De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 27 september 2018

Vorige  Volgende
Het Groot Amsterdamse Bos

Hopelijk bent u na een prettige vakantie weer verkwikt aan de slag gegaan in uw normale omgeving waar u voorlopig weer moet verkeren voor uw tochtjes in de buitenlucht. Prettig dat u daarbij makkelijk de Oeverlanden, het Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos kunt bereiken.

Er breken drukke tijden aan voor ons gebied, de gemeente sleutelt aan plannen voor het Groot Amsterdamse Bos, waarbij het gehele Nieuwe Meer te samen met de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos in één beheer-organisatie worden gevoegd. Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" heeft in haar rapport: "De Kroon op het Amsterdamse Bos" in 1985 reeds dit idee geopperd. Ook wij waren niet origineel, omdat in 1908 Jac.P.Thijsse dit idee al poneerde in zijn artikel in het Handelsblad, krant van de Amsterdamse elite: "zo krijgen wij, zonder groote kosten, niet een park, maar een parklandschap met het Nieuwe Meer als centrale waterpartij".
Het is verheugend dat de gemeente nu serieuze plannen lijkt te maken voor ons gebied aan de zuid-west rand van Amsterdam, na drie decennia van wegkijken en negeren. Gelukkig dat de vereniging steun ontving van veel trouwe leden en van verschillende stadsdelen die we gehad hebben.

Het eindrapport hebben we nog niet gezien, dat zou aanvankelijk bij de installatie van het nieuwe college worden aangeboden maar is blijkbaar vertraagd. Soms is het verstandig om uitgebreid de tijd te nemen om tot een weloverwogen plan te komen dat niet door de waan van de dag of het centrum van de macht wordt bepaald. De insteek van de vereniging bij alle plannen is steeds om de kwaliteit van natuur en recreatie tenminste op het bestaande niveau te houden en eigenlijk nog beter door het beschikbaar stellen van een normaal budget voor het beheer, en waar nodig ook inrichting. Zo min mogelijk verstedelijking, die functies moeten echt binnen de bebouwde kom gerealiseerd worden, zoals een trein- of metrostation.


Brug over de Ringvaart

ringvaart

Een brug over het Nieuwe Meer aan de westzijde is uit den boze, het bederft de vrije horizon. Het rondje Nieuwe Meer waar steeds over wordt gesproken moet net wat ruimer gezien worden, dat loopt volgens ons over de brug in de Oude Haagse weg over de Ringvaart en vervolgens via het Koekoekslaantje naar de Ringvaartdijk.
Op zaterdag en zondag in het seizoen zet veerpont Ome Piet u over naar de Koenenkade.

Het kleine rondje Nieuwe Meer gaat over de veerpont van rederij Oeverloos, maar die vaart in het seizoen alleen nog op zondag van 11 tot 18 uur. Als de veerponten niet varen moet het rondje Nieuwe Meer uitgebreid worden tot de draaibrug bij Schiphol. De geoefende wandelaar zal dat niet bezwaren, deze omweg van zo'n vier kilometer langs de Ringvaart.
Wellicht dat de afstand toch doet overwegen de fiets te gebruiken.


De oostoever van het Nieuw Meer

Een ander plan dat onze aandacht vraagt is Verdi, dat de oostelijke oevers van het Nieuwe Meer bestrijkt tot aan de Amstelveense weg. Hier wil men een fietsroute over de jachthavens hen aanleggen om zo de recreant naar het meer te brengen. Wij willen de bestaande wegen handhaven maar het meer naar de passant brengen door weer te zorgen voor voldoende doorzicht. Waar nu elzenbosjes staan waren tot het begin van de aanleg van het Amsterdamse Bos in de jaren dertig van de vorige eeuw de beroemde Dotterbloem hooilanden. Doordat het beheer is gestaakt zijn deze hooilanden helemaal bebost geraakt. De belevingswaarde kan toenemen en kinderen kunnen half april weer grote boeketten Dotterbloemen plukken.

Het zuidasdok gaat gebouwd worden, de komende 10 jaar! In de voorlopige plannen waren veel bouwterreinen voorzien rondom de Oeverlanden. Wij willen proberen ervoor te zorgen dat geen recreatie- en natuurterrein voor langere tijd tot bouwterrein wordt omgekat.

Daarnaast speelt nog een plan voor de aanleg van een Mountaibike (MTB)-trail. Deze vorm van recreatie bezorgt overlast aan reeds bestaande recreatievormen in de Oeverlanden. Daarnaast bedreigt het de natuurwaarden. Vooral de grond broedende Nachtegalen zijn kwetsbaar en juist een soort die zeer de moeite waard is te bewaren.
Er is weer genoeg te doen om de toekomst van de Oeverlanden zeker te stellen. Ondertussen blijven we genieten van de schoonheid die het Nieuwe Meer gebied ons kan bieden, voor iedereen die dat wil zien.
Het laatste nieuws is dat de gemeenteraad de MTB-trail voorlopig in de ijskast heeft gezet.


Activiteiten komende maand


polder

Zondag 16 september: van 11.00 tot 13.00uur
Polderlandexcursie met Nico Jansen en Trees Kaizer
Depot OeverlandenDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.