De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 31 maart 2019

Vorige  Volgende
Equinox

We beleven weer het moment dat twee keer per jaar plaats vindt wanneer de zon precies boven de evenaar staat. Maar nu komt de zon naar ons halfrond en is het begin van de lente goed vast te stellen. De temperatuur wordt aangenamer en de daglengte neemt merkbaar toe. Tot 21 juni is er overal groei en bloei. Daarna gaat de slinger weer de andere kant op.
Een aardig voorbeeld van de voorjaarsbloei is het Maartsviooltje (Viola odorata) dat langs het Jaagpad op een aantal plekken voorkomt en nu goed te zien is.
Langs het Anton Schleperpad nabij het fietsbruggetje naar de Anderlechtlaan is een flinke groeiplaats van de witte variant van dit plantje. Bij laagstaande zon lichten de bloemen mooi op tegen een nog dorre omgeving.
Binnen niet al te lange tijd is de omringende vegetatie al zover dat dit kleine viooltje aan het zicht onttrokken wordt. Na de zaadzetting is de levenscyclus dan alweer voltooid, de plant sterft bovengronds af en gaat in rust tot volgende voorjaar.

viooltje
De Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" versus Zuidasdok/gemeente Amsterdam - III

Het bestuur van de vereniging "De Oeverlanden Blijven!" heeft op een hoorzitting van het stadsdeel Nieuw-West en de gemeente Amsterdam haar bezwaren tegen de voorgenomen bouwterreinen toegelicht. Nadat de rechter niet heeft ingestemd met ons verzoek om een voorlopige voorziening heeft de aannemer in feite het recht om de bosjes waar keten geplaatst moeten worden te kappen. Tot op heden is dit niet gebeurd, behalve op het terrein aan de Oude Haagseweg waar eerder het ketendorp van de Oosteuropese bouwvakkers van de Noord-Zuid lijn stond. De jonge populieren die hier nadien geplant waren zijn geruimd en het terrein kan door de aannemer gebruikt worden.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de aannemer de gehele spoorwegdriehoek kan gebruiken, en dat NUON pas na het einde van werkzaamheden daar een hulpwarmtecentrale mag bouwen. De ruimtebehoefte kan langs de Oude Haagseweg dus wel eens een stuk kleiner zijn en daarmee is de noodzaak van kap van het bosje verdwenen. Wellicht tot vreugde van het paartje buizerds dat vanmiddag hierboven baltsvluchten maakte.

Hopelijk blijft het tot het einde van het broedseizoen, 15 juli, rustig op dit front en worden de plannen uiteindelijk aangepast aan de wensen om de schade aan de natuur en de beleving zoveel mogelijk te beperken. In onze acties trekken we nauw samen op met tuinpark Ons Buiten en stichting Nieuw en Meer.


viooltje
Mountainbike trail definitief van de baan?

Eerder besteedden we aandacht in de nieuwsbrief aan dit plan. De gemeente lijkt de bezwaren ter harte te nemen en de nadelige gevolgen voor de natuur in de Oeverlanden zwaar te laten wegen.
Nu wordt gemeld dat uitvoering onwaarschijnlijk is geworden.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Excursie Siegerpark 7 april (11.00 - 12.30 u)

Deze lusthof is in de dertiger jaren aangelegd door dhr. Sieger, directeur van de Amsterdamse Chininefabriek.
Hij woonde in het naastgelegen huis Riekerstaete.

Verzamelen voor de excursie bij de ingang van het Siegerpark,
Sloterweg 773.

Met Rinus Hofs

Siegerpark
Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.