De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 68 april 2023

Vorige  Volgende
Zondag 16 april: Rondje Nieuwe Meer (11:00-15:00)

Nu het vaarseizoen van de veerponten weer van start is gegaan, is het weer tijd om het ('korte') rondje om de Nieuwe Meer te lopen. Vanaf het depot gaan we dit keer linksom het meer, totaal ongeveer dertien km. Mooie gelegenheid om te genieten van het ontluikend groen en om bij te kletsen over de vele ontwikkelingen in het gebied. Er speelt van alles.
Met Nico Jansen.

Vertrek vanuit het NME-centrum 'De Waterkant'. Klik hier voor de locatie.
Aanmelden is niet nodig. Voor leden gratis en voor niet-leden zijn de kosten €2,50.

nieuwe meer

nieuwe meer
Foto: Hans Bootsma

Biobende gaat bijna van start

Op drie zaterdagen, 15 april, 20 mei en 10 juni, tussen 13:00 en 16:00 komt natuurclub de Biobende weer bijeen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen weer meedoen aan allerlei leuke natuuractiviteiten in de Oeverlanden. Onder supervisie van twee natuurgidsen kunnen de kinderen onder meer waterdiertjes onderzoeken, hutten bouwen, houthakken, vuurtje stoken, kruidenthee maken, brood bakken boven het vuur en meer.

De Biobende bijeenkomsten vinden plaats in en om het NME-Centrum 'De Waterkant'. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als uw kind wil deelnemen, neem dan snel contact op met Tom Koudstaal via natuurclub@oeverladen.nl. De kosten bedragen €18 voor leden en €27 voor niet-leden.

biobende

Steun het referendum Hoofdgroenstructuur

Eind vorig jaar zijn de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur gepresenteerd. Het college geeft aan dat de plannen een verbetering zijn, 'omdat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid'. Daar denken veel mensen in de stad anders over. Na een overweldigend aantal ingediende zienswijzen en een op het laatste moment georganiseerde inspraakavond, bleven een flink aantal zorgen bestaan. Vooral de op het laatste moment en na participatiemogelijkheden binnen de Hoofdgroenstructuur opgenomen flexibiliseringen stuiten op verzet. In de hoop deze zorgen alsnog onder de aandacht te brengen is besloten een referendum te organiseren. Hiervoor zijn nu opnieuw 10.000 handtekeningen nodig.
Steun dus nu het referendumbezoek op www.rhgs.nl. Teken ook als u ook het eerste verzoek heeft getekend. Die handtekeningen tellen niet mee!

referendum

Werkzaamheden Gasunie en Tennet/Liander

Afgelopen weken is veel overleg geweest over de werkzaamheden van de Gasunie en Tennet/Liander. Het overleg met de Gasunie is goed verlopen. Er zijn goede afspraken gemaakt over herplanten van het gebied waar bomenkap heeft plaatsgevonden nadat de werkzaamheden zijn beëindigd. Ook is besloten om niet de Riekerpolder als werkterrein in te richten maar daarvoor de parkeerplaats van Tennet/Liander te gebruiken. In de week van 12 juni zal er een rondleiding bij een boorlocatie worden georganiseerd waar u meer komt te weten over de bijzondere techniek van het ondergronds boren van de leidingen. Exacte datum en tijdstip is nog niet bekend. Als u daarvoor interesse hebt, dan graag dit alvast kenbaar maken aan Tom Koudstaal, penningmeester@oeverlanden.nl

Het overleg over de uitbreiding van het onderstation Nieuwe Meer 2 van Tennet/Liander verloopt minder soepel. Er is een zienswijze ingediend door onze vereniging en het kernteam Oeverlanden, de samenwerking tussen ons, stichting Nieuw en Meer, tuinpark 'Ons Buiten' en watersportvereniging 'Onklaar Anker' en er is ingesproken bij de commissie duurzaamheid van de gemeenteraad. Het heeft weinig geholpen. Grootste punt van kritiek is dat de grootte van de gebouwen (tot 15 meter hoog!) een landschappelijke inpassing onmogelijk maakt en er gekozen is voor een open gebouw waardoor de installatie veel lawaai gaat produceren. En dat is ongewenst zo dicht bij de recreatiestranden. Het bestemmingsplan is ondanks de vele bezwaren goedgekeurd door de gemeenteraad. Er moet nu definitief worden besloten of in beroep wordt gegaan bij de Raad van State. De vraag daarbij is of we voldoende juridische steekhoudende argumenten hebben.

werkzaamheden
Boring van de Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding door Tennet. Foto: Tom Koudstaal

Voorjaarsbijen actief

De lente is nu echt gearriveerd, en dat is te zien aan de activiteit van wilde bijen. Hierbij een greep uit een aantal soorten. Vooral de paardenbloem trekt veel bijensoorten aan.

Aan de oever van de Nieuwe Meer zijn op verschillende plekken de grijze zandbijen actief. Deze soort nestelt het liefst gezamelijk in zogenaamde aggregaten waarin ze diep gelegen nesten graven.

bijen
Foto's: Hans Bootsma
Knooppunt Nieuwe Meer

In het kader van het Zuidasdok project zijn de werkzaamheden rondom het knooppunt Nieuwe Meer gegund aan TriAX. TriAX is een combinatie van Dura Vermeer Divisie Infra B.V., Heijmans Infra B.V. en N.V. BESIX S.A.. Er is een gesprek geweest met de omgevingsmanager en de stakeholdermanager van TriAX en we zijn geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Het goede nieuws is dat het Jaagpadbosje, niet zal worden gekapt. Daartegen hebben we eerder zonder succes hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Punt van zorg is dat een deel van de Riekerweg zal worden gebruikt als aan en afvoer route van materialen. Mogelijkheden zijn nu in onderzoek om daar een goede oplossing voor te vinden. Start van de werkzaamheden zal niet eerder dan in 2024 zijn.

Knooppunt Nieuwe MeerDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.