De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 66 oktober 2022

Vorige  Volgende
Paddenstoelenexcursie Zondag 16 oktober van 11.00-12.30 uur

Met het ouder worden van de Oeverlanden neemt de verscheidenheid aan soorten paddenstoelen toe. Bomen en planten leven samen met schimmels waarvan de paddenstoelen de zichtbare vruchtlichamen zijn. Maar ook dood hout of organisch materiaal kan een goede habitat vormen voor kleine onopvallende inktzwammetjes of grote houtzwammen. Veel regen betekent veel. Laat u verrassen! Christiane Baethcke weet heel veel over paddenstoelen en zal u met u op zoek gaan naar de aanwezige paddenstoelen in de Oeverlanden.

Vertrek vanuit het NME-centrum de Waterkant. Aanmelden is niet nodig.

Voor leden gratis en voor niet-leden zijn de kosten €2,50.

vliegenzwam

Natuurwerkdag Zaterdag 5 november van 11.00-15.30 uur

Zin om eens de handen uit de mouwen te steken en lekker buiten in de natuur te werken? Dat kan op de jaarlijks terugkerende landelijke natuurwerkdag. Net als op vijfhonderd andere locaties kunnen vrijwilligers in de Oeverlanden meehelpen aan beheerwerkzaamheden in het gebied. Het beheer van de Oeverlanden wordt gedurende het gehele jaar uitgevoerd door de beheervrijwilligers. Op de natuurwerkdag kunnen leden en andere belangstellenden hieraan meewerken en zo ervaren wat er allemaal komt kijken bij het beheer van een natuurgebied. Op de natuurwerkdag gaan we met de beheercoötoren Carla Peperkamp en Wichert Stemerdink gemaaide velden afharken en het maaisel afvoeren. Zo houden we de bijzondere vegetatie in stand. Ook verrichten we mogelijk zaagwerk in de bosdelen. De werkzaamheden hangen af van het aantal deelnemers en het weer. Stevig schoeisel wordt aanbevolen! Voor de harde werkers wordt er rond lunchtijd een lekkere kom (vegetarische) soep met brood geserveerd.

Vanwege de voorbereidende werkzaamheden aanmelden via:
www.natuurwerkdag.nl
Voor meer informatie over de natuurwerkdag kunt u contact opnemen met de coördinator, Wichert Stemerdink.
Start van de werkzaamheden is in het NME-centrum de Waterkant

natuurwerkdag

werkdag
Vijf zandsculpturen met een boodschap in de Oeverlanden

Tot en met 23 oktober kan iedereen tussen 11 en 16 uur gratis komen genieten van vijf prachtige standbeelden van zand in De Oeverlanden en Tuinpark Ons Buiten. De zandsculpturen zijn mooi van zichzelf, maar dragen ieder ook een eigen boodschap, een maatschappelijk probleem van De Oeverlanden, uit.

Het kunstwerk 'Knibbel, Knabbel, Gucci' is de hedendaagse geldbeluste versie van het 'Hans en Grietje-huisje'. De 'Geboeide moeder' toont hoezeer het natuurgebied te lijden heeft van uitlaatgassen, fijnstof en stikstofuitstoot. 'De dromende reus' (op het depot) staat voor de slapende daklozen (of toeristen), die hier verblijven. Het kunstwerk 'Los in het Bos' is een monument voor de cruisers in De Oeverlanden. 'Snoeihart' op Tuinpark Ons Buiten verbeeldt het dubbelfeest: van het tuinpark dat zijn eeuwfeest viert en van de jongeren die zich aan de overkant van de Riekerweg op hun manier vermaken op de parkeerplaats.

Klik hier voor een plattegrond met de locaties waar de kunstwerken staan. Ze zijn, als het goed is, 'rainproof'. Dat komt doordat de kunstenaars biologisch afbreekbare houtlijm op hun zandkunstwerken hebben aangebracht. Overigens op ons verzoek niet op de sculptuur "de dromende reus" op het Depot .

zandsculptuur
Kalender 2023 -Oproep voor foto's

kalender

Dankzij een ruime steun van de leden, hebben we dit jaar een mooie kalender kunnen uitgeven. Ook in 2023 willen we een kalender uitgeven en zullen, net als afgelopen jaar, daarvoor een vrijwillige bijdrage vragen. Het zou mooi zijn als ook foto's van u daarvoor gebruikt kunnen worden. We roepen u op om mooie foto's van De Oeverlanden naar ons toe te sturen. Graag ook opgeven in welke maand de foto is gemaakt. Uit de mooiste foto's maken we dan een keuze voor publicatie in de Kalender 2023. En natuurlijk ontvangt u een presentje als uw foto wordt geplaatst in de kalender.
Voor opsturen en nadere informatie: Nico Jansen.

