De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 67 december 2022

Vorige  Volgende
Winterwandeling op zondag 18 december van 14.30 – 16.00 uur

Op deze laatste zondag voor Kerstmis wandelen we langs de oever van de Nieuwe Meer om te genieten van de rustige atmosfeer die hier aan het einde van het jaar en het begin van de winter aanwezig is. Vanwege de kou kunnen we misschien veel watervogels verwachten. En hopelijk zijn er ook mooie avondluchten.

Vertrek vanuit het NME-centrum de Waterkant Klik hier voor de routebeschrijving.. Aanmelden is niet nodig. Voor leden gratis en voor niet-leden zijn de kosten €2,50.

winter

wandeling

TV-uitzending Slakken in de Oeverlanden, maandag 12 december

Enige weken geleden is er een TV opname gemaakt in de Oeverlanden, met Tello Neckheim, oud-bestuurder van de VDOB! en een slakken deskundige. De uitzending is op maandag 12 december om 19.05 op NPO2. Het programma heet BinnesteBuiten. Via stichting Anemoon werd hij benaderd of hij een item over landslakken wilde maken voor hun programma. Toen dacht hij meteen aan de Oeverlanden omdat het programma BinnensteBuiten ook veel aandacht geeft aan de locatie. En dat is ook gebeurd. Hij vermoedt dat de Oeverlanden ongeveer twaalf minuten in beeld zal komen. Niet alleen de natuur maar ook in de heemtuin is gefilmd. Je weet natuurlijk nooit wat er precies wordt uitgezonden maar hij gaat ervan uit dat de Oeverlanden worden genoemd en dat er slakken te zien zullen zijn.

slakken

Biobende mini in 2023

In 2023 willen we weer starten met natuurbelevingsdagen voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. We hebben in het verleden een jeugdclub gehad, genaamd Biobende, en die willen we in aangepaste vorm herstarten. Het plan is om op drie zaterdagen, 15 april, 13 mei en 10 juni van 10:00 tot 13:00 uur, onder supervisie van twee medewerkers met biologische kennis, om met kinderen onder meer waterdiertjes onderzoeken, hutten bouwen, vuurtje stoken, houthakken en kruidenthee maken en brood bakken boven het vuur.

De definitieve aankondiging komt later, maar we willen graag alvast de interesse hiervoor weten. Als u overweegt uw kinderen daarvoor op te geven, meldt dat dan graag aan natuurclub@oeverlanden.nl. Het verplicht u tot niets. Laat het ook anderen weten in uw kennissenkring en hun kinderen opgeven! Tot nu toe zijn erg weinig aanmeldingen.

biobende

Pilot natuurvriendelijke oevers

Als voortvloeisel van ons verloren hoger beroep bij de Raad van State tegen de kapvergunningen voor het Project Zuidasdok, is door het projectbureau Zuidasdok de intentie uitgesproken om een Pilot voor natuurvriendelijke Oevers te financieren. In zeer positief overleg met hen, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, de Gemeente Amsterdam en ons, wordt er nu een ontwerp gemaakt voor deze pilot door Bureau Smartland van Klaas Jan Wardenaar. Dit bureau was al eerder betrokken bij een ontwerp voor het verbeteren van de Biodiversiteit in het kader van de Ontwikkelstrategie en heeft veel kennis op dit gebied. Het nu nog voorlopige plan is om een zevental drijvende oevers te maken met verschillende drijvende oplossingen en verschillende golfbreker oplossingen aan het begin van het jaagpad achter de steigers. Er zal monitoring gaan plaatsvinden om te kunnen bepalen wat de beste oplossing is in termen van verbeteren van de biodiversiteit en robuustheid. Zodra de plannen op papier staan, zullen we die publiceren op onze website.

oevers

Ontwikkelstrategie, verbeteren biodiversiteit en natuurwaarden

Bij de korte termijnacties (2021-2024) van de Ontwikkelstrategie is aangegeven dat er financiering wordt geregeld voor een drietal projecten: 1000-dierwoningen, Vogeleiland voor visdiefjes en plaatsen 10 rifballen.

Voor het uitwerken van de 1000 dierwoningen is er een bijeenkomst door de gemeente georganiseerd waarbij veel deskundigen op ecologisch gebied aanwezig waren, die hebben aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn in de Oeverlanden. De uitwerking van de opgestelde plannen vroeg meer tijd dan verwacht. Het gevolg is nu dat niet tijdig voor de gemeentelijke begroting voor 2023 een plan kon worden ingediend. Dit project zal dus helaas worden doorgeschoven naar 2024

Het vogeleiland voor visdiefjes gaat er gelukkig wel komen. Voor de locatie is gekozen voor de zuidoever van de Nieuwe Meer, niet ver verwijderd van de aanlegsteiger van de veerpont. De planning is nu dat na de zomervakantie het eiland van 110 m2 zal worden aangelegd, uitgaande dat de vergunningsaanvragen niet tot vertragingen leiden.

