De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 23 december 2017

Vorige   Volgende
Geachte lezer

Degenen die lid zijn van de vereniging zullen dezer dagen de kalender 2018 op de deurmat vinden, waarin de verenigingsactiviteiten voor volgend jaar staan opgenomen. Hopelijk vind u de kalender de moeite waard om een gaatje te perforeren en op een geschikte plek op te hangen. Zo houden we een jaar lang contact, eventueel te beginnen met de nieuwjaarsreceptie op zondag 4 februari op ons depot.

Komend jaar staan grote projecten in de omgeving op stapel, de aanleg van het Zuidasdok zal dit jaar een aanvang nemen, de buslijn 69 die omgedoopt wordt tot Westtangent en niet in de laatste plaats de besluitvorming hoe de Oeverlanden stedenbouwkundig worden ingebed in het Groot Amsterdamse Bos. Negentig jaar na de aanvaarding van het Boschplan in de gemeenteraad in november 1928 staat de raad wederom besluitvorming te wachten hoe de natuur en recreatie hun plek moeten krijgen in de steeds voller wordende stad, die koerst op het haast magische getal van 1 miljoen inwoners.

De plannen zijn in een rupsenstadium, na verpopping moet er een mooie vlinder uit tevoorschijn komen. Een goed element is het voorstel om het gebied over de Ringvaart tot aan de A9 in de Haarlemmermeer toe te voegen aan het beheersgebied van het Amsterdamse Bos.
Helemaal gerust kunnen we er nog niet op zijn omdat vaak, als vanuit een reflex, gekozen wordt voor voortgaande verstedelijking waar de waarde van de Oeverlanden juist schuilt in de ongedwongen samenhang van verschillende elementen, die planloos in ruim 60 jaar tijd zijn ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot het Amsterdamse Bos dat tot in het kleinste detail op de tekentafel is ontworpen. Met overigens ook een erg goed resultaat. Wij kiezen voor zo min mogelijke verstedelijking, voortbouwen op reeds aanwezige kwaliteiten van natuur, recreatie en cultuur. Achterstallig onderhoud aanpakken en de Oude Haagseweg, met het oog voor schoonheid, herinrichten en de vrije busbaan opheffen ten behoeve van bezoekersparkeren. Al of niet betaald. De kapotte bermen herstellen.

Als vrijwilligersorganisatie moeten we met alles wat op dit drukke deel van Nederland zich aandient en effect heeft op het Nieuwe Meer gebied, Oeverlanden en omgeving, nauwgezet bezig houden om een positieve ontwikkeling mogelijk te maken.
Alle hens aan dek!

Afgelopen jaar is er veel onderzoek verricht door een keur aan deskundigen. Veel nieuwe waarnemingen aan planten en insecten zijn genoteerd, wat eens temeer duidelijk maakt hoe groot de natuurlijke rijkdom van de Oeverlanden en de restanten van de Riekerpolder zijn. Naarmate de tijd vordert zal met goed beheer deze rijkdom verder kunnen toenemen.

We hopen op uw steun en wensen u prettige feestdagen en een goed 2018.

Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur van de vereniging heet u van harte welkom in “De Waterkant” om te toosten op het nieuwe jaar, met de traditionele Soep en Zopie.

Met elkaar terugkijken op het jaar dat achter ons ligt en vooruitzien met plannen voor de toekomst.

Zondag 4 februari Nieuwjaarsreceptie 14.00uur tot 16.30uur

receptie


Nieuw contactformulier op de website

linkje

Op onze website staat al jaren bovenstaand linkje. Dit vindt u onderaan elke pagina.
Om het u wat gemakkelijker te maken contact te zoeken met het bestuur van de vereniging, opent u met dit linkje nu een contactformulier.

Dus heeft u een vraag, een opmerking of een klacht?

Aarzel niet en zoek contact met het bestuur door het contactformulier te openen.

linkje

Eerste winterse periode

bankje


De zware sneeuwval op zondag en maandag een week geleden leverde weer veel sfeervolle plaatjes van de Oeverlanden. Er viel ruim 20 centimeter sneeuw die bijna net zo snel weg dooide als dat ze gevallen was.
Het peil van het moeras nam in korte tijd zodanig veel toe dat de winterbeek, de afloop naar de poldertocht, weer is begonnen te stromen. Het moeraspad is niet het gemakkelijkst te belopen, maar zeer de moeite waard in deze hoogwater periode.

Prettige feestdagen en een goeden gezond nieuwjaar toegewenst!

Het bestuur van de vereniging “De Oeverlanden Blijven” bedankt iedereen die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor het beheer en het behoud van de Oeverlanden en omgeving. We zien uit naar voortzetting van ieders activiteiten in het nieuwe jaar.

Liesbeth Stricker (voorzitter)
Daphne de Wijs (vice-voorzitter)
Ruud Jansen (penningmeester)
Tello Neckheim
Nico JansenDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.