De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 53 mei 2021

Vorige  Volgende
In Memoriam Reinder Albert Cremer

Rein Cremer was een van de eerste beheervrijwilligers in de Oeverlanden. Ruim 30 jaar heeft hij met veel plezier en kundigheid gewerkt in het unieke natuurgebied aan het Nieuwe Meer in Amsterdam. Vele vrijwilligers heeft hij opgeleid om dit natuurgebied met veel liefde te onderhouden. Daarnaast leidde hij meerdere excursies voor de leden van de vereniging De Oeverlanden Blijven!. Zo was er in het begin van het jaar de sporenexcursie als er sneeuw lag en in mei de nachtegalenexcursie. Ook ging Rein met een aantal leden op de landelijke natuurwerkdag het gebied in om ze te begeleiden tijdens hun werkzaamheden. Hij schreef jaarlijks een verslag voor de leden over de werkzaamheden in het gebied. Deze verslagen werden door vele leden met veel plezier gelezen want Rein maakte er altijd een zeer boeiend verhaal van. Groot was de schok toen Rein meldde dat hij ernstig ziek was. Aanvankelijk was er de hoop dat de behandeling aan zou slaan, maar een aantal weken geleden vertelde hij dat hij was uitbehandeld.

De beheervrijwilligers kwamen op het goede idee om Rein nog een keer rond te rijden in de Oeverlanden. Hij heeft daar zeker van genoten. Eind vorige week kwam het verdrietige bericht dat Rein donderdag 6 mei toch nog onverwacht in zijn slaap is overleden.

Wij zullen zijn kennis en kunde ontzettend gaan missen en wensen zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Bestuur, beheervrijwilligers en leden van vereniging De Oeverlanden Blijven!

Rein
Foto 1. Rein Cremer (1947-2021)

Nieuwe vijver op het depot voltooid

sponsors

De leden die regelmatig langskomen bij De Waterkant zullen het al hebben gezien. We hebben sinds kort een fraaie nieuw aangelegde vijver. In het voorjaar van 2020 ontvingen wij een subsidie om de oude vijver te vervangen. Dat laatste was dringend nodig omdat het zeildoek van de oude vijver lekte en de vijver daardoor regelmatig moest worden aangevuld. Dankzij de subsidie konden we nieuw zeildoek kopen en gingen de beheervrijwilligers hard aan de slag. Helaas kon de vijver niet binnen de gestelde tijd worden afgerond, dat had alles te maken met het Coronavirus dat verhinderde dat er met man en macht aan gewerkt kon worden.

Maar nu is de klus dus geklaard en kunnen we genieten van de nieuwe en prachtig door de beheervrijwilligers aangelegde vijver. De nieuwe vijver hoeft ook niet meer met kraanwater te worden aangevuld maar met regenwater. Hiervoor is een regenton aangeschaft waaruit de vijver wordt aangevuld. Op de foto is te zien dat ook de eerste bezoekers al hebben genoten van deze vijver die dankzij de bijdrage van 'Betrekken bij Groen Fonds' van landschap Noord-Holland tot stand kon komen. Ook is er een bijdrage ontvangen van brillenwinkel Specsavers om planten aan te schaffen voor de vijver


Kindernatuurpad/kabouterpad

Er wordt voortgang geboekt bij de realisatie van het maken een kabouterpad/kindernatuurpad, maar er zijn ook vertragingen. Het goede nieuws is dat de Stichting Eigenwijks het pad zal subsidiëren. Er is dus nu een goede basis om het pad te realiseren. Het slechte nieuws is dat er discussie is ontstaan over de locatie van het pad. Uitgangspunt was en is om een pad te hebben dat zowel door kinderen met hun begeleiders kan worden gebruikt maar ook kan worden benut bij de natuurlessen die vanuit 'De Waterkant' worden gegeven.

Het beoogde pad loopt door het moerasbosgedeelte van De Oeverlanden en dit gebied wordt in toenemende mate ook gebruikt door cruisers. Dat is niet toegestaan, maar het gebeurt helaas wel en in toenemende mate. Cruisers en kinderen is geen goede combinatie. We werken nu aan een alternatieve route en hopen dat iedereen zich in dit alternatief kan vinden. We betreuren het dat nu steeds meer delen van De Oeverlanden feitelijk worden gemonopoliseerd door een specifieke groep gebruikers.

BioclubOproep

We gaan er van uit dat we wel kunnen beginnen met het verbeteren van het pad door er schelpenpaden van te maken. We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen om op de zaterdagen 29 mei en 5 juni tussen 11 en 16 uur de paden te verbeteren. Vele handen... Als u een zaterdag wilt helpen, dan graag aanmelden bij penningmeester@oeverlanden.nl.

