De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 44 augustus 2020

Vorige  Volgende
Oeverlanden in het nieuws, maar niet op de goede manier

politie Oude Haagseweg
Foto 1. Politie op de Oude Haagseweg, zaterdagmiddag 8 augustus

Vanwege de bijzondere tijd die we dit jaar mee maken en het mooie weer dat zelfs een record lange hittegolf opleverde, zijn de Oeverlanden drukker dan ooit.
Veel mensen gaan niet op vakantie en zoeken ontspanning en verkoeling aan de oevers van De Nieuwe Meer. Ondanks de drukte verliep dit bijna steeds op een kalme en ontspannen manier, waarop we als vereniging trots kunnen zijn.

Helaas sloeg zaterdag 8 augustus blind geweld ons met verbijstering toen te midden van tientallen badgasten Bas van Wijk werd doodgeschoten na een opmerking tegen degene die een horloge trachtte te stelen onder bedreiging met een vuurwapen. Vanwege de korte afstand waren de 3 schoten meteen fataal.

Begrijpelijker wijze maakte dit drama veel reacties los, van onze burgemeester die de burgermoed van Bas van Wijk prees, tot mensen die vinden dat de overheid/gemeente te kort schiet in haar taak van toezichthouder in de buitengebieden die nu zo druk zijn.

De vereniging heeft een rol in het beheer van de Oeverlanden, in samenspraak met het stadsdeel Nieuw West, maar heeft geen toezichthoudende taak. In de ontwikkeling van het gebiedsplan moet ook de benodigde aandacht besteed worden aan de veiligheid. Zoals in het Amsterdamse Bos er enkele formatieplaatsen zijn voor toezichthouders, zou dit aan onze zijde van De Nieuwe Meer ook moeten gebeuren. Daarvoor zou samenwerking met het Bos ook bijzonder nuttig zijn.

Toezicht zal niet elk probleem oplossen, maar bezoekers met verkeerde intenties zullen dan wellicht niet naar de Oeverlanden komen, waar nu de onterechte idee bestaat dat hier alles maar kan. De situatie van onze hoofdentree bij de Oude Haagseweg straalt wat dat betreft nog steeds een verkeerd signaal uit.

recreatie Nieuwe Meer
Foto 2. Rustige recreatie aan De Nieuwe Meer

Rondje Nieuwe Meer zondag 20 september van 11.00uur tot 15.00uur

Voor de geoefende wandelaar zullen deze 12 kilometers geen enkel probleem zijn. Elk mens is in principe een wandelaar en voor de meesten van ons zal deze afstand makkelijk afgelegd kunnen worden.
We starten op het depot en lopen tegen de wijzers van de klok in om Het Nieuwe Meer. Over de Oude Haagse brug en de Koekoekslaan naar de Ringvaartdijk. Bij veerpont Ome Piet steken we over naar de Koenenkade. Dan via de jachthavens naar de Schinkelsluis en via het Jaagpad weer terug naar het depot. Onderweg wordt stil gestaan bij wetenswaardigheden en waarnemingen.

Vanwege de corona maatregelen moeten deelnemers zich aanmelden per e-mail: Nico Jansen.


rondje nieuwe meer

Algemene Leden Vergadering ALV.

vergaderingDoor de corona maatregelen kon de ALV op 16 mei geen doorgang vinden. Het bestuur heeft besloten om via elektronische kanalen de ledenvergadering toch zo goed en zo kwaad te laten houden.
Daarvoor is aan de leden via de e-mail informatie toegestuurd met een link naar de relevante vergaderstukken zoals die ook in Oever nr. 79 staan.
Alle leden kunnen hieraan deelnemen.


Westtangent en inrichting Oude Haagseweg

plan haagse weg
Foto 4. Tekening hoe de vereniging denkt dat de Oude Haagseweg moet ingericht worden


Vanwege de plannen die de projektgroep Westtangent maakt voor de Oude Haagseweg is de vereniging in het geweer gekomen tegen de eenzijdige nadruk op een vrije busbaan. Juist nu de vervoerswaarde van deze busbaan ernstig is ondermijnd door de corona crisis kan het niet zo zijn dat deze belangen steeds op de eerste plaats staan. Volgens het adagium van de gemeente dat met werk, werk gemaakt moet worden leent het realiseren van de westtangent zich uitstekend om de inrichting van de Oude Haagseweg, die nu zo tekort schiet, ter hand te nemen.
Om de besluitvorming van stadsdeel, gemeenteraad, provinciale staten en de vervoerregio Amsterdam te kunnen beinvloeden is het van groot belang om een alternatief te bieden. De projektgroep Westtangent was zo vriendelijk om ons daarin te faciliteren. De tegenspraak die ze hiermee faciliteren komt de kwaliteit van de omgeving ten goede, vanuit de gedachte dat betrokken burgers een positieve inbreng kunnen hebben en dat een gemeente geen onderneming is maar een gemeenschap moet zijn waarin ieders inbreng tot gelding moet kunnen komen.
Op kosten van de gemeente is een tekening gemaakt hoe volgens de vereniging de inrichting van de Oude Haagseweg er zou moeten uit gaan zien. De bus rijdt samen met het bestemmingsverkeer over de noordelijke weghelft en de zuidelijke weghelft wordt parkeerplaats voor de bezoekers van de Oeverlanden. De brug over de Molenwetering blijft behouden met de rijbanen in het midden en het wandelpad aan de zuidzijde en het twee richtingen fietspad aan de noordzijde. De aansluiting op de Anderlechtlaan zal niet anders dan door een rotonde veilig kunnen geschieden.

Bijgaande tekening toont het gedeelte van de Oude Haagseweg tussen de Anderlechtlaan en de oprit naar de brug over de Ringvaart. Bijkomend voordeel van een dergelijke parkeerplaats kan zijn dat daarmee geld verdiend kan worden dat beheer en onderhoud van de Oeverlanden in de toekomst zou kunnen bekostigen. Afgelopen weken stonden er soms 150 auto’s geparkeerd, dus dat geeft een idee dat hier wel wat opbrengst gerealiseerd zou kunnen worden.

ongeval
Foto 5. Recent een ernstige aarijding op de kruising Anderlechtlaan en de Oude Haagseweg. Een rotonde op deze plek kan veel malheur voorkomenDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.