De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 65 augustus 2022

Vorige  Volgende
Nachtvlinderexcursie Zaterdag 27 augustus van 21.30-23.30 uur

Met behulp van een verlicht laken worden op het depot de nacht actieve insecten gelokt, waaronder nachtvlinders. De vangmethode lokt natuurlijk ook lastige gasten zoals muggen waarop men bedacht moet zijn bij de kledingkeuze.

Met Trees Kaizer en Ruud Jansen

nachtvlinder

De zomervakantie loopt ten einde, welkom thuis

Elk jaar, eind augustus, hervat het gewone leven. Na een aantal weken ongedwongen verblijf elders, wacht weer het gewone leven in de eigen omgeving. Hopelijk heeft dit lichaam en geest goed gedaan. Voorlopig moet u weer ontspanning en energie vinden in de woonomgeving. Hierbij kunnen de Oeverlanden en omgeving een positieve rol spelen.

Energietransitie in de Riekerpolder

In nieuwsbrief 63 meldden we de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van een nieuw, groot, transformatorstation mogelijk te maken waar van 2000-2006 McDonald's stond. Wij hebben een zienswijze ingestuurd waarin we te kennen geven dat gebruik van dit perceel ten behoeve van de energietransitie wel begrijpen en billijken, maar dat de omvang van de plannen niet passend is bij de omvang van het perceel. Dat meet slechts 4500 vierkante meter en noopt bebouwing tot pal op de grenzen, waardoor inpassing in de omgeving onmogelijk is. Terwijl de entree van de Oeverlanden juist mooi en aantrekkelijk vorm moet kunnen krijgen. Ook demping van een sloot en vergroting van de Molenwetering ten koste van de aanwezige oeverbegroeiing kan in onze ogen geen genade vinden, net als de extra ontsluiting van het perceel.

Wandelaars en fietsers langs de Anderlechtlaan moeten de ruimte krijgen die hen toekomt en niet in de marge vlak langs een blinde metalen profiel gevel die over een lengte van 80 meter pal langs de kavelsloot 15 meter hoog oprijst. Hoe nobel het doel ook is, de schoonheid mag niet te grabbel gegooid worden, de generaties na ons moeten ook nog wat te beleven hebben. Een transformatorstation kan niet meer dan twee maal de omvang van het reeds bestaande station krijgen om een fraaie inpassing mogelijk te maken. Onze zienswijze is te lezen op deze link.

Maak natuurgebied de Oeverlanden bereikbaar!

Sinds de opheffing van buslijn 69 is natuurgebied de Oeverlanden onbereikbaar geworden vanuit de woonwijken van Nieuw-West. Wie bij de halte bij het natuurgebied (halte Anderlechtlaan) wil uitstappen moet met bus 369 doorreizen naar Schiphol en dan weer terugreizen met bus 397, die wel bij de halte stopt. Dit kost onnodig veel tijd en geld. Zonde, aangezien bus 369 wel langs de halte bij het natuurgebied rijdt. Een simpele oplossing kan ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van de Oeverlanden fors verbeterd wordt. Teken de petitie om ervoor te zorgen dat bus 369 stopt bij bushalte Anderlechtlaan en dat de halte hernoemd wordt naar De Oeverlanden!
Het adres van de petitie is:
Teken hier de petitie

Bruggetje Damloperspad in oude luister hersteld

De zomer was al een maand op streek en toen was het bruggetje ineens weer bruikbaar voor wandelaars en fietsers, niet langer een ophaalbrug maar een vaste brug. Scheepvaart is hier niet, dus dat zal geen probleem zijn. Onterecht en voorbarig was de brug in 2014 verwijderd en na veel aandrang van onze zijde nu in elk geval tijdelijk weer bruikbaar. Mocht de bouw van het Zuidasdok van start gaan, dan hopen we dat er toch een voorziening voor wandelaars van het rondje Nieuwe Meer zal blijven. Allen die hebben bijgedragen aan terugkeer van de brug, de projectgroep Zuidasdok, hartelijk dank.