Biobende mini in 2023

In 2023 willen we weer starten met natuurbelevingsdagen voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. We hebben in het verleden een jeugdclub gehad, genaamd Biobende, en die willen we in aangepaste vorm herstarten. Het plan is om op drie zaterdagen, 15 april, 13 mei en 10 juni van 10:00 tot 13:00 uur, onder supervisie van twee medewerkers met biologische kennis, om met kinderen onder meer waterdiertjes onderzoeken, hutten bouwen, vuurtje stoken, houthakken en kruidenthee maken en brood bakken boven het vuur.

De definitieve aankondiging komt later, maar we willen graag alvast de interesse hiervoor weten. Als u overweegt uw kinderen daarvoor op te geven, meldt dat dan aan natuurclub@oeverlanden.nl.
Het verplicht u tot niets.

biobende
We zoeken een nieuwe redacteur

Omdat Onno-Sven Tromp zijn redacteurschap heeft beëindigd, zoeken we met spoed een nieuwe redacteur voor ons halfjaarlijks blad Oever. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een voorlopige indeling van het blad, het aanzoeken van leden voor het schrijven van de artikelen, het initieel redigeren van deze artikelen en het verkrijgen van de bijbehorende foto's van de auteurs. Daarnaast is er hiervoor een uitgebreid fotoarchief beschikbaar. Nadat alle artikelen en foto's aanwezig zijn, wordt de informatie doorgestuurd naar een bedrijf dat de lay-out verzorgt. Na de controle ervan en eventueel suggesties voor aanpassing, wordt de Oever naar de drukker verstuurd die de verdere afhandeling verzorgt.

Totale hoeveelheid werk is 30 tot 40 uur, tweemaal per jaar. En natuurlijk krijgt u in het begin de volle ondersteuning van het bestuur. Hierbij willen we vragen of er leden zijn die het werk van Onno over willen nemen en daarmee de uitgave van ons blad 'Oever' veilig te stellen.

Indien u interesse heeft dan kunt u zich melden bij Liesbeth Stricker .

Zienswijze nieuw transformator- en onderstation Anderlechtlaan

Midden in de zomervakantie hebben we de omvangrijke plannen voor een nieuw onderstation Nieuwe Meer II bestudeerd en een zienswijze ertegen ingediend. De plannen zijn dermate ambitieus dat er geen ruimte overblijft om alle gebouwen mooi in te passen in de omgeving. Dat laatste wordt wel beloofd maar valt niet te realiseren met de welhaast industriële afmetingen van het plan. Onlangs werd bekend dat de afgelopen decennia door de Autoriteit Consument en Markt, de elektriciteit infrastructuur alleen tegen de laagst mogelijke kosten zich mocht ontwikkelen. De kwaliteit van deze plannen lijkt daar de weerspiegeling van.

onderstation

Om wel een mooie inpassing mogelijk te kunnen maken zal men zich met minder vermogen tevreden moeten stellen. Het kan niet zo zijn dat de energietransitie de Oeverlanden voor de komende honderd jaar opscheept met een oerlelijke serie gebouwen met de uitstraling van een distributie- of datacentrum. Het lijkt erop dat men voortgezette economische groei nastreeft, zij het wel met elektriciteit in plaats van vooral gas.

De plannen moeten aangepast worden aan de omvang van het terrein en aan de eisen van schoonheid die deze omgeving van de Oeverlanden en de Riekerpolder stelt. Daarnaast vragen we integrale bescherming van wat resteert van de originele weilanden van de Riekerpolder en om de kwaliteit van de verbinding langs de Anderlechtlaan voor wandelaars en fietsers op een fatsoenlijk niveau te brengen, eventueel ten koste van de ruimte die het autoverkeer nu nog wordt geboden.

Ook maken we bezwaar tegen het geluidsniveau van het nieuwe onderstation. Er is gekozen voor een aantal open gebouwen voor goedkope koeling, maar dat levert veel lawaai op. Dat vinden we niet acceptabel, zo dicht bij de recreatiestranden. De gemeente maakt daarmee de Oeverlanden tot een industriegebied.

Eind oktober/november zal het antwoord komen op onze zienswijze. Deze beslaat 6 pagina's en is te lezen op de website www.oeverlanden.nl/plannen bij onderdeel Concept Ontwerp Bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Onderstation Nieuwe Meer II.

