De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 29 februari 2019

Vorige  Volgende
Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 3 februari 14.00-16.30uur

Komende zondag houden we onze nieuwjaarsbijeenkomst in ons NME-centrum op het depot. U bent van harte welkom van 14.00uur tot 16.30 om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. We zorgen voor soep en brood en mooi weer.
Net als altijd praten we over de voorbije tijd en de kansen en bedreigingen in de toekomst. Onderwijl genietend van de weide blik over het Nieuwe Meer en de immer fraaie luchten. Aan de oever van de grote stad maar toch met een betrekkelijke rust en ruimte.
Deze week onder de middagthee passeerde een havik het depot. Aangekondigd door de alarmroep van enkele kraaien. Dat zijn de ontmoetingen die de Oeverlanden zozeer de moeite waard maken.

We hopen u zondag te kunnen begroeten.

Het bestuur van de Vereniging "De Oeverlanden Blijven!"
Liesbeth Stricker, Ruud Jansen, Nico Jansen.


werkdag


De Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" versus Zuidasdok/gemeente Amsterdam

De uitvoering van de plannen voor het zogenaamde Zuidasdok zult u inmiddels zijn gewaar geworden. Over grote afstand zijn tussen knooppunt Nieuwe Meer en de RAI alle begroeiing van de taluds van de rijkswegen verwijderd. Het gaat hierbij om bosplantsoen met zo'n 14.000 bomen met een stamdiameter van meer dan 20 centimeter. Dit zorgde voor een soort cordon sanitaire, afscherming voor geluid en vieze lucht. Jaarlijks legt dit groeiende hout honderden tonnen CO2 vast. Nu niet meer, helaas. De weg is nu zichtbaar aanwezig en bezoekers en bewoners zullen aanzienlijk meer herrie gaan ervaren, zeker de noordelijk van de A10 gelegen gebieden waar de overheersende zuidwestelijke winden herrie en stof naartoe zullen blazen. De Oeverlanden zullen wat dat betreft enigszins de dans ontspringen. We hebben de plannen voor het Zuidasdok nooit bestreden, omdat dat de mogelijkheden van de vereniging te boven gaat. Het onder de grond leggen van een stuk snelweg is op zich geen slecht idee, maar de omvang van het project is veel groter dan dat stukje tunnel bij station Zuid. De hoeveelheid asfalt wordt enorm uitgebreid, van twee keer drie rijstroken naar twee keer vier rijbanen. Het aantal bruggen over de Schinkel wordt uitgebreid van 5 naar 9! Aan de noordzijde bij het tennispark Jaagpad komt een fly-over. Het project kost een lieve 2 miljard euro.
De Vereniging is in het geweer gekomen nadat de gemeente Amsterdam of stadsdeel Nieuw West een vergunning heeft verleend aan de aannemers combinatie Zuid-Plus om werkterreinen in te richten in de Oeverlanden. Dat betreft enerzijds terrein aan de Oude Haagseweg en anderzijds terrein aan het Jaagpad hoek Riekerweg, de entree van de Oeverlanden.

haagseweg

Om werkterrein aan de Oude Haagseweg maakten we ons minder druk, in het verleden stonden hier al de keten waar de bouwvakkers van de Noord-Zuidlijn 10 jaar lang waren ondergebracht. Echter, in november werd plotseling de gehele strook tussen het benzinestation en het Christoffel Plantijnpad kaalgeslagen. Als Zuid-Plus het resterende deel begroeiing ook nog mocht kappen ontstaat hier een ongewenst beeld. De bosschages bieden huisvesting aan de Buizerd en soms een Nachtegaal, maar kenmerken zich door spontaan opgegroeide boomopslag met veel ondergroei, Sneeuwklokjes o.a. en ruigtevegetatie en alle erbij behorende insecten. Als het maar even kan moet dit blijven en de bouwactiviteiten moeten maar op het reeds kaalgeslagen perceel. Tevens willen we dat de bermen gerespecteerd worden door zo min mogelijke verharding.

talud


De werkterreinen aan het Jaagpad/Riekerweg liggen ons veel zwaarder op de maag. Dit is de entree van de Oeverlanden vanuit de stad. Hier wordt je na passage van de bruggen plots het weidse zicht op het Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos gewaar. Om 6 jaar lang door een industrieel terrein de Oeverlanden te kunnen bereiken is super ongewenst. Benutting van het terrein dat door de familie Petalo gebruikt is en dat tamelijk verscholen ligt, lijkt ons meer voor de hand liggend, net als het terrein van de hondenclub en een deel van het parkeerterrein van Ons Buiten. De hondenclub is 20 jaar geleden hier geplaats omdat het moest wijken voor de bouw van het ING hoofdkantoor (de kruimeldief). Met de voornemens van het Groot Amsterdamse Bos zal deze club naar elders moeten. Dat er werken moeten worden uitgevoerd is duidelijk. Hoe dit vorm moet krijgen is voor ons nog onderdeel van discussie.Voor gemeente en aannemer niet, die houden onwrikbaar vast aan hun plannen. Dat heeft ons tot de bestuursrechter doen wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening. Hangende onze bezwaarprocedure bij de gemeente mogen geen kapwerkzaamheden uitgevoerd worden. We hopen door de rechter hierin gelijk te krijgen. Afgelopen dinsdag hebben we onze zaak bepleit bij de rechtbank aan de Parnassusweg, bijna onze buren. Binnen twee weken wordt besloten.

talud


In de loop van februari komt er een hoorzitting in stadsdeel Nieuw West waarin we inhoudelijk onze bezwaren tegen de verschillende werkterreinen zullen toelichten. We zullen de volksvertegenwoordigers in de diverse geledingen benaderen om steun te zoeken in ons verzet tegen de plannen zoals ze er nu liggen.

Ook hoe het eindbeeld moet worden als alle werken gereed zijn, rond 2026 zoals nu de verwachting is, is nog onduidelijkheid en verschil van mening. Hoe gaat de fietsbrug over de Schinkel aan getakt worden aan het jaagpad en de Riekerweg? Kan de Riekerweg opgeschoven worden, zo dicht mogelijk tegen de A10 aan? Komt de fietssnelweg van de zuidas naar Schiphol van de grond? Allemaal vragen waarop tot heden weinig antwoorden zijn verkregen. Hoe klein we ook zijn, met vasthoudendheid zullen we de doelstelling van de vereniging, bescherming van het milieu en de natuur in de Oeverlanden en het Nieuwe Meer, proberen te handhaven. Ook tegen de hele grote belangen.

talud
Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.