De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 17 december 2015

Vorige   Volgende
Allen een goed 2016 toegewenst

Iedereen die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor de Oeverlanden, op welke manier dan ook, maar vooral de vrijwilligers die elke week twee dagen het beheerwerk uitvoeren, onze hartelijke dank.
Hopelijk gaat 2016 weer een mooi Oeverlanden-jaar worden.

Bestuur Vereniging "De Oeverlanden Blijven!"

Terugblik 2015

Terugkijkend kunnen we constateren dat het een druk jaar geweest is voor de vereniging.
Het jubileumboek is gepresenteerd op de Ledenvergadering op 16 mei in de Waterkant. Daarnaast zijn er twee afleveringen van Oever, nrs 69 en 70, uitgebracht.
Tenslotte is er half december weer een kalender gedrukt. Wij hopen dat alle leden deze kalender ontvangen hebben, aangezien we wel eens twijfelen aan de nauwgezetheid van Post.nl.
Als u geen kalender heeft ontvangen stuur dan een bericht per mail aan het bestuur.
Voor niet-leden zal de kalender in januari op de website geplaatst worden, zodat men eventueel een eigen exemplaar kan laten printen, thuis of bij Lowie kopie.

Aandacht is besteed aan de evenementen in de Oeverlanden. We hopen hier in de komende jaren van verschoond te blijven, op het eigen gebied als wel daarbuiten. Sportpark Riekerhaven zal in elk geval geen geluidoverlast meer geven, aangezien recent gestart is met bebouwing van noodwoningen voor studenten en vluchtelingen op een groot deel van de sportvelden.

Het raadsbesluit om de Oeverlanden bij het beheergebied van het Amsterdamse Bos te voegen is weer vertraagd, ditmaal door wethouder van der Burg die opnieuw, na 30 jaar, wil onderzoeken of er gebouwd kan worden in de Oeverlanden.
Wij betreuren de vertraging die is ontstaan.

De plannen voor hotelbouw op de landtong bij jachthaven Driessen hebben onze aandacht. De west-tangent, een snelle buslijn van Sloterdijk naar Schiphol, die over de Anderlechtlaan en Oude Haagseweg zal gaan lopen, moet kritisch tegemoet getreden worden. Daarnaast volgen we kritisch de plannen voor een aso-dorp aan de Oude Haagsewegen en de woonwagenbewoners aan de Riekerweg.

We kunnen terugzien op vele geslaagde excursies en op de druk bezochte natuurwerkdag, die door Carla Peperkamp en Rein Cremer werd geleid.

Lidmaatschap 2016 en donaties

Graag ontvangen we in het nieuwe jaar van u als lid weer een bijdrage voor het werk van de vereniging
(minimaal € 10,-).
Bij de kalender is een acceptgiro meegezonden. Deze kunt u gebruiken.

Ook kunt u via internet bankieren een bedrag met jaarlijkse frequentie overmaken op rekening NL 47 INGB 0004068809 van 'De Oeverlanden Blijven' te Amsterdam.

ANBI-status

Tot ons genoegen heeft de vereniging sinds begin 2015 de ANBI-status.
We zijn nu een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de vereniging en uw lidmaatschapsbijdrage zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nieuwjaarsreceptie Zondag 7 februari. 13.00-16.00 uur

Zoals de traditie inmiddels is geworden houden we de eerste zondag van februari een gezellige nieuwjaarbijeenkomst met een hapje en een drankje.
Daaraan voorafgaand is er vanaf 11.00 uur de eerste excursie van het nieuwe jaar, getiteld: "dierensporen", o.l.v. Rein Cremer.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.