Voorstellen voor herinrichting van het recreatiedeel Oeverlanden

In het kader van de Ontwikkel Strategie wordt gekeken naar het recreatiedeel, dat nu 25 jaar geleden tot stand is gekomen door bijdragen van de provincie Noord-Holland. Indertijd is de vereniging daarbij betrokken geweest maar heeft toen weinig van de wensen kunnen realiseren. Nu gekeken gaat worden waar verbeteringen mogelijk zijn, willen we graag opnieuw proberen onze invloed te laten gelden. Het klimaat lijkt gunstig voor burgerinvloed, hetgeen al bleek toen gevraagd werd aan het publiek om te komen met wensen en suggesties.

recreatie

We hebben een aardige lijst van acties opgesteld waarmee het recreatiedeel van de Oeverlanden beter en aantrekkelijker kan worden en dat toekomstbestendig is. Dat houdt in dat de beheerkosten beperkt kunnen worden door betere inrichting en het aantrekkelijker kan worden voor bezoekers om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de Oeverlanden en het Nieuwe Meer te bieden hebben.

De berg naast Aquarius wordt weggraven en het materiaal wordt weer teruggelegd waar het vandaan kwam, in de opening naar de pier, waar nu de brug ligt die inmiddels versleten is. De zichtlijn over het fietspad komt terug en het fietspad kan langs de strandjes lopen. De tegelboulevard verandert in een schelpenpad, de hekken verdwijnen, behalve bij het eerste strand dat bij uitstek gebruikt wordt door ouders met kleine kinderen. Op de pier verdwijnt de grote houten vlonder en komt hier strandzand te liggen met een makkelijke toegang tot het water. Er moet ook een attractie komen voor de oudere jeugd, bijvoorbeeld een vlot op enige afstand uit de kant met een duikplank. Dit zou de brugspringers van de Ringvaart wellicht kunnen verleiden hun kunstjes hier te vertonen.

Op nog meer verschillende aspecten wordt nader ingegaan. Het hele document is te lezen op de website bij Ontwikkelstrategie De Oeverlanden 2040. Eind deze maand volgen nadere overleggen met de projectgroep Ontwikkel Strategie.

Studiedag toekomst natuurontwikkeling de Oeverlanden

De storm van het afgelopen voorjaar maakte het weer extra duidelijk: vele schietwilgen benaderen het einde van hun levensduur. Dat roept de vraag op in hoeverre het karakter van de natuur van de Oeverlanden zal veranderen en wat de invloed van het beheer door de gemeente Amsterdam en de beheervrijwilligers van onze vereniging daarop zal zijn. De wijze van beheer bepaalt mede het veranderende landschap van de Oeverlanden. Dus dan kan ook de vraag gesteld worden welk landschap wordt gewenst en wat moet worden gedaan of juist worden gelaten om dat gewenste landschap te verkrijgen.

Antwoorden op deze vragen zijn van belang bij de inhoud van het beheerplan dat dit jaar moet worden opgesteld. De ontwikkelstrategie De Oeverlanden 2040 heeft bepaald dat onze vereniging vooralsnog een belangrijke rol blijft spelen bij het (ecologisch) beheer. In de ontwikkelstrategie wordt echten niet ingegaan op de komende veranderingen in het gebied. Het gebied wordt misschien nu te veel als een statisch gegeven gezien. Een nieuw beheerplan moet dan ook dienen als een aanvulling op de Ontwikkelstrategie.

Om te komen tot antwoorden wordt door ons op 24 november een studiedag georganiseerd met deelnemers met theoretische en praktische kennis met betrekking tot landschapsinrichting en ecologisch beheer. Op de studiedag zal kunnen worden gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen en inleidingen en zal helpen een keuze te maken hoe het beheer kan helpen bij de verdere natuurlijke ontwikkeling van de Oeverlanden.

onywikkeling
Markering Cruisers-zone

Toen we vorig jaar betrokken waren bij het realiseren van een kabouterpad, ontstond een discussie met cruisers over de route van het pad omdat die volgens hen door het gebied van de cruisers zou lopen. Er is door het bestuur van de VDOB! een brief aan de wethouder, de gemeenteraad en het stadsdeel Nieuw-West geschreven waarin we betoogden dat het kabouterpad ten onrechte wordt beperkt door de aanwezigheid van de cruisers en dat de Oeverlanden voor iedereen goed toegankelijk moet blijven. Ook stelden we dat de locatie van de cruisers-zone onduidelijk is aangegeven, dat vervuiling in het gebied toenam en dat er onvoldoende wordt gehandhaafd. De brief resulteerde in goed overleg met zowel de vertegenwoordigers van de cruisers en het stadsdeel Nieuw West. De gemeente was bereid investeringen te doen om de situatie te verbeteren. Het zichtbare resultaat zijn nu een betere markering van de cruisers-zone, extra vuilnisbakken, regenboogkleurige toegangshekken en nieuwe informatieborden rondom het cruisegebied. Nog niet alle plannen zijn uitgevoerd en nog niet alle markeringen zijn aangebracht, maar de situatie is nu wel verbeterd. Hopelijk blijven de cruise-activiteiten nu meer beperkt binnen de cruisers-zone. Helemaal gerust daarop zijn we nog niet.

cruisegebiedDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.