De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 45 september 2020

Vorige  Volgende
Rondje Nieuwe Meer zondag 20 september van 11.00uur tot 15.00uur

Elk mens wordt geboren als wandelaar maar soms komt het er niet meer zo vaak van en raakt wandelen op de achtergrond. Maar het blijft de mooiste manier van voortbewegen en bovendien gezond en 12 kilometer is voor de meesten onder ons geen probleem.
We starten op het depot en lopen tegen de wijzers van de klok in om Het Nieuwe Meer. Over de Oude Haagse brug en de Koekoekslaan naar de Ringvaartdijk. Bij veerpont Ome Piet steken we over naar de Koenenkade. Dan via de jachthavens naar de Schinkelsluis en via het Jaagpad weer terug naar het depot. Onderweg wordt stil gestaan bij wetenswaardigheden en waarnemingen.

Vanwege de corona maatregelen moeten de deelnemers zich aanmelden per e-mail:
bestuur@oeverlanden.nl


rondje nieuwe meer

Algemene Leden Vergadering ALV

rondje nieuwe meer

Deze jaarlijkse vergadering heeft ditmaal via elektronische weg plaats gevonden. Het beleid van het bestuur van het afgelopen jaar is goedgekeurd.
Tom Koudstaal is verkozen als penningmeester en zal Ruud Jansen opvolgen, die deze taak 5 jaar heeft vervuld. Waarvoor hartelijke dank. Hij blijft actief in het veldonderzoek, een belangrijke poot van de verenigingsactiviteiten.
Nico Jansen is voor een nieuwe termijn van 3 jaar herkozen als bestuurslid.

De overige bevindingen van de elektronische ledenraadpleging zullen in de najaars Oevers gepubliceerd worden.

Handhaving in de Oeverlanden en op het Nieuwe Meer

plan haagse weg
Foto 1. diverse sloepen vol jongeren(studenten?) met harde muziek op het water


Zoals eerder is opgemerkt schort het, net als elders, ook in de Oeverlanden en op het Nieuwe meer aan handhaving van de regels die zijn afgesproken. Op een mooie warme nazomerdag ontstaat grote drukte van veelal studenten op sloepen op het water, waarbij grote geluidoverlast veroorzaakt wordt. Hiermee wordt de rust die anderen zoeken in de Oeverlanden naar de gallemiezen geholpen. Op de schinkeleilanden is opgetreden door de politie en het feest beëindigd. Helaas viel ons gebied buiten de scope van de handhavers van de wet.
Hopelijk dat het virus niet al te zeer is verspreid, de buitenlucht schijnt hierbij gelukkig een gunstige rol te spelen.

Omgevingsplan Oeverlanden-Sloten en de Westtangent

Momenteel heerst grote drukt rondom de kruising Anderlechtlaan en de Oude Haagseweg. Er worden extra elektriciteitskabels aangelegd van- en naar het transformatorstation. Er schijnt tevens op het voormalige McDonalds-terrein een nieuw transformatorstation gebouwd te gaan worden, maar concrete bouwaanvragen hebben we tot heden niet gezien.
Duidelijker zijn de plannen van de Westtangent, een snelle busverbinding tussen station Sloterdijk en Schiphol, die sinds 2015 wordt aangelegd en inmiddels een spoor door Nieuw West trekt. De projektgroep claimt onevenredig veel ruimte en wil brug 1863 slopen. Wij willen behoud van deze brug die bepaalde cultuur historische waarden heeft waar we in Nieuw West nogal tekort aan komen. Tevens willen we een mooie en toekomst bestendige entree van de Oeverlanden tot stand brengen die schoonheid combineert met toegankelijkheid voor alle soorten van bezoekers.
Twee plannen conflicteren hier en dus zal de politiek hierin keuzes moeten maken, waarbij de opvattingen van de bewoners uit de omgeving en de gebruikers van de Oeverlanden een rol spelen. Om een reële keuze mogelijk te maken hebben we onze ideeën ook in een tekening verduidelijkt, zodat een vergelijking mogelijk wordt met de plannen van de Westtangent.
Opvallend is hierbij een mooie inrichting voor parkeren en een brug naar Aquarius die ook voor hulpdiensten toegankelijk is. De kruising met de Anderlechtlaan is buiten de tekening gelaten. Dat hier meer ruimte aan wandelaars en fietsers moet toekomen mag helder zijn.
Vrijdag 18 september komen leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad kijken om zich hierover een oordeel te vormen. Hopelijk is de kracht van onze argumenten voldoende om tot een mooi resultaat te komen.

omgevingsschets
Foto 2.
Tekening voor herinrichting van de Oude Haagseweg, tussen de Anderlechtlaan(links) en de brug over de Ringvaart(rechts). Aan de zuidzijde komt ruimte voor zo’n 100 parkeerplaatsen.
De bus rijdt samen met het zeer beperkte bestemmingsverkeer tot de afslag naar de parkeerplaats en de weg naar de woonboten en de landtong. Vervolgens verder als exclusieve busbaan naar Schiphol, overtollig asfalt kan worden verwijderd.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.