De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 22 juli 2017

Vorige   Volgende
Vakantie op het punt van uitbreken

Binnenkort gaat voor velen van ons weer de heerlijke tijd aanbreken van ongedwongen doen en laten waar je zelf maar zin in hebt. Hier of elders in binnen- of buitenland. Alles anders. Doordrenkt met natuur of cultuur. Hopelijk heeft u na 3 of 4 weken toch weer een klein beetje heimwee naar De Oeverlanden waar toch wel erg veel mooie planten te zien zijn in het aantrekkelijke landschap van het Nieuwe Meer. Misschien mist u na enige tijd ook wel onze onvolprezen stad aan het IJ.
Een prettige tijd toegewenst, tot later.

Verslag 1000-soortendag in mei

Op 20 mei heeft de Vereniging voor het eerst een 1000-soortendag georganiseerd.
Een 1000-soortendag is een zoektocht naar tenminste duizend soorten planten en dieren op een dag of aantal dagen in een bepaald gebied. Het evenement was een succes en wij kijken er met plezier op terug.
Met een kleine groep waarnemers, die expert zijn in een bepaalde diergroep of in planten, hebben we veel soorten kunnen vinden. We zijn de 900 soorten in de maand mei gepasseerd, zie lijst waarneming.nl. Zeker 175 soorten waren nog niet bekend in het gebied. Een deel van de insecten moet in de komende tijd nog worden gedetermineerd. Van alle deelnemers, die het gebied voor het eerst ontdekten, hoorden we verbazing over de enorme hoge biodiversiteit en soortenrijkdom in De Oeverlanden. We sloten de dag af met een heerlijke maaltijd.

soortendag


Twee weken later deed het blad de Echo verslag van deze dag met daarnaast de vermelding dat de gemeente de subsidie voor het beheerwerk per dit jaar ineens was gestopt.
Tegelijk vormde dit evenement een aansporing om meer onderzoek te doen naar de flora en fauna in De Oeverlanden.
Op 19 mei en enkele andere avonden zijn er 92 soorten vlinders waargenomen die hier nog niet bekend waren. Inmiddels is het aantal soorten van alle groepen van 2.500 tot 2.750 gestegen. In het najaarsnummer van De Oever zullen we uitgebreider verslag doen.

Westtangent en Zuidasdok

Ingrijpende projecten eisen onze aandacht. Buslijn 69 tussen Sloterdijk en Schiphol moet een snelbus worden, niet vanwege vraag vanuit de bewoners, maar omdat de zogenaamde Vervoerregio dat eist.
Dat is een verzameling ambtenaren uit de verschillende gemeenten in de buurt.
De Westtangent doet de Anderlechtlaan en de Oude Haagseweg aan, maar zal er niet stoppen. De voorgestelde aanpassingen aan de wegenstructuur zijn lelijk, meer asfalt, minder groen. We krijgen de hinder maar niet de dienstverlening die openbaar vervoer zou moeten leveren.
De lelijke en onbruikbare inrichting van de Oude Haagseweg blijft. De vereniging wil haar stem hiertegen laten horen. De kans op succes is gering, hoewel steeds meer burgers zich beginnen te ergeren aan de gang van zaken met betrekking tot het GVB.

Het Zuidasdok gaat voor ons gebied eind dit jaar spelen tussen het knooppunt Nieuwe Meer en de Schinkel.
Eerst wordt het talud kaal gekapt, waarna het dijklichaam zo'n 20 meter wordt verbreed. Er komt een nieuwe brug over de Schinkel met twee rijstroken en als kers op de taart een fiets/wandelstrook. Een makkelijke verbinding naar het Amsterdamse Bos.
Bovendien zal vanaf deze brug een prachtig uitzicht zijn over het Nieuwe Meer met de skyline van het Bos op de achtergrond. Hopelijk wordt voorzien in een bankje om hiervan te kunnen genieten.

Koers 2025 en transitie De Oeverlanden naar het Amsterdamse Bos

jpthijsse


In 2012 nam de gemeenteraad het besluit om De Oeverlanden organisatorisch onder te brengen bij het Amsterdamse Bos. Een win/win situatie, het bos kreeg zo compensatie voor verlies ten gevolge van de verbreding van de A9, De Oeverlanden zouden in een beter passende gemeentelijke dienst ingebed worden, die dezelfde doelstellingen heeft, namelijk kwalitatief goed beheer van het natuur- en recreatiegebied.
Het huidige college heeft dat voornemen drie jaar later alweer doorkruist met wilde stedebouwkundige plannen. Inmiddels is de opwinding wat geluwd en kan weer rustig nagedacht worden over de wenselijke richting die de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad zou moeten nemen.
Ten aanzien van het Nieuwe Meer gebied kan de toekomst er glanzend uitzien als een standvastige koers wordt uitgezet en verder gedacht wordt dan 2025.
Het adagium van Jac.P.Thijsse uit 1908 doet nog steeds opgeld: "Op deze manier krijgen we, zonder groote onkosten, niet een park, maar een parklandschap met het Nieuwe Meer als centrale waterpartij"

Plantenexcursie 2 juli 2017

De jaarlijkse plantenexcursie is altijd een genoegen om aan deel te nemen. Rondom de langste dag van het jaar is de bloei op haar best.
Ondanks het droge jaar dat we meemaken was er weer een grote weelde aan planten te zien. Op grote delen van het gebied bloeit de wilde marjolein, kruipend stalkruid langs het fietspad. We roken de zoete lucht van een bloeiende linde.
De massale bloei van de welriekende agrimonie is verbazingwekkend. Vijftien jaar geleden kwam deze soort nog maar zeer sporadisch voor in de Oeverlanden.
De veldlathyrus met haar vrolijk springerige gele bloemen lijkt erg op de rolklaver. Scherp kijken is geboden! Echt duizendguldenkruid en slangenkruid, boerenwormkruid en canadese guldenroede. Bij het baaitje genoten we van bont kroonkruid, beemdkroon, zwarte toorts, viltganzerik en boslathyrus.

Via de middenberm van de Oude Haagseweg gingen we terug, waar zeer uitbundige bloei was van karthuizer anjer, zeepkruid, boerenwormkruid, kattendoorn, luzerne, pastinaak, jacobs kruiskruid. Waar rondom enorm veel insecten en vlinders te zien waren.
en prachtige dag die voor herhaling vatbaar is. Een hoogtepunt van het Oeverlandenjaar.

excursie
Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.