De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 33 mei 2019

Vorige  Volgende
Algemene Ledenvergadering

Zoals elk jaar organiseert de vereniging een algemene leden vergadering om de verslagen van de verenigingsactiviteiten en het beheerwerk te bespreken. Tevens de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over plannen voor de toekomst. Ook een gezellig samenzijn van alle leden om te genieten van de Oeverlanden en Het Nieuwe Meer. U bent van harte welkom.

vergadering


Donkere wolken boven zuidas dok

Zoals u wellicht hebt gelezen in de pers gaat het niet goed met de plannen voor het zuidasdok en de daaraan gekoppelde verbreding van de A10. Uit de herijkingsnota van dit projekt rijst een tekort op van 100 miljoen euro, op een totaal budget van 1,9 miljard. Lang geleden werd het idee geboren, uit de kringen van GroenLinks wethouder van Poelgeest, om alle infra van de A10 en de spoorlijn onder de grond te stoppen. Dit alles om het leefklimaat te verbeteren en Buitenveldert meer te verbinden met Zuid. In 2008 werd het spoor uit het plan gehaald als zijnde te duur om dit allemaal onder de grond te brengen. Daarna is echter van liberale zijde uitbreiding van de autowegen aan het tunnelplan gekoppeld. Bredere tunnels die zeer dicht tegen de gevels van bestaande hoogbouw moet worden aangelegd. Voor politici met weinig kennis van technische zaken moet alles kunnen. Maar het prijskaartje is dan navenant hoog.

Daar komen dus de nodige risico's bij kijken, hetgeen voor twee van de drie betrokken aannemers bij de bouwcombinatie Zuidplus reden is de contracten nog eens goed tegen het licht te houden. De Amerikaanse aannemer Fluor en de Duitse aannemer Hochtief zouden de contracten willen openbreken en/of de opdracht teruggeven. Alleen de Nederlandse aannemer Heijmans, die voor 15% deelneemt, lijkt op de oude voet verder te willen.

Bij dit sombere nieuws is er wellicht een lichtpuntje, namelijk de kans om een nieuwe afweging te maken. De doorlooptijd van dit soort megaplannen is erg lang, we leven inmiddels in andere tijden en de noodzaak van voortgaande groei van het autoverkeer heeft lang niet meer bij iedereen topprioriteit. Het tunnelplan schijnt nog steeds nuttig te zijn omdat station Zuid dan kan uitbreiden en aan de geisoleerde ligging van Buitenveldert komt deels een einde. Maar houd het bestaande aantal rijbanen en schrap de verdere verbreding van de A10 en vooral de groteske fly-over die het invoegend verkeer vanaf de Amstelveenseweg richting Schiphol moet faciliteren.zuidas

Voor de Oeverlanden betekent een en ander dat de bouwoverlast langer gaat duren en er valt te vrezen dat het enige onderdeel dat voordeel oplevert, de fiets- en wandelbrug over de Schinkel aan de zuidzijde, wel eens zou kunnen worden geschrapt. Maar dit onderdeel van de fietsroute Zuidas-Schiphol is bepaald wel toekomstgericht en duurzaam. Als we ergens willen komen moeten we ons zelf inspannen. Maar bovendien zal het wandeltochtje om het Nieuwe Meer er makkelijker door worden. Alle reden om deze krent uit de pap te halen en te bezuinigen op auto-infra waaraan tegen de tijd dat alles klaar is, in 2028, hopelijk minder behoefte is. Bepaald vervelend is dat de projekten onder de Crisis- en Herstelwet zijn geplaatst, waarop minimale invloed van burgers mogelijk is. Voor de bosjes aan de Riekerweg en de Oude Haagseweg valt het ergste te vrezen.


Oeverlopers aan Het Nieuwe Meer

In alle jaren dat ik aktief ben in de Oeverlanden heb ik de vogelbevolking van het Nieuwe Meer gebied zien verschralen. Nog maar zelden hoor je de roep van de Tureluur de Grutto of de Kievit. De Boompieper de Rietgors en de Kneu kom je niet meer tegen. Maar er zijn ook een paar blijvers. Elke winter tref je de Grote gele kwikstaart langs de waterkanten. Maar blij wordt ik als halverwege het voorjaar de Oeverloper enkele weken verblijft aan de oevers van Het Nieuwe Meer. Met hun kenmerkende roep en hun karakteristieke vlucht op enkele centimeters boven het water geven ze karakter aan ons gebied. Altijd in slechts een klein aantal weten ze ons gebied steeds weer te vinden.
Overwinterend in Afrika ten zuiden van de Sahara broeden ze in grote delen van Europa, langs water, maar slechts weinig in Nederland en dan vooral langs de grote rivieren. Het zijn bescheiden vogels die aan kleine randjes langs het water hun voedsel zoeken dat vooral bestaat uit insecten.

Afgelopen week zat er een groepje van 8 Oeverlopers op de stenen van het havenhoofd van Onklaar Anker. Druk roepend naar elkaar wat de indruk van zingen maakte.
De trek valt buiten ons gezichtsveld omdat dit 's nachts plaats vindt.

Inmiddels zijn ze alweer verder getrokken, ik heb ze de laatste dagen niet meer gehoord of gezien, maar half juli kunnen we ze weer terugverwachten, dan op weg naar het zuiden.

oeverloper

oeverloper
Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.