De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 61 april 2022

Vorige  Volgende
Rondje Nieuwe Meer. Vertrek om 11.00uur depot Oeverlanden

Dit jaar gaan we in de lente rondwandelen om het Nieuwe Meer, tegen de wijzers van de klok in. We houden het water steeds aan onze linker hand. We lopen langs het water naar het westen en steken via de hoge brug in de Oude Haagseweg de Ringvaart over. Wellicht horen we de Nachtegaal die juist deze week is teruggekeerd uit sub-sahara Afrika. Tot nu toe zijn er 4 zangposten. Langs het Koekoekslaantje komen we weer bij de Ringvaart, waar we met veerpont Ome Piet oversteken naar de Koenenkade in het Amsterdamse Bos.

veerpont

Over de kade van polder Meerzicht wandelen we weer naar het oosten, waar we in de verte Amsterdam zien liggen, met name de hoge bebouwing van de Zuidas. We passeren over de dubbele ophaalbrug het voormalige Karnemelksegat, waar de sluis een goed beeld geeft van de niveauverschillen tussen het Nieuwe Meer, NAP -0,45 en het Amsterdamse Bos, NAP -4,80. Met mooi weer is hier een drukte van belang bij de nieuwe zwemsteiger. We lopen een stukje parallel aan de spoorlijn, waar nu museum trammetjes uit allerlei Europese steden rijden.

De IJssloot met een brug van Piet Kramer biedt een laatste blik op het Nieuwe Meer in westelijke richting. Na passage van het drijvende dorp en de Schinkel sluis slaan we op het Jaagpad linksaf richting het depot. Deze mooie wandelboulevard biedt steeds weer afwisselende uitzichten op het Amsterdamse Bos. Op de Riekerweg buigen we af van het water en slaan weer links af, het Anton Schleperspad op. Rond 15.00 uur zijn we weer terug op het depot na een rondje van zo'n 12 kilometer. De excursie kan ook verlaten worden op daartoe gewenste plek. Graag tot zondag.

panorama

Algemene Ledenvergadering en bijeenkomst voor nieuwe leden

Het kan dit jaar weer. Op 21 mei om 14:00 zal dit jaar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden in ons gebouw 'de Waterkant'. Na afloop van het bestuurlijk gedeelte zal om omstreeks 15:00 een presentatie worden gegeven door de beheer-coördinatoren over het ecologisch beheer in de Oeverlanden. Voor dit tweede deel van de middag willen we met name de nieuwe leden uit 2020, 2021 en 2022 uitnodigen. Na de presentatie zal er een rondleiding zijn over het Depot. Tot slot is er een drankje en een hapje en kunnen ideeën worden uitgewisseld over plannen voor ons 40-jarig jubileum in 2024. U wordt van harte uitgenodigd.

De jaarverslagen 2021 worden gepubliceerd in het komende nummer van ons blad Oever en zijn nu ook al te vinden op onze website www.oeverlanden.nl/bestuurszaken/.

Ledenvergadering
Nieuwe documenten op onze website
 • De topografische kaart van de Oeverlanden

  Een interactieve topografische kaart van de Oeverlanden is te vinden op:
  www.oeverlanden.nl/topografie/.
  De diversiteit van de Oeverlanden wordt geïllustreerd door de naamgeving van de verschillende gebiedsdelen in het terrein. Door met de muis over de kaart te gaan, worden deze opgelicht. Door een vinkje bij de naam van zo'n gebied te zetten, wordt het ook op de kaart zichtbaar gemaakt.

 • Beleidsplan

  Het beleidsplan 2022-2024 vervangt de eerdere versie van het beleidsplan van maart 2015. In het beleidsplan 2022-2025 wordt beschreven wat de VDOB! in de voor ons liggende periode in grote lijnen wil doen om de natuur en het milieu in de Noordelijke Oeverlanden van de Nieuwe Meer te beschermen en te verfraaien.
  Zie: www.oeverlanden.nl/documenten/.

 • Verklaring gegevensbescherming

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat onze vereniging heeft vastgelegd hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Die had er eigenlijk al moeten gebeuren, maar het was er nog niet van gekomen. Privacy van de gegevens van onze leden vinden wij belangrijk. We hebben daarvoor nu een verklaring opgesteld en hebben vastgelegd wie persoonsgegevens kan zien, hoe ze worden gebruikt en hoe u kunt regelen dat gegevens worden gecorrigeerd.
  Zie: www.oeverlanden.nl/documenten/.

 • De wandelgids door 7 (tuin)parken

  Dit handzame boekje beschrijft een wandeling door de Oeverlanden en door de zes omringende volkstuinparken. Een korte geschiedenis beschrijft het ontstaan van de tuinparken. De wandelgids kost €1,50 (niet leden €2,50), verzendkosten zijn €3,50.
  Zie: www.oeverlanden.nl/webwinkel/.

Nieuwe banken op het Jaagpad.

Op het Jaagpad zijn 3 nieuwe banken geplaatst ter vervanging van 2 versleten exemplaren en een bank die alweer jaren verdwenen was. Zo is er weer meer zitplaats om te genieten van het immer fraaie uitzicht over het water.

bankjesDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.