De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 30 februari 2019

Vorige  Volgende
Voorjaarsgroet uit de Oeverlanden, Gele kornoelje en Sneeuwklokjes

De natuur loopt alweer enkele weken voor op het jaargetijde.
De Hazelaar is alweer uitgebloeid en de Sneeuwklokjes staan in volle schoonheid te bloeien op veel plekken in de Oeverlanden. Vaak meegekomen met sloop- of tuinafval uit de tijd dat hier nogal makkelijk mee omgegaan werd.
Dat nadeel is omgeslagen in een voordeel waar we nu van profiteren.

In die tijd moet ook de Gele kornoelje hier zijn terechtgekomen, inmiddels een zeer forse heester in volle bloesempracht, voedselbron voor de vroege insecten.

sneeuwklokjes sneeuwklokjes
De Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" versus Zuidasdok/gemeente Amsterdam - II

Dinsdag 29 januari hebben we bij de bestuursrechter gepleit voor een voorlopige voorziening met betrekking tot de vergunning die de gemeente/stadsdeel Nieuw West heeft verleend aan de bouwer van het Zuidasdok, ZuidPlus om enkele werkterreinen in de Oeverlanden te mogen inrichten. We hebben de rechter onder de aandacht gebracht dat er alternatieve plekken zijn waar zonder schade voor de natuur werkterrein kan worden ingericht. Misschien iets minder makkelijk voor de aannemer, maar beslist geschikt. De rechter beoordeelde slechts of de gemeente op redelijke grond tot de gemaakte beslissing heeft kunnen komen.
Tevens beoordeelde de bestuursrechter of onze bezwaren in de nog te volgen procedure bij het stadsdeel en de gemeente kans op succes zouden hebben.

Waar we al bevreesd voor waren is geschied, het verzoek om een voorlopige voorziening, om onomkeerbare voldongen feiten van kaalslag te voorkomen, is afgewezen. De aannemer staat in haar recht om nu al de betreffende terreinen kaal te kappen. Hopelijk wachten ze toch tot behandeling in de bezwaarprocedure die komende donderdagmiddag zal plaatsvinden. We denken dat er toch een kans is op tenminste gedeeltelijke honorering van de alternatieve voorstellen van de vereniging door enkele nieuwe feiten.
De dag na het proces, op 30 januari werd bekend dat NUON niet in de spoorwegdriehoek een hulpwarmtecentrale mag gaan bouwen ten koste van het werkterrein voor Zuidasdok. Dat betekent dat niet gebruik gemaakt hoeft te worden van de stroken langs de Oude Haagseweg, dan wel dat slechts een klein stuk hiervan nodig is. Al eerder gaf de gemeente-advocaat aan dat de noodzaak van een betonfabriek ook nog niet duidelijk was.

Aan de Riekerweg zijn de ex-bewoners van het ADM-terrein het veld, waar de familie Petalo heeft gestaan, gaan bewonen met een zestal caravans. Met toestemming van mensen van handhaving van het stadsdeel Nieuw West. Blijkbaar is de noodzaak van bouwterrein hier dus niet zo groot als eerder gesteld.

Verder werd bekend dat de uitvoering van het Zuidasdok nu al vertraagd is door allerlei oorzaken. Dat geeft misschien enige lucht om na te denken hoe alle activiteiten zijn in te passen met zo min mogelijk schade voor mens en natuur.

De grootschalige kap van de taluds van de snelweg en de geplande uitbreiding van de autowegen passen slecht in het idee van transitie naar een energie- en klimaatneutrale toekomst. We hopen onze voorstellen goed onder het voetlicht te kunnen brengen tijdens de hoorzitting. Dit om te vermijden dat onnodig wordt gekapt, en 6 jaar lang door een bouwplaats naar de Oeverlanden moet worden gefietst of gewandeld.


Winterwandeling langs het Nieuwe Meer op zondag 24 februari (11.00 - 13.00 u)

We kijken naar watervogels en roofvogels die zich hier soms in grote getale ophouden in deze tijd, afhankelijk van de winterse omstandigheden. De telescoop gaat mee.

Met Nico Jansen

sporen
Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.