De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 50 februari 2021

Vorige  Volgende
Nieuwe de-stratificatie installatie in de Nieuwe Meer

werkschip
Foto 2. Werkschip "Afsluitdijk"

Zoals veel diepe zandwinningsplassen in Nederland kampt de Nieuwe Meer met blauwalgproblematiek. Te hoge concentraties fosfaat en stikstof in het water en de afwezigheid van natuurlijke oeverbegroeiing zorgden in de vorige eeuw in warme zomers voor een onwenselijke situatie van vieze, stinkende drijflagen van blauwalg. Juist in het zwemseizoen werd het water onbruikbaar voor de recreant. Na verschillende experimenten, vooral in de kom waar de woonboten liggen bij de sluis, is toen besloten tot de huidige installatie met twee compressors en zeven lange, geperforeerde slangen net boven de bodem, zo'n 30 meter diep. Op deze manier wordt nu alweer 25 jaar lang de symptomen van een watersysteem in onbalans tegengegaan. Zolang de installatie naar behoren werkt geeft dat bruikbaar water in het zomerseizoen. De kosten van energie bedragen jaarlijks zo'n 50.000,- en duidelijk is dat gewerkt moet worden aan echte oplossingen. Door aansluiting op het riool is de lozing van fosfaat op het oppervlakte water sterk afgenomen, maar het water dat vanuit de Haarlemmermeerpolder op de Ringvaart en dus ook de Nieuwe Meer uitgeslagen wordt, bevat nog veel meststoffen van de landbouw.
Weliswaar vertonen de fosfaatgehalten al jaren een dalende lijn, een natuurvriendelijker inrichting van de Nieuwe Meer oevers met bijbehorende plantengroei is noodzaak om een gezond evenwicht te verkrijgen in de toekomst.
Zo lang blijft de installatie noodzakelijk. Omdat inmiddels de boel op leeftijd is gekomen wordt nu een nieuwe installatie aangelegd. Van de zeven strengen werkten er afgelopen jaar nog maar drie.
De punten waarop lucht in het water wordt geblazen worden verhoogd naar 15 meter onder het oppervlak. Daardoor kan weer een grotere koude waterbel van ongeveer zeven graden Celsius ontstaan op de bodem. Dit kan de koudewinning, door Vattenfall in de Nieuwe Meer ten goede kan komen. Deze milieuvriendelijke wijze van koeling van kantoren en computers levert een aanzienlijke besparing aan elektriciteit op. Hopelijk meer dan het bedrag aan energie dat de de-stratificatie installatie verbruikt.
Vanaf deze maand wordt het werk uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat de waterkwaliteit en kwantiteit van de Nieuwe Meer onder zijn hoede heeft. De gemeente Amsterdam en Vattenfall/Nuon dragen bij in de kosten. Voor de seizoenstart in april moet het klaar zijn. In de gaten moet worden gehouden of het net zo goed werkt als de huidige installatie deed.

De vereniging tekent beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam bij de Raad van State

De vereniging heeft samen met Tuinpark Ons Buiten in 2018 bezwaar aangetekend tegen omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen bij het Jaagpad en de Oude Haagseweg voor werkterreinen voor het project Zuidasdok. Onze bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en ook ons beroep bij de rechtbank Amsterdam is ongegrond verklaard. De noodzaak van de werkterreinen is door de herijking van het project Zuidasdok uiterst discutabel; om die reden hebben we besloten om bij de Raad van State tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Eind januari zijn onze nadere gronden van hoger beroep ingediend. Deze zijn opgesteld door bestuurslid Tom Koudstaal met advies van Linda Maters, lid van de vereniging. We willen graag bij de verdere procedure om de kapvergunning te vernietigen, extra hulp van leden met kennis van het bestuursrecht.
Leden die op dit gebied die kennis en ervaring hebben vragen we om ons hierin te willen ondersteunen of mee te lezen. U kunt zich via de e-mail daarvoor aanmelden:bestuur@oeverlanden.nl

Onze nadere gronden van hoger beroep zijn via onderstaande link te lezen.

Lees hier het bezwaarschrift.

Oude Haagseweg en brug 1863

dragline
Foto 3. De graafmachine met pneumatische sloophamer heeft een hele sjouw

Het is een verdrietige zaak dat de brug gesloopt wordt door de projectgroep Westtangent. Ondanks dat op geen enkele wijze aangetoond is dat de brug niet meer solide was. Eerst was er oorlogsschade en geen tekeningen, daarna was er wel een tekening die volgens de ambtenaren erop wezen dat gesloopt moest worden, en daarna waren er wettelijke verplichtingen die noopten tot sloop. En dat had geen dag later hadden moeten gebeuren.
Een gevalletje scheurbeton.
Desondanks heeft de sloper de nodige moeite het bouwwerk te verwijderen, daarvoor moeten de zwaarste middelen worden ingezet. Alleen als doekje voor het bloeden worden de brugleuningen op de granieten sloof teruggeplaatst. Met misschien een polderpeilschaal. Een stalen buis verzorgt nu de waterafvoer.

Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost

Na 43 jaar stopt weekblad Westerpost met de rubriek "Sloten-Oud Osdorp" van de dorpsraad. Dat is jammer en daarom gaat de rubriek door als nieuwsbrief met alle wetenswaardigheden over het landelijke gebied van Nieuw West. Een abonnement is mogelijk door u aan te melden op:

Sloten Oiud Osdorp

Dan wijst de rest zich vanzelf.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.