De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 46 oktober 2020

Vorige  Volgende
Paddenstoelenexcursie zondag 11 oktober van 11.00uur tot 12.30uur

Nu het de afgelopen dagen flink wat heeft geregend en de temperatuur is nog behoorlijk, dan piepen overal paddenstoelen tevoorschijn. Sommige opvallend en groot, anderen minuscuul. Op allerlei substraat kunnen ze groeien, direct in de grond, op dood hout, of op mos dat op bomen groeit. Vaak in samenhang met planten en vooral bomen. De schimmels waarvan de paddenstoelen de vruchtlichamen vormen, kunnen materialen afbreken in voedingsstoffen die aan planten en bomen weer ten goede komen.
Een interessante leefwereld die zich veelal in het verborgene afspeelt.
De excursie wordt geleid door Christiane Baethcke.
Vooraf en achteraf wordt geen koffie of thee geschonken, het NME-centrum kan alleen gebruikt worden voor toiletbezoek.

Vanwege de corona maatregelen moeten de deelnemers zich aanmelden per e-mail:
bestuur@oeverlanden.nl


elfenbankje
Foto 1.Elfenbankje op stronk

Enquête over Oeverlanden Kalender 2021

kalender Foto 2. Kalender 2020

De inkomsten van de vereniging "De Oeverlanden Blijven!" zijn de laatste jaren sterk verminderd. Door diverse oorzaken zijn deze inkomsten, vergeleken met een paar jaar geleden, gehalveerd. Het gratis verstrekken van de jaarlijkse kalender aan alle leden is nu niet meer verantwoord; de kosten voor het maken en verzenden van de kalender zijn een te grote aanslag op het jaarlijkse budget.
Beslissen om te stoppen met de kalender lijkt de makkelijkste oplossing, maar we weten dat we daar veel leden en anderen mee teleurstellen. We willen dan ook zoeken naar een oplossing om alleen de kalender te maken voor iedereen die deze graag wil ontvangen en we willen onderzoeken of we een vrijwillige bijdrage van de leden voor de kalender kunnen vragen.
Om te bepalen wat een goede oplossing is, heeft het bestuur van de vereniging een kleine enquête uitgeschreven voor de leden van de vereniging. Wij roepen u op om uw mening te geven door deze enquête in te vullen.
Een beschrijving van de enquête en de link naar het formulier, kunt u vinden op onze website.

Het webadres is Ledenenquête.
De uiterste invuldatum is 13 november 2020.
De beslissing over de Oeverlanden Kalender 2021 zal afhangen van de uitslag van enquête en ons verder onderzoek naar een goedkopere productie. We hopen op een grote respons.

Nestkasten in de Oeverlanden

In het kader van bestrijding van de eikenprocessierups die in 2019 hier en daar de kop op stak in de Oeverlanden en omgeving, heeft de vereniging een dertigtal nestkasten opgehangen in eiken in het gebied ten westen van het depot. Bij controle en schoonmaak van de kastjes bleek dat 20 kastjes daadwerkelijk bewoond zijn geweest door vogels, meestal mezen.
In de onbewoond gebleven kastjes zaten vaak veel uitgekomen vlinderpoppen, oorwormen, pissebedden en spinnen.

Vanwege de relatief jonge leeftijd van de bomen zijn er nog weinig geschikte nestholten, vooral in de eikebomen. Hopelijk heeft onze steun in de huisvesting een bijdrage geleverd aan de natuurlijke balans waardoor plagen makkelijk het hoofd geboden kunnen worden.
Afgelopen seizoen zijn overigens maar geringe aantallen eikenprocessierupsen waargenomen.

Vereniging 'De Oeverlanden Blijven!' zoekt een vrijwillige PR-medewerker

Als PR-medewerker geef je voorlichting en verschaf je intern en extern informatie over onze vereniging, die zich bezighoudt met natuurbescherming, beheer en studie. Je houdt je onder andere bezig met het schrijven van brochures, persberichten en artikelen voor bladen en websites en geeft samen met het bestuur vorm aan de PR-strategie. Ook heb je een taak bij het ontvangen van gasten in NME-centrum De Waterkant, tijdens natuurexcursies en evenementen, en het werven van nieuwe leden.

Iets voor jou? De PR-medewerker is een ondernemend type, heeft een goed communicatief inzicht en affectie met sociale media en internet. Je kunt goed omgaan met verschillende typen mensen.

Meld je aan bij Liesbeth Stricker, info@oeverlanden.nl.

Bij haar kun je ook terecht voor meer informatie.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.