De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 55 augustus 2021

Vorige 
Excursie nachtvlinders 28 augustus van 21.30-24.00uur

Als de zomer twee maanden oud is begint het nachtvlinderleven goed op gang te komen. Met de lamp op het witte laken kunnen ze goed gezien worden. Tevens zullen veel kevers gezien worden. Ook lastige insecten worden door het licht aangetrokken, dus wees hierop goed voorbereid.

De avond wordt geleid door Trees Kaizer en Ruud Jansen.

nachtvlinders


De laatste zomer van brug 1863

brug1863
De duikerbrug over de Molenwetering najaar 2007

In de tweede helft van de jaren twintig van de 20ste eeuw heerste in Nederland een optimistische toekomst verwachting. Na de verwoestende wereldoorlog wilde men de nieuwe tijd in, daarin gesteund door de rijkdom die vanuit Nederlands Indië in ruime mate naar het moederland vloeide, en waarvan Amsterdam ruimschoots haar deel kreeg. De Nederlandse Handelsmaatschappij bouwde haar paleis aan de Vijzelstraat, de pakhuizen vulden zich met koloniale waren en de scheepsbouw aan het IJ draaide overuren en overwinsten. In deze constellatie kwam het Rijkswegenplan in 1927 tot stand. Al tien jaar daarvoor was een plan gemaakt, dat door de oorlogsomstandigheden niet tot uitvoer kwam.
Ook nu werd niet onmiddellijk de hand aan de schop geslagen, maar halverwege de jaren dertig namen de werkzaamheden toch een aanvang. Ondanks dat de omstandigheden van de economie drastisch verslechterd waren. De beurs van New York was 24 oktober 1929, zwarte donderdag, ingestort en de gevolgen ervan waren in Europa goed merkbaar. Door het beleid van de verschillende regeringen van Colijn was de ellende in Nederland groot, de aanleg van nieuwe wegen bevorderde de economie en de werkgelegenheid.
Rijksweg 4 van de hoofdstad langs Schiphol naar de Hofstad zal zeker haar steentje bijgedragen hebben, de duikerbrug over de Molenwetering in de Riekerpolder deed dat bijna onopgemerkt ook. Met een overspanning van 7,5 meter werd niet onmiddellijk de aandacht getrokken. Dat deed wel de brug over de Ringvaart die groots te noemen was, voor die tijd. Rond 1980 kwam de brug in handen van de gemeente Amsterdam en kreeg het nummer 1863 opgeschroefd. Alle verwaarlozing en zware belasting ten spijt is de tand des tijds goed weerstaan. Het projekt Westtangent heeft echter het doodvonnis betekent van deze aardige, sierlijke en bescheiden brug. Begin dit jaar is het zuidelijke gedeelte gesloopt en vervangen door een enkele betonnen buis van 80 centimeter diameter. Het verkeer is blijven rijden over het noordelijke deel van de 50 meter brede brug.
Maar nu zal binnenkort ook dit deel gesloopt worden, beloofd is dat de granieten sloof met brugleuning ter plekke worden teruggeplaatst, als herinnering aan brug 1863 over de Molenwetering die hier 83 jaar, van 1938 tot 2021, trouwe dienst heeft gedaan.


Hoger beroep Raad van State en ons Wob-verzoek

De Raad van State heeft de datum voor de zitting van ons hoger beroep tegen het verlenen van het verlenen van kapvergunningen Jaagpad en Oude Haagseweg bepaald: 24 september. We hebben tot begin september de tijd om een reactie te schrijven op het verweer van Amsterdam, een gedegen stuk van 16 pagina's, opgesteld door het advocatenkantoor Pels Rijcken. We hebben nog steeds geen nadere informatie opgestuurd gekregen naar aanleiding van ons Wob verzoek. Deze informatie had ons geholpen bij het ondersteunen van ons betoog dat de vergunning, gezien de status van het project Zuidasdok op moment van het beoordelen van het beroep tegen de kapvergunning, had moeten worden vernietigd. De overheid maakt het ons niet gemakkelijk om volgens de regels van het recht ons gelijk te halen.


Subsidie Nationale Postcode Loterij

Via het Landschap Noord-Holland is het elk jaar mogelijk om subsidie te krijgen van de Nationale Postcode Loterij van maximaal € 500,- voor zaken als gereedschap en activiteiten. Ook dit jaar hebben we de subsidie aangevraagd en gekregen. Dit jaar zijn hoezen voor de zeisen, handzagen, stenen voor de pas herstelde vijver en materiaal voor nieuwe berries (draagbaar om hooi af te voeren), aangeschaft. Mede dankzij de jaarlijkse subsidie van de Nationale Postcode Loterij kunnen we het gereedschap voor de beheerploeg in stand houden. De stenen zijn de 'finishing touch' van de vijver.

