De Amsterdamse oeverlanden

Excursies 2018

Volgende Excursie

De eerstvolgende excursie is:
Plantenexcursie
(11.00 - 13.00 u)

 
Zondag 4 februari

Soep & Zopie
(13.00 - 16.00 u)

Het bestuur van de vereniging heet u van harte welkom in "De Waterkant" om te toosten op het nieuwe jaar, met de traditionele Soep en Zopie.
Met elkaar terugkijken op het jaar dat achter ons ligt en vooruitzien met plannen voor de toekomst.
Met veel mooie natuurbelevenissen.

 
Zondag 25 februari

Diersporen
(11.00 - 12.30 u)

Op het einde van de winter kijken we naar sporen die dieren achterlaten. Als er sneeuw ligt, wat zeldzaam is, vallen pootafdrukken van vogels en viervoeters des te meer op.
Met Rein Cremer.

 
Maandag 1 april

Siegerpark
(11.00 - 12.30 u

Al vele jaren bezoeken we in het voorjaar het Siegerpark. Deze lusthof is in de dertiger jaren van de vorige eeuw in de Engelse landschapstijl aangelegd door Dr. Sieger, directeur van de Amsterdamse Chinine Fabriek. Hij woonde in het naastgelegen landhuis Riekerstaete.
Verzamelen voor de excursie bij de ingang van het Siegerpark, Sloterweg 773.
Met Rinus Hofs.

 
Vrijdag 11 mei

Nachtvlinders
(21.00 - 23.00 u)

Net als voorgaande jaren gaan we nachtvlinders zoeken, met behulp van een lamp en een wit laken.
Deze dieren onttrekken zich meestal aan het zicht en zijn vaak onopvallend door hun schutkleur, maar deze avond willen we ze goed in het oog krijgen.
Met Trees Kaizer.

 
Vrijdag 18 mei

Nachtegalenavond
(20.30 - 22.30 u)

Een van de meest gewaardeerde broedvogels van de Oeverlanden is de nachtegaal.
Half april keert deze sublieme zangvogel terug uit zuidelijke overwinteringsgebieden, om half augustus alweer te vertrekken. Hopelijk na een vruchtbaar broedseizoen.
De laatste jaren broedden er 5 à 6 paartjes. Bij zacht en rustig weer laat de zanger zich goed horen.
Met Carla Peperkamp en Rein Cremer.

 
Zaterdag 19 mei

Algemene Ledenvergadering
(14.00 - 16.30 u)

De verslagen over het achter ons liggende jaar, en de plannen voor de toekomst worden besproken.

Na het huishoudelijke gedeelte wordt de film "Honderd jaar bijen houden in Amsterdam" vertoond.
Actuele informatie vind u op de website.

 
Zondag 1 juli

Plantenexcursie
(11.00 - 13.00 u)

Op het hoogtepunt van de plantengroei en bloei gaan we op pad door de rijkdom die de Oeverlanden en de Nieuwe Meer ons heeft te bieden.
Op het gebied van planten kent ons gebied een uitzonderlijke rijkdom ten gevolge van de bijzondere grondsamenstellingen die hier aan te treffen zijn.
Met Hans Bootsma en Nico Jansen.


Algemeen

De excursies vertrekken vanaf het NME-centrum 'De Waterkant' op het depot van de Oeverlanden, aan het begin van het Anton Schleperspad m.u.v. de excursie van 8 april die bij het Siegerpark start.

Voor leden en kinderen is de deelname gratis, niet-leden betalen € 2,50 per persoon.
Tevoren opgeven is niet nodig.
Voor nadere informatie over de excursies kunt u contact met ons opnemen via een bericht aan het bestuur.
 
Zondag 16 september

Polderlandexcursie
(11.00 - 13.00 u)

Wandeltocht naar de stukken weiland die nog resteren van de Riekerpolder.
Ook over de Ringvaart bij het Koekoekslaantje.
Begin 17de eeuw is het woeste land ingepolderd, we kijken naar natuur- en cultuurhistorie.
Met Ruud Jansen en Nico Jansen.

 
Zondag 7 oktober

Paddenstoelen
(11.00 - 12.30 u)

Naarmate de Oeverlanden ouder worden waardoor steeds meer humus aanwezig is en oudere bomen, ontwikkelt de paddenstoelenrijkdom zich positief.
Naast veel kleine en onopvallende soorten zullen we ook grote opvallende soorten zien, veelal op dood hout.
Met Christiane Baethcke.

 
Zaterdag 3 november

Natuurwerkdag
(11.00 - 15.30 u)

Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken kan deze dag bijdragen aan het beheer van de Oeverlanden. Maaien, harken, snoeien, zagen en opruimen draagt bij aan de instandhouding van de natuurlijke rijkdom van ons gebied. Voor soep en brood wordt gezorgd tijdens een heerlijke lunch.

Opgeven gewenst op www.natuurwerkdag.nl
Deelname is gratis.
Met Carla Peperkamp en Rein Cremer.

Naar boven       Suggesties? Opmerkingen? Laat het ons weten