De Amsterdamse oeverlanden
Algemene informatie
Naam: Vereniging
'De Oeverlanden Blijven!'
De vereniging is een ANBI
RSIN of
fiscaal nr:
816610009
Rekeningnummer: NL47 INGB 0004068809
Postadres: Esther de Boer van Rijkstr. 36-1
1065 GN Amsterdam
Emailadres: bestuur@oeverlanden.nl
Website: www.oeverlanden.nl
Facebook: /Oeverlandenblijven

Bestuur

Voorzitter: Liesbeth Stricker
Telefoon: 020-615 45 57
Penningmeester: Tom Koudstaal
Telefoon: 06-52720116
Bestuursleden: Nico Jansen
Paul Kamsteeg
Oeverredactie: Onno-Sven Tromp
PR-medewerker: Jack Groen

Overige medewerkers

Veldwerk en natuuractiv.: Geert van Griethuysen
Telefoon: 0347 - 34 20 85
Adres: Hei- en Boeicopseweg 143, 4126 RH
Hei- en Boeicop
Coördinator beheer-
vrijwilligers:
Wichert Stemerdink
Telefoon: 06-28575954
Natuurclub: Paul Kamsteeg
Adres: 'De Waterkant'
Begin van het Anton Schleperspad
Amsterdam
Openingstijden: Dinsdag en woensdag van 11.00 tot 16.00 uur vrijwilligersdagen
Websiteontwerp: Ben Bolscher
 
Bereikbaarheid: Routebeschrijving
 

Landschapspark de oeverlanden

Beleidsplan

Het beleidsplan van de vereniging (maart 2015)
==> open het beleidsplan

Financiën

De jaarrekening 2019 van de vereniging en de begroting voor 2020

Toelichting op de jaarrekening 2019

Kamer van koophandel

Hier staat het laatste uittreksel uit het handelsregister van de vereniging (2020) ==> open het uittreksel

Verslag van de kascommissie

Het verslag van de kascommissie over het boekjaar 2019 is hier in te zien.

Open het verslag->

Beloningsbeleid

Alle medewerkers en bestuurders zijn vrijwilligers.
Beheervrijwilligers krijgen een bescheiden vergoeding voor hun onkosten.

Doelstelling

Behoud van de Noordelijke Oeverlanden aan de Nieuwe Meer als natuur- en recreatiegebied.
De Oeverlanden is een onbedoeld stukje nieuwe natuur dat zich sinds de jaren zestig ontwikkeld heeft op een vergeten plek ingeklemd tussen de gehele noordoever van de Nieuwe Meer en de snelweg A4 naar Schiphol.
Uit de actiegroep die het terrein in de jaren tachtig voor stadsontwikkeling behoed heeft, is de Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" voortgekomen die het gebied thans met steun van vrijwilligers en in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-West op traditioneel-ecologische grondslag beheert.

Blijvende betrokkenheid bij het gebied zal ook in de komende jaren nodig zijn om aantasting van het gebied te voorkomen en de natuurwaarden te behouden dan wel te versterken.

Toegangshek bij 'de Waterkant'

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met andere groepen.
De vereniging participeert in het Parkenoverleg Amsterdam.

Een overzicht van alle verenigingen en stichtingen in en om Amsterdam m.b.t natuurbeheer staat op de site van de
"De gezonde stad".

Dinsdag en woensdag van 11.00-16.00 uur zijn er vrijwilligersdagen in het educatief gebouwtje 'de Waterkant', begin van het Anton Schleperspad (aan de Nieuwe Meer).

Activiteiten
  • Er worden regelmatig excursies in het gebied gehouden, ongeveer 8x per jaar
  • Onderzoek en inventarisatie van de flora en fauna ter ondersteuning van ecologisch beheer
  • Beheer van het gebied in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-West met de hulp van beheervrijwilligers op dinsdag en woensdag
  • Het kritisch volgen van ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening van de omgeving van de Nieuwe Meer
  • Educatief programma in samenwerking met Stichting Veldstudie
Veldwerk en natuuractiviteiten

De organisatie en uitvoering van de programma’s wordt verzorgd door medewerkers van 'De Stichting Veldstudie', gevestigd in Hei- en Boeicop en vrijwilligers van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’. 
De inhoud van het programma wordt in samenspraak met leraren of leiding vastgesteld en afgestemd op de betrokken deelnemers. 
Er is een veelheid aan activiteiten binnen het natuur– of veldwerkprogramma mogelijk.

Details van het programma:

Voor alle details van het programma, prijzen en aanmeldingsprocedure kunt u hier klikken.

Landschapspark de oeverlanden

Naar boven       Suggesties? Opmerkingen? Laat het ons weten