Brug Aquarius voor onbepaalde tijd gestremd

Onverwacht werden we begin augustus geconfronteerd met het afsluiten van de brug midden in het vakantieseizoen. Bij geplande renovatie van de relingen bleek rot in de regels van de pijlers waarop het brugdek rust. Het werk dat oorspronkelijk slechts enkele dagen in beslag zou nemen gaat nu een onbepaalde tijd duren. Wij vinden dat niet acceptabel, samen met de heer Banshi van Aquarius. We vragen een spoedige herstel of een tijdelijke brug, zoals er tijdens de werkzaamheden op de Oude Haagseweg heeft gelegen. We denken dat op basis van de bestaande 3 pijlers die elk uit twee palen van liefst 45 bij 45 centimeter bestaan, prima met nieuwe regels een betere brug te maken valt, liefst een die meteen wat breder is, 3 meter, zodat de toenemende drukte beter verwerkt kan worden en het recreatiedeel een betere toegang van hulpdiensten kan krijgen en bevoorrading van Aquarius ook gemakkelijker kan verlopen. Door de pijlers iets in te korten waardoor het rot verdwijnt kan meteen een makkelijker overbrugging van het hoogteverschil gerealiseerd worden.

Werkgroep VDOB! 40 jaar jong

In 2024 bestaat de vereniging 40 jaar en dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er hebben zich enkele leden aangemeld die bereid zijn mee te denken over de invulling van dit evenement. In de loop van 2022 willen we de bepalen wat we gaan doen, waarna we 2023 gebruiken om de plannen verder uit te werken. Meer ondersteuning is nodig bij het helpen ontwikkelen en realiseren van de plannen.

Je kunt daarvoor contact opnemen met het Tom Koudstaal.
E-mail: Penningmeester VDOB.

Dode das

Eind juli ontvingen we het droevige bericht dat op de oprijlaan naar de magazijnen, het laatste stukje van de Genieweg, een das dood was aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van een aanrijding met een auto om het leven gekomen. Dassen hebben een beperkt gezichtsvermogen en zijn actief als het compleet donker is. Het is zeer bijzonder dat een das in deze omgeving voorkomt, de meest nabijgelegen leefgebieden zijn in het Gooi. Net als voor veel andere zoogdieren zijn de Oeverlanden een moeilijk bereikbaar gebied, omringd door een gordel van verkeerswegen. Water schijnt voor deze dieren minder een hindernis te zijn.

De das bleek een vrouwtje te zijn met een dikke buik. Niet zwanger maar vol van bramen. Het dier komt waarschijnlijk in de verzameling van het NME-centrum op ons depot.

das

Publieksparticipatie Ontwikkelstrategie

Tot 6 september kan men idee├źn en suggesties aanleveren bij de gemeente met betrekking tot het recreatiegedeelte van de Oeverlanden. De vereniging zal haar wensen kenbaar maken over inrichting waarbij oog is voor de natuurwaarden, bijvoorbeeld de nachtegalen die ook hier broeden.

Broedpoging van kerkuil mislukt

De vreugde over de ontdekking dat de nestkast in de loods daadwerkelijk gebruikt werd en dat er eieren gelegd waren, werd half augustus wreed verstoord toen bij controle bleek dat de jongen dood waren en de ouders afwezig. Waarschijnlijk zijn de enorm hoge temperaturen oorzaak van de mislukking. Tevens zullen de prooidieren van deze uilen minder makkelijk bereikbaar geweest zijn. Door de droogte houden de muizen zich nog meer schuil. Overwogen wordt nu de nestkast te verplaatsen naar de noordgevel.

Handhaving tegen geluidoverlast feestsloepen op De Nieuwe Meer

Net als in de corona-tijd is het populair onder de jeugd om met 50 mensen in een sloep op de Nieuwe Meer en de Ringvaart te dobberen met harde muziek. In tegenstelling tot de vliegtuigherrie is deze overlast niet van voorbijgaande aard. Op het water draagt het geluid ver en worden vooral de lage bas-tonen erg hinderlijk en irritant. Sinds enkele weken wordt zeer actief opgetreden door de politie en Waternet. Tot genoegen van de rustzoekende bezoekers van het gebied en de bewoners van Ons Buiten en de woonboten en de bewoners van de Ringvaartdijk.

Blijkbaar is harde muziek niet noodzakelijk, nu wordt er in stilte in de sloepen gevaren. Met dank aan de handhavers.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.