De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 49 januari 2021

Vorige  Volgende
De vereniging tekent beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam bij de Raad van State

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de verloren rechtzaak inzake de bosjes aan de Riekerweg hoek Jaagpad en aan de Oude Haagseweg bij het Christoffel Plantijnpad. Na beraadslaging heeft het bestuur besloten beroep aan te tekenen om te proberen toch erkenning te krijgen van alternatieve plannen voor bouwterrein/ketendorp/materiaalopslag ten behoeve van de aannemer die het Zuidasdok moet gaan bouwen.
Tot heden is er geen aannemer bekend die tegen de voorwaarden die nu gelden de klus wil uitvoeren. Er komt nog ongeveer € 1.000.000.000,- te kort. Door dit beroep aan te tekenen hopen we dat hier druk van kan uitgaan om geen bosjes te kappen ten behoeve van laagwaardig gebruik van de grond.
Als er leden of sympathisanten zijn die juridisch onderlegd zijn en aan ons bezwaar steun willen verlenen, houdt het bestuur zich hiervoor aanbevolen.
Mail naar: bestuur oeverlanden.

Falco peregrinus peregrinus

bosjes
Foto 1. Slechtvalk (Falco peregrinus)

Dat is latijn voor de valk van buiten de stad, een vreemdeling. Er zijn nog een drietal nauw verwante soorten in Europa. Sinds een week wordt geregeld een tweetal slechtvalken gezien op en om het kantoorgebouw B., voorheen NISSAN, direct ten noorden van de A4 aan de Johan Huizingalaan. Vanaf hun hoge zitposities op het dak en de hoek duiken ze in duizelingwekkende vaart op langs vliegende vogels. Ik zag een duikvlucht op een passerende aalscholver die enorm schrok. Ben Bolscher zag een stevige aanval op een buizerd.
Bekend is dat op het hoofdkantoor van ABN-AMRO aan de zuidas al enkele jaren wordt gebroed. Wellicht dat nakroost zich nu hier aan de Oeverlanden vestigt. We houden de ontwikkeling in de gaten. De spectaculaire vliegkunst maakt een wandeling aan de noordzijde langs de A4 tussen de Johan Huizingalaan en Christoffel Plantijnpad de moeite waard. De soort is in Nederland nog steeds uiterst zeldzaam maar sinds deze eeuw in Amsterdam op hoge bebouwing in de haven een geregelde broeder.

Erratum kalender 2021

Inmiddels zal iedereen de kalender ontvangen hebben. Op de laatste dag van het jaar viel ze bij mij op de mat. Helaas zijn de weeknummers niet goed afgedrukt. Dit jaar begint met week 53 en pas 4 januari start week 1. Voor degenen die met weeknummers werken kan dat verwarrend zijn. Om vergissing te vermijden kunnen met stift de juiste nummers worden geschreven, of deze nieuwsbrief printen en met schaar en lijm de juiste nummering in de betreffende kolom plakken.

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

53

4

8

12

17

22

26

30

35

39

43

48

1

5

9

13

18

23

27

31

36

40

44

49

2

6

10

14

19

24

28

32

37

41

45

50

3

7

11

15

20

25

29

33

38

42

46

51

4

8

12

16

21

26

30

34

39

43

47

52

5

9

13

17

22

27

31

35

40

44

48

1

De weeknummers in Amerika en Europa verschillen vanwege andere regels in de jaren dat er 53 weken zijn. Helaas is dus per ongeluk het Amerikaanse systeem in onze kalender geslopen.

Oude Haagseweg en brug 1863

Naar aanleiding van een artikel met grote foto in de Westerpost kregen we een brief van Jacob Veldhuisen die al sinds 1932 aan de Sloterweg woont in de Ida Hof en nog steeds jongvee houdt in de weilanden langs de Oude Haagseweg.

Amsterdam 2 Januari 2021.

Geachte heer/ mevrouw

Ik heb u bericht gelezen in de Westerpost van 29 December over de boogbrug in de Oude-Haagseweg

Bij deze ben ik het helemaal met u eens dit stukje cultuur moet behouden blijven, wij gebruiken de fam Veldhuisen het stuk land tussen de Geniedijk en de A 4 al 88 jaar dus links van de gasunie.

Wij hebben hier heel veel zien veranderen.

Zo is dit de brug over de molenslootvan heel veel waarde, de sloot begint aan de Sloterweg rechts van boerderij Margaretershoeve Sloterweg 1081, en liep in een rechte lijn naast het Genie weggetje tot het terrien van de Militaire Waterleiding, daar ging de molensloot haaks linksaf, dit stuk molensloot is het enige stuk wat er nog van over is, deze is van het najaar uitgebaggert door waternet.

Op de plek waar de brug is ging de molensloot haaks rechtsaf in een rechte lijn naar de Riekermolen die nu in het midden van het Nieuwemeer zou staan.

In 1932 bij de aanleg van de Haagseweg Amsterdam den Haag is deze boogbrug gebouwd.

Het is eeuwig zonde als de brug gaat verdwijnen.

Met vriendelijke groet

J Veldhuisen Sloterweg 1047.We hopen mede met deze steun behoud van de brug te bewerkstelligen. We zijn genodigd door de projectgroep Westtangent voor nader overleg en hopen op een goed resultaat dat kan voorkomen dat we in de rechtbank de strijd moeten aanbinden.

bosjes
Foto 1. koeien van Jacob Veldhuisen in de Riekerpolder afgelopen zomerDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.