3): het is niet acceptabel dat er zo'n lawaaimaker zo dicht bij de recreatiestranden komt. Technisch is dat eenvoudig op te lossen, maar dat maakt het onderstation iets duurder en daarvoor wordt niet gekozen. Gevolg: het geluidsniveau wordt nu voor tientallen jaren veel te hoog. En dat is slecht voor de gezondheid van mensen die komen recreëren in de Oeverlanden. De gemeente heeft in deze een zorgplicht. Ook hebben we een beroep op de Wet open overheid (Woo) gedaan om de afspraken tussen de gemeente Amsterdam en Liander/TenneT te achtehalen. Onze gronden van beroep zijn gepubliceerd op onze website bij:
www.oeverlanden.nl/plannen/ onder "Bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Onderstation Nieuwe Meer II".

verdeelstation
Tekening van de voorgenomen bouwplannen van het transformatorstation Nieuwe Meer II

Nachtegalen in de Oeverlanden, nu te horen!

De nachtegalenexcursie was goed bezocht en gelukkig lieten de vogels zich dit keer beter horen dan vorig jaar. Toen hadden we slechts een enkel, weinig enthousiast exemplaar. Voor degenen die zelf willen gaan luisteren, staan op deze kaart de plekken aangegeven waar ze dit jaar het meest gehoord zijn. Ze zingen de hele dag door en op de site van de vogelbescherming kunt u van tevoren luisteren hoe ze klinken: een mooie, opvallend volle stem. Hij wordt niet voor niets de meesterzanger onder de vogels genoemd. Soms laat de vogel zich zien, meestal zittend op een zangpost, enkele meters boven de grond.

Voor wie de zang van de nachtegaal beter wil leren herkennen biedt de vogelbescherming een cursus:
www.vogelbescherming

zangposten
Kaart met de zangposten van de Nachtegaal tijdens de excursie van vrijdag 5 mei
Schotse Hooglander stier

Half april is de stier die al een tijdje overlast gaf afgevoerd. Hij had meerdere keren mensen aangevallen, zelfs op de horens genomen, en ook de vrijwilligersploeg kon niet meer ongehinderd werken. De hooglanders, die op de Oeverlanden zijn geboren, worden helaas vaak aangehaald en gevoerd. Hierdoor verliezen ze hun gebruikelijke schuwheid en socialiseren ze met mensen. Bij een jong kalfje is dat schattig, maar eenmaal volwassen is een stier een dominant dier en als hij op deze manier opgegroeid is, zal hij mensen op hun plaats zetten of wegjagen als hij dat nodig vindt. Om hem veilig te kunnen afvoeren heeft deze jongen een verdovingspijltje in zijn lijf gekregen waarna we met de nodige moeite 600 kilo slapend gewicht in een aanhanger hebben gesleept. Nu loopt hij ergens in Drenthe op een plek met meer ruimte.

Na de dood van de oude stier en het afvoeren van het jonkie met een gebroken hoef (die is herstellende) zijn er dus nog maar twee koeien over. Het lijkt er overigens op dat één daarvan zwanger is.

Duizend dierenwoningen

In eerdere nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen over het duizend dierwoningenproject. Om bij alle veranderingen in de nabije toekomst de natuurwaarden van de Oeverlanden te behouden is er o.a. een lijst opgesteld met twintig maatregelen om de leefbaarheid voor dieren te vergroten. Dit zijn mogelijke maatregelen op korte en lange termijn, variërend van eenvoudig (een broeihoop voor ringslangen) tot complex (aanleg van helofytenfilters).

ringslang
Ringslang. Foto door Jelger Herder

Er is sinds de laatste nieuwsbrief weer overleg geweest met de managers van dit project, ecologisch beheerders van de gemeente en vertegenwoordigers van Ons Buiten en de VDOB! We hebben hier de verschillende opties nader besproken en zullen binnenkort in het gebied kijken naar verschillende locaties voor o.a. ondergrondse bijenhotels, een ijsvogelwand, overwinteringsplekken voor ringslangen en zo meer. Op de lijst staan ook plannen die bedoeld zijn om de waterkwaliteit van de Oeverlanden te verbeteren en het gebied beter bestand te maken tegen het veranderende neerslagpatroon. Hierover zal nog een hydroloog geraadpleegd worden aangezien dit specialistische kennis vergt.

Geluidsoverlast vanaf de Nieuwe Meer

Sinds de regels voor partyboten op de grachten van Amsterdam zijn aangescherpt, is de geluidsoverlast vanaf het stadswater verplaatst naar de Nieuwe Meer. Op mooie dagen in het voorjaar en de zomer varen lege partyboten door de sluis en pikken vervolgens de feestvierders ergens op in de Oeverlanden. Eenmaal op het water vloeit de alcohol rijk en gaat de geluidsapparatuur op vol volume, dit laatste tot ergernis van omwonenden, volkstuinbezitters en andere recreanten.

Deze enorme geluidsoverlast zorgde voor vele klachten die inmiddels hebben geleid tot overleg tussen de wijkagenten uit de omliggende stadsdelen, de waterpolitie, Waternet en omwonenden en recreanten. Tijdens dat overleg is toegezegd dat er meerdere middagen en avonden toezicht zal zijn op het water. Bovendien is door uitbreiding van de capaciteit inmiddels meer waterpolitie beschikbaar. In juni wordende resultaten van deze aanpak geëvalueerd. Wel werd dringend geadviseerd om te blijven klagen indien er weer ernstige overlast plaatsvindt want als dat niet gebeurt, wordt gedacht dat de problemen er niet meer zijn.

Dus bij geluidsoverlast op de Nieuw Meer, dien een klacht in bij de gemeente via
meldingen.amsterdam.nl.

partyboot

Bloeiende planten in De Oeverlanden in de maand mei

Wanneer u in de maand mei in De Oeverlanden komt, kunt u onderstaande bloemen waarnemen. Dit is slechts een kleine greep uit de soorten die nu in bloei staan. Sommige staan verspreid door het hele gebied, terwijl anderen slechts op specifieke plekken te vinden zijn.

bloemen
Foto's door Hans BootsmaDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.