De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 57 oktober 2021

Vorige  Volgende
Zondag 10 oktober: Paddenstoelenexcursie (11.00 - 12.30 u)

Met het ouder worden van de Oeverlanden neemt de verscheidenheid aan soorten paddenstoelen toe. Bomen en planten leven samen met schimmels waarvan de paddenstoelen de zichtbare vruchtlichamen zijn. Maar ook dood hout of organisch materiaal kan een goede habitat vormen voor kleine onopvallende inktzwammetjes of grote houtzwammen. Nu afgelopen dagen de regen overvloedig is gevallen en de temperatuur nog redelijk is, kunnen er veel paddenstoelen te zien zijn. Laat u verrassen!

Met Christiane Baethcke

Zwavelzwam
Foto 1: Zwavelzwam op halfdode stam.

Hoger beroep bij de Raad van State

bas van wijk
Foto 2: Liesbeth Stricker en Tom Koudstaal voorafgaand aan de zitting

Op 24 september was het zover: de zitting over ons hoger beroep bij de Raad van State. Er waren vertegenwoordigers van zowel de gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van het projectbureau Zuidasdok. Zowel wij als de jurist van de gemeente Amsterdam hadden een pleitnota opgesteld die kon worden voorgelezen. De vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nauwelijks iets gezegd. De voorzitter van de Raad, Mr dr. A.J.C. de Moor - van Vugt, stelde vervolgens de nodige vragen; veel vragen gingen, nogal onverwacht, over mogelijke alternatieven voor de werkterreinen. De uitspraak is over zes weken, maar deze termijn kan worden verlengd met meerdere keren een termijn van zes weken.

Na afloop van de zitting hebben we uitgebreid gesproken met de vertegenwoordigers van Zuidasdok. We hebben adressen uitgewisseld en afgesproken is dat wij worden betrokken bij de detailinvulling van de werkterreinen en dat getracht zal worden zo weinig mogelijk bomen te kappen. Dat contact is in ieder geval winst van ons hoger beroep. De pleitnota's en alle andere documenten zijn in te zien op onze nieuwe website:
Beroep tegen kapvergunning in kader Zuidasdok


Algemene Ledenvergadering op Ons Buiten

Zo'n 25 leden trotseerden het natte herfstweer om op tuinpark Ons Buiten de ALV bij te wonen. Deze uitgestelde vergadering kon in de ruime kantine weer fysiek worden gehouden. Hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst.

Na het huishoudelijke gedeelte hield Erik Swierstra een leuke en interessante lezing over de voormalige gemeente Sloten die dit jaar een eeuw geleden is geannexeerd door Amsterdam. Tijdens de presentaties kwam ook de vroegste geschiedenis van de gemeente Sloten en de polders rondom Sloten aan de orde. Er was te veel te vertellen in een te korte tijd. De lezing werd zeer gewaardeerd! We zullen een tweede lezing organiseren voor het tweede deel van de lezing. Hieronder een foto impressie van die vroegste geschiedenis van Sloten en omgeving.

collage

Webinar Bijen in 38 Amsterdamse groengebieden

Op 12 oktober om 19.30 uur organiseert GroeneBuurten een online lezing over wilde bijen in Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden. Menno Reemer van EIS Kenniscentrum Insecten vertelt over het onderzoek dat hij in opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft gedaan naar de bijenfauna in 38 Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden. Ook de Oeverlanden waren onderdeel van dit onderzoek. Wat hebben zij daar aangetroffen? Wat zijn belangrijke plekjes voor bijen in de stad en wat kunnen Amsterdammers nog meer doen?

Deelname is gratis. Aanmelden via mailto:info@groenebuurten.nl

Meer informatie: webinar-bijen-in-38-amsterdamse-groengebieden

Rekenkamer kritisch op groenbeleid gemeente Amsterdam

"Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is", luidt een van de belangrijkste conclusies van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in het rapport Groen in de stad. Ook stelt de Rekenkamer dat het college van Amsterdam weliswaar "veel ambities heeft ten aanzien van groen", maar het beleid is nog in ontwikkeling en "duidelijke normen" ontbreken. De Rekenkamer, een onafhankelijke instelling die het gemeentelijk beleid van Amsterdam volgt en toetst, bepleit onder meer dat de gemeente over heldere normen moet beschikken om het groen in de stad te bewaken en vraagt zich af of de ruimtelijke ontwikkelingen niet ten koste gaan van het groen.

Groene gebieden rond Amsterdam
Foto 3: Groene gebieden rond Amsterdam (CBS Groen)

Tevens stelt zij dat voldoende groen "een belangrijke voorwaarde (is) voor verdere groei en verdichting van de stad". De Rekenkamer adviseert de gemeente op vele punten, variërend van het zichtbaar en bruikbaar maken van het groen in de stad tot een nauwkeurige vaststelling met een normenstelsel wat groen nu precies is en welke verplichtingen dat schept voor het beleid. Ook vraagt de kamer zich af of "de beschikbare budgetten voor aanleg en beheer van groen toereikend zijn voor de groene ambities" Hiermee benoemt de Rekenkamer een van de meest cruciale knelpunten. Ook ambtenaren zelf zien vooral een tekort in budgetten voor het beheer: ze zijn terughoudend met inplannen van 'nieuw' groen, omdat adequaat beheer een onzekere factor is.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de gemeente: publieksonderzoek 2020 groen in de stad .
We zullen de rapporten ook op onze website plaatsen. (Deel van artikel uit Het Parool).

Kalender 2022 - Oproep voor foto's

Dankzij een ruime steun van de leden, hebben we dit jaar een mooie kalender kunnen uitgeven. Ook in 2022 willen we een kalender uitgeven en zullen, net als afgelopen jaar, daarvoor een vrijwillige bijdrage vragen. Het zou mooi zijn als ook foto's van u daarvoor gebruikt kunnen worden. We roepen u op om mooie foto's van De Oeverlanden te maken naar ons toe te sturen. Graag ook opgeven in welke maand de foto is gemaakt. Uit de mooiste maken we dan een keuze voor publicatie in de Kalender 2022. En natuurlijk ontvangt u een presentje als uw foto wordt geplaatst in de kalender. Voor opsturen en nadere informatie: Nico Jansen.

kalender


Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.