De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 28 oktober 2018

Vorige  Volgende
Natuurwerkdag zaterdag 3 november

Het najaar is een prachtig seizoen om van het landschap rondom Het Nieuwe Meer te genieten. Gejaagd door de wind grijze luchten in alle tinten, soms een plotselinge opklaring, dan weer een felle bui. De natuur in al haar dynamiek, zonder een lange reis naar de duinen of de Veluwe, maar bijna om de hoek.
De laatste activiteit dit jaar van de vereniging is komende zaterdag wanneer de landelijke Natuurwerkdag ook in de Oeverlanden plaatsvindt. Van 11.00uur tot 15.30uur kan iedereen die dat wil, de handen uit de mouwen steken en een bijdrage leveren aan het beheer van de Oeverlanden. Maaien, harken, snoeien, zagen en opruimen draagt bij aan de instandhouding van de natuurlijke rijkdom van ons gebied.
Voor soep en brood wordt gezorgd tijdens een heerlijke lunch.

werkdag

Opgeven is gewenst op www.natuurwerkdag.nl
Deelname is gratis.
Carla Peperkamp en Rein Cremer


Contributie 2018

Wij zijn als vereniging afhankelijk van contributie inkomsten. Een brief zal komende maand worden verstuurd. Vanaf dit jaar sturen wij geen acceptgiro meer mee, om kosten te besparen. Via internetbankieren kunt u snel betalen.
Wij vragen u, als dit nog niet gebeurd is, om de contributie 2018 over te maken op rekening NL47INGB0004068809 van Vereniging "De Oeverlanden Blijven" te Amsterdam. De contributie bedraagt minimaal €12,50.

Met uw hulp kunnen wij ons blijven inzetten om een groene vuist te maken tegen bedreigingen en om het gebied ecologisch te beheren.
Leden kunnen gratis meedoen aan de excursies en andere activiteiten, ontvangen het blad Oever en jaarlijks een kalender met de activiteiten.
Alvast onze dank.
Ruud Jansen, penningmeester.


Mountainbike trail lijkt van de baan

Naast alle grote plannen aan de zuid-west rand van Amsterdam heeft het plan voor een mountainbike trail door de Oeverlanden onze aandacht gehad. Deze bedreigde met name de bosjes waar de nachtegaal broedt.
Op deze welluidende zanger die op de grond broedt zijn we zuinig. Versnippering willen we tegengaan om rust en ruimte zoveel mogelijk te behouden.

Het lijkt erop dat deze trail in de Oeverlanden niet door gaat, de baan blijft beperkt tot het sportpark Sloten, waar dit beter op zijn plek is.


Activiteiten komende maand


polder

Zaterdag 3 november: van 11.00 tot 15.30uur
Natuurwerkdag met Carla Peperkamp en Rein Cremer.
Depot OeverlandenDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.