De toekomst voor de plaatsing van de rifballen is onzeker. Het budget is zoek c.q. verdwenen. Daar gaan we over in overleg met de gemeente. Ze waren immers toegezegd.

visdief
Voortgang herinrichting van het recreatiedeel Oeverlanden

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over onze inbreng van onze vereniging voor aanpassingen van het recreatiedeel van de Oeverlanden. Dit was vooruitlopen op een participatiebijeenkomst die door de gemeente werd georganiseerd in Aquarius. Die is op 26 oktober geweest en die is in een positieve sfeer verlopen waarbij alle aanwezigen op kaarten hun voorkeuren konden aangeven. De Ontwikkelstrategie, waar we in co-creatie met de gemeente hard aan hebben gewerkt, werd als randvoorwaarde neergezet. Ook bleek dat uit het overgrote merendeel van de inzendingen en suggesties (170 stuks) dat ook de participanten van het onderzoek een duidelijke voorkeur gaven aan rust, natuurwaarden en het bijzondere karakter van de Oeverlanden. Vanuit deze situatie lijkt het dus geen gevecht te gaan worden tegen vlakke grasmatten met prullenbakken, maar is de Ontwikkelstrategie in de breedte ondersteund.

Op de website van de gemeente over de Oeverlanden zijn de aangedragen ideeén en reacties op de bestaande inrichting te bekijken. En in de planning staat dat er eind 2022 een ontwerp is waarop kan worden ingesproken, waarna er een definitief ontwerp komt en in 2023 begonnen kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

Klik op de onderstaande link om die website te kunnen bekijken:
https://deoeverlanden.buroregenenwaterparticipatie.nl/

Onze voorstellen zijn te vinden op onze website Ontwikkelstrategie_De_Oeverlanden_2040.

participatieavondFoto door Cees Fisser

Bomenkapterrein Gasunie

Op de hoek van de Oude Haagseweg en de Anderlechtlaan ligt een hoogspanningsstation, met daarachter Meet- & regelstation Sloten van Gasunie. Dit station moet worden verbouwd en uitgebreid om de gaswinning in Groningen terug te kunnen brengen naar nul. De reden? Een energiecentrale bij Diemen die veel gas uit Groningen gebruikt, zal worden aangesloten op een ander soort aardgas: hoogcalorisch aardgas. Om het gas aan de centrale te kunnen leveren, moet een nieuwe gastransportleiding worden gelegd van 9,5 kilometer door de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en Amstelveen. De leiding komt uit bij het meet- en regelstation in Sloten.

Dit werd ons duidelijk omdat er een aantal aanvragen omgevingsvergunningen werden gepubliceerd waaruit bleek dat er veel bomen moeten worden gekapt. Reden om precies na te gaan wat er nu precies speelde. Dat heeft geleid tot overleg met de Gasunie, waarin we ook een aantal wensen en mogelijkheden tot beperking van het aantal te kappen bomen hebben neergelegd. Ook is er nog een discussie gaande over het gebruik van een aangrenzend weiland in de Riekerpolder als werkterrein. Overleg is nog gaande. Op de website zullen we binnenkort de relevante documenten en de informatie van Gasunie publiceren bij www.oeverlanden.nl/plannen/

gasunie

Bruggenbouwen

De Riekerpolder waar de Oeverlanden deel van uitmaken wordt aan drie zijden begrensd door water, De Schinkel in het oosten, de Ringvaart in het westen en de Nieuwe Meer in het zuiden. Begrijpelijk dat in de huidige tijd daar veel bruggen voor nodig zijn om de bijna onbegrensde mobiliteit te faciliteren. Inmiddels is de vernieuwing en van het knooppunt Nieuwe meer aanbesteed en wordt de brug over de Schinkel uitgebreid met twee extra verkeersbruggen aan de noord- en zuidzijde. Om de bittere pil te verzoeten komt er een fiets- en wandelpad op de nieuwe zuidelijke brug. We pleiten voor een directe aansluiting op het Jaagpad d.m.v. een haarspeldaansluiting voor fietsers en een taludtrap voor wandelaars. Het rondje Nieuwe Meer hoeft dan niet langer met de omweg over de sluis.

De hoge oversteek biedt een fraai uitzicht op de Oeverlanden, de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos. Het fietspad krijgt een gestrekte koers van de Zuidas naar Schiphol en vice versa.

Aan de westzijde gaat de Oude Haagsebrug vernieuwd worden. De brug dateert van 1938 en is niet meer in goede staat. Het maximaal toegestane voertuiggewicht is recent beperkt tot 45 ton! Het ontwerp voor de nieuwe brug voorzag aanvankelijk niet in een wandelpad. Inmiddels is men toch van de noodzaak hiervan overtuigd en is 1.20 meter ingeruimd voor de wandelaar. Wij willen graag dat dit wandelpad op de brug aan de zuidzijde komt te liggen, aansluitend op de paden in de Oeverlanden en in de Haarlemmermeer.
We wachten af of dit gaat lukken.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.