De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 62 mei 2022

Vorige  Volgende
Nachtegalenavond. Vrijdag 13 mei van 20.30-22.00 uur

In de Oeverlanden is een kleine populatie van de meesterzanger aanwezig. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw zijn ze overgestoken vanuit het Amsterdamse Bos naar de Oeverlanden. In het Amsterdamse Bos zijn helaas geen Nachtegalen meer, blijkbaar voldoet het biotoop daar niet meer aan de eisen die deze vogel stelt. Sinds vier weken zijn ze weer terug uit Afrika en laten ze zich horen, bij gunstige omstandigheden. Vooral daar waar territoria dicht aan elkaar grenzen. Halverwege juni is het met de zang alweer gedaan, wanneer het grootbrengen van de jongen alle energie vergt.

De excursie is onder leiding van Carla Peperkamp en Wichert Stemerdink.

nachtegaal.gif

Algemene Ledenvergadering (ALV) en bijeenkomst voor nieuwe leden. Zaterdag 21 mei 14.00-17.00 uur.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden in ons gebouw 'de Waterkant' op het depot Oeverlanden. Na afloop van het bestuurlijk gedeelte zal om omstreeks 15.00 een presentatie worden gegeven door de beheer-coördinatoren over het ecologisch beheer in de Oeverlanden. Voor dit tweede deel van de middag willen we met name de nieuwe leden uit 2020, 2021 en 2022 uitnodigen. Na de presentatie zal er een rondleiding zijn over het depot. Tot slot is er een drankje en een hapje en kunnen ideeën worden uitgewisseld over plannen voor ons 40-jarig jubileum in 2024. U wordt van harte uitgenodigd.

De jaarverslagen 2021 zijn gepubliceerd in het laatste nummer van ons blad Oever en zijn nu ook te vinden op onze website: www.oeverlanden.nl/bestuurszaken/.

Ledenvergadering
Vogelexcursie. Zondag 22 mei van 11.00-12.30 uur.

We genieten van de rijke vogelzang in de Oeverlanden. Zanglijster, merel, fitis en tjiftjaf, grasmus, tuinfluiter en zwartkop. Maar ook het puttertje, de boomkruiper of de groene specht. We luisteren en genieten van de vele soorten bos- en moerasvogels.

De excursie is onder leiding van Wendela Tenner en Wichert Stemerdink.

rietgors
Werkzaamheden Anderlechtlaan en Oude Haagseweg

Ternauwernood is de aanleg van de busbaan in de afrondende fase beland of de energietransitie vergt de uitbreiding van de elektrische capaciteit van kabels en transformatorstations. Tegen de afspraken in heeft ProRail in het groeiseizoen een diepe sleuf gegraven in de bloemrijke bermen van de Oude Haagseweg, waarbij met zwaar materieel de grond is verdicht. In samenspraak met het stadsdeel zijn de werkzaamheden stilgelegd en is de sleuf dichtgegooid. Met de plantenexcursie begin juli gaan we kijken wat de gevolgen van deze ingreep zijn. Hopelijk valt het mee.

sleuf

Bij het bestaande transformatorstation aan de Anderlechtlaan zal nog een tweede worden bijgebouwd. We zouden graag zien dat dit op een mooie wijze wordt ingepast en niet zoals het bestaande station zo pal tegen de sloot aan. Met erfbeplanting kunnen dan de scherpste kantjes ervan afgeslepen worden en met bijvoorbeeld klimop begroeiing kunnen weer wat natuurwaarden gecreëerd worden. Komende week moet de Stadsdeel Commissie over de plannen advies uitbrengen aan het gemeentebestuur. We wensen ze veel wijsheid toe en eisen van de Stopera dat goed gekeken wordt dat de energietransitie niet haaks staat op de Ontwikkel Strategie Oeverlanden die de gemeenteraad in december heeft aanvaard.

entreeDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.