De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 54 juni 2021

Vorige  Volgende
Plantenexcursie zondag 20 juni 11.00uur

Naast de landschappelijke schoonheid en de ruige ongedwongenheid van de Oeverlanden staat ons gebied bekend om haar grote rijkdom aan planten. Door de zandwinning in de Riekerpolder zijn veel gradiënten ontstaan, zand op veen en hier en daar zeeklei, waardoor veel soorten hier hun plek vinden. Daarnaast zijn met sloopafval tuinplanten en zogenaamde cultivars meegekomen. De natuur en het biotoop selecteren wie zich kan handhaven en wie weer verdwijnt.
De ontwikkeling gaat steeds door en is altijd boeiend om te volgen. Na een koud en nat begin van dit voorjaar waardoor de groei en bloei wel enkele weken achterop raakte, is het door de warmte van de laatste 3 weken flink bijgetrokken.
De Vlier staat overal te pronken met uitbundige bloei, met de bijbehorende typisch geur. Volgens Jac. P. Thijsse markeert dit de overgang van de lente naar de zomer, zo tegen de langste dag op 21 juni. Veel rozen bloeien nu volop, net als de muurpeper en het slangenkruid. We bezoeken ook de middenberm van de Oude Haagseweg met grote aantallen orchideeën en klaprozen.
Hopelijk werkt het weer mee en valt er veel te genieten. Graag even aanmelden via de e-mail: bestuur@oeverlanden.nl

Plantenexcursie


Westtangent en Oude Haagseweg en Anderlechtlaan

sponsors

Ondanks onze inspanningen om een betere inrichting van de Oude Haagseweg te bepleiten is geen resultaat bereikt. De projektgroep gaat haar eigen gang en laat zich niets gelegen liggen aan de vereniging. Wethouder Egbert de Vries, die pas kortgeleden op 20 januari aantrad, is niet in staat om hieraan iets te veranderen, of hij wil dat niet. Hij is namelijk ook voorzitter van de zogenaamde Vervoerregio, die formeel opdrachtgever is voor de aanleg van de busbaan. Met inzet van veel belastinggeld van de burger worden de plannen doorgezet, zonder dezelfde burger. Van het eigen beleidsvoornemen van meer ruimte voor de voetganger komt hier helemaal niets terecht.

De projektgroep Ontwikkel Strategie Oeverlanden heeft eveneens aanpassing van de vrije busbaan bepleit, maar ook zonder resultaat. Van ons stadsdeelbestuur is helemaal niets vernomen, net als van gemeenteraadsleden. De zuidwesthoek van Amsterdam is net wat te ver weg. Hiermee lijkt het verdienmodel van betaald parkeren voor de bezoekers van de Oeverlanden op de zuidelijke rijbaan helemaal van de baan, waardoor de financiering van het beheer in de toekomst nog niet zo simpel is. We hebben veel energie gestoken om met de wethouders in contact te komen maar het heeft geen vrucht afgeworpen. Dat is spijtig.


Feest op het Nieuwe Meer!

Inmiddels zijn de eindexamens weer achter de rug na een vreemd corona-jaar. Een nieuwe toekomst lonkt, maar eerst een "eindeloze" vakantie. Nu dat veelal in de naaste omgeving gevierd moet worden is het Nieuwe Meer zeer in trek. Grote groepen kinderen schepen zich in om een aangename tijd door te brengen, hutje mutje in een grote sloep. Het zag er gezellig uit, vanaf de kant gezien. Het brengt wel wat geluidoverlast met zich mee, en sanitaire problemen, maar het plezier is er waarschijnlijk niet minder om. Anderen zitten heel rustig aan het water en vallen nauwelijks op vanwege de hoge vegetatie. Zo funktioneert ons gebied voor bewoners van alle leeftijden om zich prettig te verpozen.

feest


De Ontwikkelstrategie Oeverlanden-Sloten 2040

De gemeente Amsterdam heeft op 25 mei 2021 de 'Concept Ontwikkelstrategie De Oeverlanden' voor publicatie vrijgegeven. Op de website van de gemeente ( https://www.amsterdam.nl/projecten/oeverlanden-ontwikkeling-natuur/ ) staat hierover:
" In de concept Ontwikkelstrategie staat hoe het er in 2040 uit kan komen te zien. De gemeente Amsterdam wil de komende jaren samen de belangrijkste betrokkenen uit het gebied en met andere Amsterdammers een plan maken voor De Oeverlanden. Zodat het een authentiek, groen en afwisselend landschapspark wordt met ruimte voor natuur en voor bezoekers."
Over de betrokkenheid van het bestuur bij het tot stand komen van de strategie, als onderdeel van het kernteam, zijn de leden/donateurs via een email/brief uitvoerig geïnformeerd. Hoewel er op een aantal punten bedenkingen zijn over het resultaat, is het bestuur positief over de in de strategie ontwikkelde visie. Maar visie en implementatie zijn verschillende zaken, dus alertheid zal zijn geboden bij de invulling van de visie. Dat zullen we nauwlettende volgen. In de ateliercomplex Nieuw en Meer is al een informatieve bijeenkomst geweest, (zie foto's). De gemeente Amsterdam organiseert nog een Webinar op 28 juni 2021 van 19:00-20:30. De toegang tot de Webinar kunt u krijgen door voorafgaand aan de start, naar deze link te gaan: https://vimeo.com/event/1037896/61965f337b.
Op onze website www.oeverlanden.nl vindt u op de thuispagina links naar alle informatie over de concept ontwikkelstrategie 2040.
Tot en met 5 juli 2021 kan worden gereageerd op de concept ontwikkelstrategie. Elk individu en elke organisatie kan dat doen door een mail te sturen naar:
Gemeente Amsterdam, t.a.v. de directie Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
We zouden het op prijs stellen als u uw reactie ook naar ons stuurt. We kunnen dan een samenvatting publiceren van alle reacties.

overleg
Informatie bijeenkomst op het voorterrein van het ateliercomplex Nieuw en Meer.
Kindernatuurpad/Kabouterpad, nu nog niet

In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat de aanwezigheid van het cruisegebied in de nabijheid van het te creëren kindernatuurpad/kabouterpad als problematisch werd ervaren. We hebben het bestuur van Amsterdam en het stadsdeel daarvan op de hoogte gesteld. Dit levert de nodige discussie op en lopende deze discussie is door de initiatiefneemsters en het bestuur besloten om te wachten met de aanleg van het pad. Wij begrijpen het, maar vinden het wel erg jammer. In het najaar zal opnieuw worden bepaald wat te doen. We willen nog graag een pad rondom 'De Waterkant' aanleggen. Een dergelijk pad kan goed worden gebruikt bij de educatieve lessen die de Stichting Veldstudie vanuit het gebouw organiseert.
Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.