De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 71 oktober 2023

Vorige  Volgende
Zondag 29 oktober, Bomenexcursie op tuinpark Ons Buiten van 11.00 - 12.30 uur

In de herfst bereiden bomen zich voor op de winter. Alvorens hun blad te laten vallen om geen water meer te verdampen, veranderen de bladeren van kleur. We hopen bijvoorbeeld te kunnen kijken naar cipressen in herfsttooi, de ginkgo en de moerbei met hun gele bladeren en naar de vruchten van de osagedoorn. Verzamelen bij de kantine van Ons Buiten. Met Jaco Houweling en Wouter van der Wulp

Aanmelden is niet nodig. Voor leden gratis en voor niet-leden zijn de kosten €2,50.

Let op! De wintertijd is op zondag ingegaan.

knoppen
Nieuwe afvalbakken in de Oeverlanden

Tot vorige maand stonden er in de Oeverlanden verschillende typen afvalbakken. Vanouds vooral de "Capitole" bij banken, zo'n 50 liter groot. Omdat de kleur groen was, viel de bak weg in de omgeving. Op drukkere plekken stonden grotere afvalbakken, Kliko's in allerlei kleuren.

Nu zijn er veel identieke bakken geplaatst met een inhoud van 200 liter en grijs gespoten. Dat is opvallend in de groene omgeving. Bovendien is het ontwerp technisch niet goed, bij minder behoedzaam gebruik door degenen die de bak legen, raakt het sluitmechanisme erg makkelijk ontzet. Door het ontbreken van een binnenbak moet steeds een grote blauwe vuilniszak gebruikt worden, ook al zit er slechts een klein beetje afval in. Bij een individuele bank is de bak gewoon te groot. Op het Jaagpad staan nu zo'n 10 kolossen. In hetzelfde ontwerpprogramma Puccini is er ook een kleinere afvalbak. Als deze ook in groen geleverd zou kunnen worden heeft dat een groot voordeel. We gaan de gemeente proberen te overreden deze kleinere bakken te plaatsen.

bankjes

Visdiefeiland in aanbouw

Deze week is gestart met de bouw van een eiland voor visdiefjes, Sterna hirundo. Het is een groot vlot aan de kant van het Amsterdamse Bos van vijftien bij vijftien meter dat aan hoger wal verankerd wordt. Op het vlot wordt worteldoek aangebracht en daarop zand en schelpen. Zo wordt een natuurlijk habitat nagebootst van zee- of rivier kust. Afgelopen jaar broedden er zo'n twintig paar visdiefjes, samen met kokmeeuwen, op het grinddak van de voormalige garage Kost, aan de Schinkelhaven. Hopelijk verhuizen ze naar dit broedeiland op het Nieuwe Meer. Deze locatie ligt dichter bij hun fourageergebieden langs de voormalige oevers van het Haarlemmermeer, zoals de Oosteinder poeltjes bij Aalsmeer. Nu zitten de vogels, onwetend van dit alles, langs de Atlantische kusten en rivieren van Afrika en komen half april weer terug in onze omgeving, vrijwel tegelijkertijd met de terugkeer van de nachtegaal. Even geduld nog.

Het visdiefeiland wordt later in het jaar nog omzoomd met een drijvende groenzone om te voorkomen dat boten aan het eiland gaan ankeren. Het visdiefeiland is het eerste zichtbare resultaat van het 1000-dierwoningenproject dat in het kader van de korte-termijnacties van de Ontwikkelstrategie de Oeverlanden 2040 wordt gerealiseerd. Zie hiervoor ook het artikel in de pas verschenen Oever 86.

visdief

Start werkzaamheden brug over de Ringvaart

Op het hooiland van de Riekerpolder is een groot werkdorp verrezen waar aannemer BAM tot eind volgend jaar zit. Een grote machine is in stelling gebracht om stalen funderingspalen de grond in te draaien. Eenzelfde techniek als is toegepast bij de nieuwe bruggen van de A9 over de Ringvaart. Pas in januari wordt de oude brug gesloopt en al eind 2024 wordt de nieuwe brug geopend. Voor fietsers en wandelaars komt er zolang een pontonbrug om de Ringvaart over te steken. Over het laatste stul van het Anton Schleperspad komt een tijdelijke weg voor bewoners en bedrijven van de landtong. Een requiem voor de te slopen brug 1864 is te vinden in onze laatste Oever 86.

brug 1864

Beheer hooilanden Riekerpolder

Sinds dit jaar heeft de vereniging het beheer van de twee hooilanden die direkt aan de Oude Haagseweg liggen in handen gekregen. De boer die tot nu toe deze percelen beheerde, Henk Slinger, verklaarde zich hiertoe bereid omdat hij er niet meer aan toe kwam. Het hooiland ging verruigen en er kwam steeds meer pitrus te groeien. Wij willen graag het aloude hooibeheer voortzetten om een zo rijk mogelijke vegetatie op dit veenland te behouden. Dotterbloem, echte koekoeksbloem, kale jonker, egelboterbloem, pijptorkuid en watereppe zijn enkele van de interessante soorten planten, maar ook de libellen zijn hier in groten getale aanwezig. Dit gebiedje is sinds bijna 400 jaar niet veranderd wat in deze omgeving een bijzonderheid is. Het terrein is eigendom van de Luchtverkeersleiding Nederland die gevestigd is op de voormalige militaire drinkwaterinrichting. We zullen te zijner tijd proberen met deze club in contact te treden.

hooiland

Verbouwing van 'De Waterkant' voor dit jaar afgerond

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we hard bezig zijn om het NME-centrum op te knappen. Als laatste verbetering van dit jaar is zonwering aangebracht om te voorkomen dat het veel te warm wordt in de lokalen. Afgelopen zomer maakte duidelijk dat dit hard nog is. De buitenkant van het gebouw ziet er nu picobello uit! Het gemeentelijke budget voor dit jaar is op; volgend jaar gaan we verder met aanpassing van de indeling op de bovenverdieping en de vervanging van de keukens. Ook hopen we binnenkort te kunnen beslissen hoe we de portocabin van de beheervrijwilligers gaan vervangen. Daar moet extra budget voor komen.

waterkant

Bezwaar brug Aquarius ongegrond verklaard

Ons bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de vervanging van de brug bij paviljoen Aquarius heeft helaas niets uitgehaald. Afgelopen week is ons bezwaar ongegrond verklaard om puur procedurele redenen. De vergunning voor de vervanging betrof een gebonden beschikking, hetgeen wil zeggen dat er alleen wordt gekeken of de brug past binnen het bestemmingsplan etc. Onze beleidsmatige argumenten werden niet betrokken bij de beoordeling van de geldigheid van de omgevingsvergunning. Ons bezwaar betrof overigens niet alleen het probleem met de toegang van de hulpdiensten, maar de brug is ook niet geschikt als fietspad voor ouders met bakfietsen om de kinderen naar de recreatiestrandjes te brengen. We gaan een raadsadres opstellen richting stadsdeelcommissie Nieuw-West in de hoop dat zij inzien dat er een andere beslissing moet worden genomen met betrekking tot de bruggen om de juiste toegang te creëren als de plannen in de Ontwikkelstrategie de Oeverlanden 2040 worden gerealiseerd. Op onze website www.oeverlanden.nl/plannen/ zullen alle documenten worden opgenomen.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.