De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 18 juli 2016

Vorige   Volgende
De laatste dans voor Park am See?

Donderdag 12 mei, aan het einde van de dag, kwam het goede nieuws dat er dit jaar geen festival zal plaatsvinden in de Oeverlanden. Twee voorafgaande jaren denderde de dance-muziek met heel veel bastonen in de mooie maand mei over Het Nieuwe Meer en de Oeverlanden en een gebied ruim erom heen. De geluidsoverlast, de afsluiting van 10 dagen van de recreatiestrandjes, in de mooiste tijd van het jaar, de schade aan plant en dier en de onzichtbare schade in de vorm van bodemverdichting, al deze zaken leidde ertoe dat de bestuurscommissie unaniem besloot dat de Oeverlanden niet geschikt zijn voor dergelijke grootschalige festivals.

Burgemeester van der Laan denkt daar anders over en verleende een evenementenvergunning. Dat gaat meer over aspecten van de openbare orde en veiligheid, maar toch. Op dat vlak had de wijkagent vorig jaar nog negatief geadviseerd. Ten gevolge van een proces van actieve bewoners bij de Gaasperplas tegen het nog veel grotere festival dat daar plaats vind, 30.000 bezoekers, tien maal zo groot als het festival in de Oeverlanden, is er jurisprudentie ontstaan waarbij het noodzakelijk is geworden dat dergelijke activiteiten die niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan ook een omgevingsvergunning behoeven.
Deze vergunning wordt dit jaar nog door de bestuurscommissie, het voormalige stadsdeelbestuur, verstrekt.

image1
Recreatie zoals recreatie bedoeld is

Op basis van de mening van de bestuurscommissieleden vervat in bovengenoemde motie is besloten geen vergunning te verlenen. De organisator van het festival is een alternatieve locatie aangeboden, op een parkeerterrein bij Sloterdijk. Het blijft wel "Park am See" heten, maar dat meer moet er worden bijgedacht. Met het ruime gebruik van alcohol en geestverruimende middelen moet dat niet moeilijk zijn. Het is alleen de vraag of de bezoekers net zo makkelijk op een meer versteende locatie afkomen.
Gelukkig dat de Oeverlanden van de overlast en schade gevrijwaard blijven, spijtig voor degenen die nabij Sloterdijk wonen, werken of recreŽren.
Hoe het volgend jaar gaat verlopen is onzeker, alles aangaande festivals komt onder de centrale stad te vallen.
Belangrijk dat onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad ervan doordrongen raken dat het ongewenst is nog langer het openbare groen aan het festivalgeweld bloot te stellen. Dit groen is nodig voor de rust van mens en natuur in de drukke omgeving waarin we leven, zeker in het vroege voorjaar.

Waarnemingen

Mei is de mooiste maand van het jaar. De dagen worden voortdurend langer, de plantengroei versnelt, insecten en vogels alom. Bijzonder is de Oeverloper die nu in klein aantal verblijft op doortrek naar het noorden, langs de waterkanten van Het Nieuwe Meer.
Een steltloper die in groepsverband soms een prachtig ijle roep laat horen. Vroeg in de ochtend of juist in de late avonduren als het omgevingsgeluid gering is, voor de toevallige passant.

image2
Oeverloper aan De Nieuwe Meer

Nu geregeld te horen is de Nachtegaal die dit jaar een drietal territoria bezet. Allen ten noorden van het fietspad. Slechts zeer zelden laat ie zich zien.
Naarmate de broedtijd vordert neemt de zang af, en na de langste dag, 21 juni, is het vrijwel gedaan met zingen. Begin augustus is de Nachtegaal weer richting het zuiden.

Naast leuke vogels valt er weer volop te genieten van schitterende bloei van planten. De Veldhondstong, Look zonder look, Knolsteenbreek, Dagkoekoeksbloem. De Esdoorn staat vol in bloei, net als de Kastanje.
Op en rond de Oude Haagseweg bloeit momenteel de Wede prachtig op het dijkje in de bocht. Hier stond tot voor enkele jaren een roestige vangrails.

image3
Wede in volle bloei

Facebook

Onze vereniging is nu ook op Facebook vertegenwoordigd.
Regelmatig plaatsen we hier foto's en nieuwe activiteiten.

Ben je actief op Facebook? Dan vragen we je om deze pagina leuk te vinden.
www.facebook.com/Oeverlandenblijven

Algemene Ledenvergadering, zaterdag 21 mei van 2 tot 4 uur

Alweer voor de 32ste keer houdt de vereniging haar jaarvergadering. De verslagen van het afgelopen jaar worden besproken en tal van wetenswaardigheden zullen gewisseld worden. De plannen voor de komende tijd komen aan de orde, wederom zijn we in woelig vaarwater.

Na de vergadering houdt Ed Nieuwenhuis een praatje over spinnen.

Vervolgens gezellig verblijf in en om De Waterkant met een hapje en drankje.

Graag tot ziens op het depot.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.