Postcode Loterij
De nieuwe vijver mogelijk gemaakt met bijdrage van de nationale postcode loterij
Werkbezoek Wethouder Verkeer en bestuurder Nieuw-West

In het kader van ons pleidooi om parkeervoorzieningen te realiseren waar nu de vrije busbaan in het kader van Westtangent wordt aangelegd (zie eerdere nieuwsbrieven hierover) hebben we enige maanden geleden kunnen inspreken bij de Wethouder Verkeer en vervoer, water en luchtkwaliteit, Egbert de Vries, en een pleidooi gehouden voor een andere inrichting van de Oude Haagseweg. Te laat volgens de wethouder, het plan kon niet meer worden veranderd. We hebben de wethouder uitgenodigd om toch te komen kijken, niet verwachtende dat hij zou komen. Maar daar hebben we ons in vergist. Begin augustus kwam de wethouder, samen met de bestuurder van Nieuw-West, Erik Bobeldijk en de projectleider concept ontwikkelstrategie, Linda Groot, op werkbezoek. Resultaat is dat voor zowel de Oude Haagseweg als voor de entree van De Oeverlanden via de Anderlechtlaan een verkeersstudie zal worden uitgevoerd, waarbij wij worden betrokken. Dankzij dit werkbezoek waarbij ze met eigen ogen de bestaande situatie konden bekijken, is er nu meer attentie van het bestuur voor de parkeer- en verkeersproblematiek op de beide locaties.

Onze website vernieuwd

Onze website was aan modernisering toe. Veel tekst en weinig plaatjes in plaats van andersom. Nu hoeven we niet perse mee te gaan met de trends, maar vernieuwing was wel gewenst. Onze Webmaster Ben Bolscher ging begin dit jaar met pensioen, voor ons gelukkig, waardoor hij tijd kreeg om aan de vernieuwde website te werken. Na de zomervakantie wordt de laatste hand aan de site gelegd en zal die in de loop van september actief worden. Een voorproef vindt u op nieuwe website.
Als u fouten ziet of suggesties heeft voor verdere veranderingen, laat het dan ons weten door een mail te sturen aan onze webmaster.(webmaster).

De Concept Ontwikkelstrategie 2040

De termijn voor het indienen van een reactie op de concept ontwikkelstrategie is inmiddels verstreken. Meerdere leden hebben reacties ingediend. Omdat leden van het bestuur actief hebben deelgenomen in het kernteam die de opstelling van de ontwikkelstrategie begeleidde, zijn veel zaken in de door ons gewenste richting bijgesteld. Een reactie namens de vereniging indienen werd niet passend gevonden. Tijdens het werkbezoek van de Wethouder Verkeer en de bestuurder van Nieuw-West, werd ons gevraagd om toch een notitie te schrijven over wat naar onze mening de belangrijkste knelpunten en aandachtspunten zijn. Deze nota is inmiddels ingediend en we wachten nu de beantwoording af van alle reacties en de behandeling van de concept ontwikkelstrategie in de gemeenteraad. Verwachting is dat dit omstreeks december 2021 zal plaatsvinden. Desgevraagd zullen we dan de politieke partijen informeren over wat wij belangrijk vinden in de ontwikkelstrategie met betrekking tot het handhaven en verbeteren van de biodiversiteit van De Oeverlanden. Ondertussen maken we ons wel zorgen over de financiering van de in de strategie genoemde korte termijn activiteiten. Amsterdam moet bezuinigen en wij vrezen dat het beschikbare budget voor de korte termijn deels of volledig kan sneuvelen. Als dat gebeurt dan is veel inspanning voor niets geweest.

Herhaling Oproep hulp bij digitaliseren van oude Oevers

In het komend najaar komt ons halfjaarlijkse blad Oever 82 uit. Vanaf Oever 69 hebben we van de Oevers een digitale versie die ook te lezen is op onze website. Van de oudere nummers hebben we echter alleen een papieren kopie en die willen we ook graag gaan digitaliseren. Wij zijn op zoek naar iemand die tijd, zin en de juiste apparatuur heeft om (in een rustig tempo) de oude Oevers te digitaliseren. Als u ons daarbij wilt helpen dan kunt u dat aangeven aan: bestuur oeverlanden).

brug1863
Wasplaat in de berm van het Anton Schleperspad.
De Vlierstruiken buigen door onder het gewicht van de rijpende bessen
Chichorei bloeit op soms verrassende plekken
Boer Veldhuis laat in de zomer weer jongvee grazen in de RiekerpolderDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.