De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 64 juni 2022

Vorige  Volgende
Plantenexcursie Zondag 3 juli van 11.00 - 14.00

Zo kort na de langste dag is de plantenbloei vaak op zijn best. De Oeverlanden zijn rijk aan soorten planten en de erbij behorende insecten.

Excursie onder leiding van Hand Bootsma en Nico Jansen.
Vertrek vanaf gebouw 'De Waterkant' in de Oeverlanden
(Download hier de route).
Aanmelden is niet nodig.

siegerpark.gif

Bruggetje Damloperspad, tot slot...

In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat er nog enige obstakels waren om daadwerkelijk de brug te plaatsen. Die lijken nu opgeruimd. In de week van 4 juli zal de tijdelijke brug worden geplaatst. Ook zal een aannemer zorgen dat het pad en de omgeving van de brug weer begaanbaar wordt gemaakt. Daarmee gaat onze wens om het rondje Nieuwe Meer aan te passen en om een verbeterde fietsverbinding naar de Nieuwe-Meersluizen te realiseren, in vervulling. De tijdelijke brug moet weer weg als met de aanpassing van het knooppunt Nieuwe Meer wordt begonnen, maar dat kan nog wel even duren. De aanbesteding van het knooppunt laat nog even op zich wachten en dat zal de kosten ervan alleen maar hoger maken!

Broedende Kerkuilen op het Depot

kerkuil

Zoals in het artikel over Kerkuilen in de Oeverlanden in de laatste Oever al werd verondersteld, zijn de Kerkuilen in de Oeverlanden en in het bijzonder op het Depot, nog steeds aanwezig, en hoe! Toen Ellen de Bruin en Ricardo van Dijk van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland de door hen beschikbaar gestelde nestkast inspecteerden, bleken er twee volwassen Kerkuilen in de kast te zitten en waren er twee eieren zichtbaar. Er zullen ook nog eieren onder de uilen hebben gelegen; vaak zijn het er vijf tot acht.

Zoals gebruikelijk werd eerst het vlieggat van de boven de loodsdeur hangende kast volgens de geijkte procedure van de buitenkant afgesloten, en klom Ricardo aan de binnenkant via de trap naar boven. Na voorzichtig het deksel opgelicht te hebben, gebaarde hij dat we toch maar even stil moesten zijn. We hoopten op weer wat braakballen, maar er was dus duidelijk meer aan de hand!

Weer beneden aangekomen kon hij er van alles over vertellen. Elke dag wordt er één ei gelegd. De broedtijd is 30 dagen en daarna worden de jongen in zes tot zeven weken grootgebracht, waarbij het oudste jong dus meer dan een week ouder kan zijn dan het jongste jong. Niet alle jongen overleven het: vier tot vijf jongen vliegen uit. De jongste jongen zijn soms slachtoffer van kaïnisme, waarbij deze door oudere nestgenoten worden opgegeten. Het betekent ook dat er een datum voor een volgend bezoek precies moest worden vastgelegd. Pas dan kan bekeken worden of het allemaal goed is gegaan, en worden de vogels ook geringd. Niet te vroeg want dan zijn de eieren nog niet uit of de jongen te klein, en niet te laat want dan kunnen ze al uitgevlogen zijn. Het nest wordt dan ook schoongemaakt en dan kunnen we twee volle emmers met uilenballen verwachten.

Heel mooi dat na jaren dit het resultaat is, en vastgesteld kan worden dat de Oeverlanden aan deze bijzondere vogel een geschikt leefgebied biedt dicht bij de stad.

kerkuil

Nieuwe Brug over de Ringvaart

De Oude Haagsebrug over de Ringvaart bij Nieuwe Meer wordt vervangen. Daar zijn Vervoerregio Amsterdam, Schiphol, Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam het over eens. De oude brug is in technisch slechte staat. De nieuwe brug wordt breder zodat de bussen in twee richtingen kunnen rijden. Er komt ook meer ruimte voor fietsers op de brug. Een voorwaarde voor deze uitgangspunten van de nieuwe brug is nog wel dat de kosten voor de nieuwe brug niet te hoog worden.

Het nieuwe viaduct over de A9 gaat voorlopig niet door. De kosten zijn te hoog geworden. De tijdswinst voor de bussen, weegt niet meer op tegen de gestegen bouwkosten. De voordelen en nadelen zijn hierdoor uit balans geraakt. Op een later moment kan het nieuwe viaduct mogelijk alsnog gebouwd worden. Dit kan bijvoorbeeld als er meer bussen gaan rijden op deze route. Ook de ontworpen onderdoorgang bij Golfclub The International zal voorlopig niet worden gebouwd.

Voor het vervangen van de Oude Haagsebrug willen de partijen in 2022 afspraken vastleggen over onder andere de kosten, financiering, planning en projectorganisatie. Als dat is gebeurd, wordt bekend wanneer de brug precies vervangen gaat worden en hoe dat in zijn werk zal gaan.

Overigens, de vervanging van de brug is een extra reden om het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol niet door te laten gaan!

brug

Ontwikkelstrategie - korte termijn acties

Na de goedkeuring van de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden door de gemeenteraad in december 2021 is het nu zaak om een start te maken met de korte termijn acties die in hoofdstuk 11 van de strategie zijn benoemd. Er is voor de deelprojecten budget gereserveerd voor de jaren 2022-2024. Op de eerste bijeenkomst met de ambtenaren van de gemeente en leden van de kerngroep in 'De Waterkant' zijn de volgende deelprojecten gedefinieerd.

  • Verbeteren biodiversiteit
  • Verbeteren routenetwerk en entrees
  • Verbeteren ruimtelijke kwaliteit
  • Afbakening cruisegebied
  • Parkeren en verkeersonderzoek

Per deelproject komt er een (sub)kerngroep. De vereniging zal betrokken worden bij alle deelprojecten. Zie voor meer informatie over de inhoud van de ontwikkelstrategie:
Ontwikkelstrategie_De_Oeverlanden_2040

voorblad

Tuinvlindertelling

De tuinvlindertelling in 2022 wordt gehouden op 15, 16 en 17 juli. Elke telling wordt gewaardeerd. Je mag dus zo vaak tellen als je wil! Eén keer tellen is al voldoende om mee te doen. Maar je kan ook 2, 3 of 10 keer tellen in je tuin. Hoe gaat een vlindertelling in zijn werk?

  • Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste vlinders zich zien.
  • Loop een rondje door de tuin en noteer gedurende 15 minuten alle vlinders die je ziet.
  • Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je vlinders twee keer telt. Geef dus alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Voorbeeld: je ziet eerst drie dagpauwogen tegelijk. Tien minuten later zijn er weer twee dagpauwogen. Dan geef je door: drie dagpauwogen.

Zie je later op de dag of één van de andere teldagen weer vlinders? Dan kun je die doorgeven via een nieuwe telling. Meer informatie is te vinden op de site van de tuinvlinderstichting

vlinderstichting

De bankjes in De Oeverlanden

bankjes

We hebben weer vier bankjes en picknicktafels aangeschaft die we aan het Jaagpad en in het Jaagpadbos zullen plaatsen. Traditiegetrouw zullen alle bankjes weer een naam krijgen, zoals alle andere 14 bankjes benoemd zijn naar iemand die belangrijk is geweest voor De Oeverlanden. We zullen alle bankjes in de komende periode opnemen op onze website met een beschrijving van het belang van de persoon die we met een bankje hebben geëerd.

Huis te Vraag - Activiteiten

Net ver vanaf De Oeverlanden, bij het Spijtellaantje, ligt de voormalige begraafplaats 'Huis te Vraag' met een zeer turbulente geschiedenis. De naam roept al vragen op. Er was ooit een herberg en om klanten te werven, plaatste de herbergier een bord aan de weg met de tekst 'te vraghe', wat zoveel betekende als 'hier kun je iets vragen'. Volgens het verhaal zou keizer Maximiliaan van Oostenrijk, toen nog Groothertog, in 1486 op bedevaart van Haarlem naar Amsterdam hier de weg hebben gevraagd. Vanaf die dag heette de herberg openlijk 'te Vraghe' met uithangbord en al. Het is nu een klein natuurgebied dat het verdient behouden te blijven. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat de gemeente in het plan Schinkelkwartier het voornemen had om een fietspad dwars door de begraafplaats aan te leggen. Bewoners in de wijk hebben dat gelukkig tegen kunnen houden. In het gebouw op het terrein van Huis te Vraag worden regelmatig interessante lezingen gehouden die uw aandacht waard zijn. Voor meer informatie zie: Huis te Vraag

Het insectenhotel

Het insectenhotel naast ons NME-gebouwtje 'De Waterkant' is uitgebreid met een aantal lemen elementen. Jammer was dat in april en mei de Rosse metselbijen die anders voor een drukte van belang zorgen er nauwelijks waren. Ze zijn waarschijnlijk getroffen door een parasiet. Dat is soms ook het nadeel van een hotel want parasieten hoeven dan veel minder te zoeken naar slachtoffers. Leuk was dat in één element weer een winterkoninkje broedde, net als twee jaar geleden.

insectenhotel

Maar nu de zomer op gang is gekomen is er weer veel leven. De kleine tronkenbijen zijn weer heel levendig. Ook één van hun belagers is weer actief, hier een hongerwesp van het geslacht Gasteruption.

insectenhotel



Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.