VDOB-logo

Bestuurszaken

Planning bestuursvergaderingen

Het bestuur van de Vereniging vergadert om de zes weken in het NME-centrum 'De Waterkant'  Via het contactformulier kunt u het bestuur verzoeken punten aan de agenda toe te voegen.

Algemene Ledenvergadering 2022

Gelukkig kunnen we dit jaar weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden in het NME-centrum de Waterkant. Datum is 21 mei om 14:00 Na het bestuurlijke gedeelte van de middag zal er een een presentatie worden gehouden over het ecologisch beheer in de Oeverlanden door onze beheervrijwilligers. Daarvoor zullen ook de nieuwe leden van de afgelopen twee jaar in het bijzonder worden uitgenodigd.

De concept bestuursverslagen over 2021 vindt u hieronder, evenals de verslagen van de voorgaande jaren.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid