De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 32 mei 2019

Vorige  Volgende
Mei, een nieuwe lente en een nieuw geluid

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht.

In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.

Dan blies een jongen als een orgelpijp
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't boschje opgaat en zijn reis begint.
(Maart 1889)


Honderddertig jaar later klinkt de maand mei nog als muziek in de oren. Herman Gorter heeft het lentegevoel prachtig verklankt en verwoord.
Elk jaar nieuw, maar toch zo vertrouwd, met herinnering aan alle voorgaande jaren. Juist door de wetenschap dat de opgang van het leven maar zo kort is, is de waardering voor deze periode van het jaar zo groot. De verwachtingen zijn groot en wanneer ze uitkomen geeft dat altijd weer veel levensvreugde. Zo gaat dat bij mij althans.
Hopelijk beleeft iedereen weer een prachtige en prettige maand.

gorter
Bezoek wethouders en stadsdeelbestuurders

Afgelopen maand hebben de wethouders voor Ruimtelijke Ordening en Groen, Marieke van Doorninck van Groen Links en Laurens Ivens van de SP, een bezoek gebracht aan de Oeverlanden in het kader van de plannen voor het Groot Amsterdamse Bos. Ze werden vergezeld door de stadsdeelbestuurders Erik Bobeldijk van de SP en Ronald Mauer van D'66 van Nieuw West. Daarnaast vergezelden hen enkele ambtenaren die de plannen in het vat moeten gieten. Remco Daalder zal de taken van Maurits de Hoog hierbij overnemen. Hij is een aantal jaren beheerder in het Amsterdamse Bos geweest en kent uit dien hoofde het gebied natuurlijk goed.

Hoewel er binnen de Stopera delen van het ambtelijk apparaat zijn die de stad het liefste geheel dichtmetselen in een streven naar zo hoog mogelijk inwonertal, is er ook een stroming die gaat voor kwaliteit en duurzaamheid. Deze stroming is nu goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad en kan hopelijk ook binnen het college van B&W haar visie doen gelden. Binnen de huidige bestuursperiode zou het besluit genomen moeten worden dat de noordelijke Oeverlanden tot aan de A4/A10 en de oostzijde van het Nieuwe Meer tot aan de spoorlijn, toegevoegd wordt aan het beheergebied van het Amsterdamse Bos. Conform de motie van de gemeenteraad uit 2013.

De wethouders hebben de kans zich voor altijd een plaats in de geschiedenis van Amsterdam te verwerven. We hadden de indruk dat onze gasten een positief idee hebben gekregen van dit bezoek, dat ook zich uitstrekte tot de kunstenaars van Nieuw en Meer, en de volkstuinders van Ons Buiten. We blijven duwen in de hoop dat onze bestuurders dezelfde kant op trekken. Indachtig het adagium dat de oeverlanden de kroon op het Amsterdamse Bos zijn, in het voetspoor van Jac. P. Thijsse.


gezelschap
Excursie nachtegalen vrijdag 3 mei 20.30 - 22.30 uur

We proberen meteen vast te stellen hoeveel zangposten er zijn, waardoor we een idee krijgen hoeveel paartjes van deze prachtige zanger in de Oeverlanden aanwezig zijn.
Bij zacht en rustig weer laat deze vogel zich goed horen en soms ook wel eens zien.

Met Carla Peperkamp en Rein Cremer

nachtegalen
Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.