Hoger beroep Raad van State en ons Wob-verzoek

De gemeente Amsterdam heeft uitgebreid gereageerd op onze nadere gronden van hoger beroep tegen het verlenen van kapvergunningen Jaagpad en Oude Haagseweg. Een gedegen stuk van 16 pagina's, opgesteld door het advocatenkantoor Pels Rijcken. Voordat we die weer van commentaar gaan voorzien, willen we eerst meer informatie verkrijgen via ons Wob-verzoek bij de gemeente Amsterdam. Er is een gesprek geweest met de projectmanager van Zuidasdok en een aantal ambtenaren om nader aan te geven welke documenten we zochten. We hebben daarna documenten verkregen die eerder waren vrijgegeven naar aanleiding van een Wob-verzoek van het dagblad De Telegraaf. Ook hier: bijna alles is geheim. We kregen voornamelijk groen- en zwartgelakte pagina's. Het leesbare deel leverde een aanvullend verzoek van ons op om een aantal additionele stukken te leveren. Die moeten van de rijksoverheid komen en we kregen afgelopen week een bericht dat dit wel een paar maanden kan gaan duren. Kortom, weinig transparantie van de overheid en reactietijden worden geschonden.

Westtangent en Oude Haagseweg en Anderlechtlaan

Na zoom-meetings met de wethouder verkeer, Egbert de Vries, en wethouder ruimtelijke ordening, Marieke van Doorninck, hebben we de belofte gekregen dat nog eens gekeken wordt naar een betere inrichting van de Oude Haagseweg en Anderlechtlaan, waardoor meer ruimte vrijkomt voor wandelaars en fietsers bij deze belangrijke entree van de Oeverlanden vanuit Nieuw Sloten. De gemeente heeft nog niet lang geleden een nota het licht doen zien met richtlijnen voor ruimte voor deze groep verkeersdeelnemers. Het gaat hier in het bijzonder om de jonge jeugd die deze route in de zomermaanden veel gebruiken. Na Pinksteren zullen de betrokken projectleiders met elkaar hierover beraadslagen. Wij hopen op resultaten en wanneer die uitblijven zullen we ons wederom tot de wethouders wenden. Nu wordt voor dertig jaar de situatie vastgelegd, dat vereist misschien dat over de eigen schaduw heen gesprongen wordt.

Mei!

Na de koude start van de lente is nu de mooiste tijd van het jaar aangebroken dat de natuur op spectaculaire wijze opbloeit. Kijk en geniet van appelbomen in volle bloei op de gekste plekken, ontluikende Eiken en spetterende Meidoorns met hun zware lucht. De vogels en met name de nachtegalen laten zich niet onbetuigd en de zon neemt dagelijks in kracht toe. Doorkruis de Oeverlanden en loop rond het Nieuwe Meer door het Amsterdamse bos en over de Schinkelsluis weer terug. Dat is 17km, maar als de ponten varen kan het wat worden ingekort.

Mei

Enquête natuur- en recreatiegebied de Oeverlanden

Gedurende de maand december 2020 hebben studenten aan de HAS Hogeschool te 's-Hertogenbosch in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek gehouden over De Oeverlanden. Hiertoe werd een enquête uitgeschreven om er achter te komen hoe de bezoekers De Oeverlanden beleven en of De Oeverlanden in de toekomst beter aan kunnen sluiten op hun behoeften. Deze enquête werd verspreid in meerdere facebookgroepen en op de website van de gemeente Amsterdam. Helaas kwam de vereniging hier pas achter nadat het onderzoek al was afgesloten. Wel hebben we na wat rondvragen de resultaten kunnen krijgen.

Er hebben 224 Amsterdammers deelgenomen aan het onderzoek maar gezien het aantal inwoners van Amsterdam hadden dat er minimaal 384 moeten zijn om een volledig betrouwbaar resultaat te verkrijgen. Als er meer ruchtbaarheid aan was gegeven was het vereiste aantal wellicht wel gehaald. Het resultaat is wel positief te noemen. Het grootste deel van de respondenten woont in Nieuw-West, Badhoevedorp en Amsterdam-Zuid. De Oeverlanden worden door hen hoog gewaardeerd, het overgrote deel waardeert De Oeverlanden met een goed tot zeer goed. Slechts 6,3 % van de deelnemers geeft De Oeverlanden het cijfer 5 of lager. De volledige resultaten van de enquête zijn te vinden op de website.
Link naar de Enquête>

Oproep hulp bij digitaliseren van oude Oevers

In het komend voorjaar komt ons tweejaarlijks blad Oever 81 uit. Vanaf Oever 61 hebben we van de Oevers een digitale versie die ook te lezen is op onze website. Van de oudere nummers hebben we echter alleen een papieren kopie en die willen we ook graag gaan digitaliseren. Wij zijn op zoek naar iemand die tijd, zin en de juiste apparatuur heeft om (in een rustig tempo) de oude Oevers te digitaliseren. Als u ons daarbij wilt helpen dan kunt u dat aangeven aan bestuur@oeverlanden.nl

MeiDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.