De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 52 april 2021

Vorige  Volgende
Excursie Siegerpark afgelast

Vanwege de regels die nu nog van kracht zijn, moeten we helaas voor de tweede keer de excursie door het mooie Siegerpark schrappen. We kunnen slechts aanraden om op eigen gelegenheid hier te gaan kijken. Via het trekpontje is een doorloop van- of naar de Oeverlanden goed mogelijk, onderlangs het talud van de A4.
We hopen van harte dat het in 2022 weer mogelijk is om onder leiding van Rinus Hofs deze excursie te houden.

Siegerpark
Foto 1. Beeld van Hildo Krop in het Siegerpark
Kindernatuurpad/Kabouterpad

kabouterpad
Foto 2. Kabouterpaaltjes

Eerder hebben we u geïnformeerd over het maken van een kindernatuurpad/ kabouterpad, samen met de bewoners van Nieuw-West. De subsidieaanvraag werd helaas niet gehonoreerd, mogelijk omdat we ook vorig jaar al subsidie voor de vijver hadden gekregen. We werken nu samen met Stichting Eigenwijks, de bewonersorganisatie van Nieuw-West en het stadsdeel, om de financiering rond te krijgen. Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen. De route is definitief bepaald. Er zullen twee startpunten komen: bij De Waterkant en bij de toegang Johan Huizingalaan. Verder wordt de organisatie verbreed door onder meer samen te werken met omliggende scholen, de Stichting Eigenwijks en met de Stichting Veldstudie. Ook worden er contacten gelegd met organisaties die eerder in Nederland kabouterpaden hebben aangelegd. We hopen binnen twee weken de financiering rond te hebben en de toestemming van het bestuur van het Stadsdeel te krijgen.
Word vervolgd.


Lente in de Oeverlanden

Na een periode van zacht weer, hebben we nu enkele weken van koud en zeer wisselend weer achter de rug. Na felle opklaring, stortte ineens sneeuw of hagel over je uit terwijl een felle noord-westen wind direct uit het poolgebied in het gezicht blies. Onverstoorbaar door dit alles, vertoonde de grijze zandbij zich weer precies eind maart/begin april boven het kale zand bij de entree bij het fietsbruggetje. De viooltjes zijn inmiddels uitgebloeid, de wilde blauwe en de witte variant. Het speenkruid laat zich zien, onder andere langs het Jaagpad. In de afloop van de Jaagpadsloot bloeit de dotterbloem en in het westen op het zogenaamde Witte Wievenveld, staat de kers in bloei. Gaat dat zien, het duurt maar even. Net als de bloei van de sleedoorn waar hier enkele bosschages van zijn.
Wandel en geniet, nu de wind weer naar het zuidwesten gedraaid is, kan komende week de nachtegaal terugkeren. De tjiftjaf en de fitis zijn alweer present.
We maken ons op voor het nieuwe seizoen van groei en bloei.

Voorjaar
Foto 3. Voorjaar


WOB-verzoek om besluitvorming m.b.t. kapvergunning bosjes

Om ons lopende hoger beroep bij de Raad van State tegen de verleende kapvergunningen voor werkterreinen voor het project Zuidasdok te onderbouwen, willen we graag inzicht in de besluitvorming rondom de discussie van alternatieve scenario's voor het project. De onzekerheid in welke vorm het project zou doorgaan, had betrokken moeten worden bij de besluitvorming van de kapvergunningen. We hebben daarvoor een WOB-verzoek ingediend. Overigens is het projekt Zuidasdok nu opgeknipt in 5 à 7 delen, waarbij het meest relevante deel voor de Oeverlanden het knooppunt Nieuwe Meer is. Dit moet nog worden aanbesteed en de verwachting is niet dat dit jaar hier al werkzaamheden gaan beginnen.
We hebben verzocht om een schriftelijke verklaring dat de houder van de kapvergunning geen gebruik hiervan zal maken voordat dit ook echt noodzakelijk is. Dat voorkomt de noodzaak van een voorlopige voorziening, dat hangende ons beroep bij de Raad van State onverhoeds gekapt wordt en ons hoger beroep zinloos wordt.

Westtangent en Oude Haagseweg

De kruising Anderlechtlaan/Oude Haagseweg is nu één groot bouwterrein en dat zal nog wel even zo blijven. Met de nodige moeite is een digitale afspraak gemaakt met de nieuwe wethouder verkeer, Egbert de Vries. We willen pleiten voor een andere herinrichting van deze belangrijke entree van de Oeverlanden vanuit Nieuw Sloten, waarbij meer en voldoende ruimte geboden gaat worden aan wandelaars en fietsers. Uit een enquete bleek dat zelfs een meerderheid van ANWB-leden de mening is toegedaan dat dit nodig is voor een leefbare omgeving.
We hopen de wethouder in het korte tijdsbestek dat wordt gegeven, 15 minuten, te overtuigen dat een alternatieve inrichting noodzakelijk is, die recht doet aan alle funkties die hier hun plaats moeten krijgen. Overigens rijden sinds het begin van de werkzaamheden de bussen probleemloos over de noordelijke rijbaan, zoals wij graag willen dat dit definitief wordt, waardoor de zuidelijke rijbaan vrijvalt voor parkeren van bezoekers aan de Oeverlanden.

huisjes
Foto 4. De Eik die spontaan groeide naast brug 1863 pardoes afgezaagd, 25 jaar oud


Oproep hulp bij digitaliseren van oude Oevers

In het komend voorjaar komt ons tweejaarlijks blad Oever 81 uit. Vanaf Oever 61 hebben we van de Oevers een digitale versie die ook te lezen is op onze website. Van de oudere nummers hebben we echter alleen een papieren kopie en die willen we ook graag gaan digitaliseren. Wij zijn op zoek naar iemand die tijd, zin en de juiste apparatuur heeft om (in een rustig tempo) de oude Oevers te digitaliseren. Als u ons daarbij wilt helpen dan kunt u dat aangeven aan bestuur@oeverlanden.nlDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.