De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 42 mei 2020

Vorige  Volgende
Coronacrisis en de Oeverlanden

Vanwege de voorwaarden waaronder activiteiten mogen plaatsvinden, ruime afstand tot elkaar en met weinigen bijeen in een ruimte, is besloten de nachtegalenexcursie van vrijdag 15 mei af te lasten en de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 16 mei tot een nader te bepalen datum uit te stellen. Afhankelijk van welke maatregelen in de loop van deze maand van kracht worden, wordt bepaald of de daaropvolgende bomenexcursie van 28 juni kan doorgaan. Ook veel andere activiteiten zijn nu niet mogelijk, reizen dient tot het hoogst noodzakelijke beperkt te worden, school en sport liggen stil, wat ertoe leidt dat veel mensen in de naaste omgeving hun beweging en frisse lucht moeten halen.
Opvallend druk is het momenteel in de Oeverlanden, wandelaars, fietsers, skateboarders, skeelers, op velerlei manieren bewegen de bezoekers zich voort. Gelukkig heerst er over het algemeen een ontspannen sfeer waarbij iedereen iedereen ter wille is en voldoende ruimte geeft.
Ondanks de nog lage watertemperatuur, ongeveer 15 graden, wordt er al gezwommen. Schiphol ontvangt nog maar een fractie van het normale aantal vliegtuigen waardoor er een grote rust heerst in het Nieuwe Meer gebied. Ook het autoverkeer is minder en daardoor de verkeersherrie.

De gemeentelijke begroting en de rijksbegroting zijn stevig onder druk komen te staan door de huidige crisis. Bij de gemeente gaat het om honderden miljoenen, bij het rijk gaat het om zo'n honderd miljard. Er staan veel ambitieuze plannen op stapel rondom de Oeverlanden en Riekerpolder. Zuidasdok, A9, Zwasch, Westtangent, Schinkelkwartier en Verdi. Misschien vergeet ik er nog een paar. Het is de vraag wat hiermee gaat gebeuren nu het geld niet langer tegen de plinten klotst. Staat alles op losse schroeven of gaat het gewoon door.
Tegelijkertijd zijn we met onze buren, Tuinpark Ons Buiten, Watersport Vereniging Onklaar Anker en Stichting Nieuw en Meer, druk bezig om samen met de gemeente plannen te maken voor de toekomst van ons gebied. De aanwezige natuurwaarden worden door ons voorop gezet met recreatief medegebruik. Wegwerken van achterstallig onderhoud en zorgen voor beheer op het niveau dat nodig is wanneer het drukker wordt. Wat voor tijden er ook zullen komen, de Oeverlanden, Riekerpolder en Het Nieuwe Meer e.o. moeten altijd kunnen voorzien in de behoefte van de bewoners uit alle omstreken aan schoonheid en troost.
Onderstaande documenten geven nog meer inspiratie.
DeKroonophetAmsterdamseBos.pdf
Parkenquestie1908.pdf.

bankje
Foto 1. Bankje van Jac.P. aan het Jaagpad. 25 juli 155ste geboortedag

Nachtegaal weer terug in de Oeverlanden

Ongeveer 2 weken geleden keerden de nachtegalen weer terug in ons midden na een 6.000 kilometer lange tocht vanuit sub-sahara Afrika. Het lijkt erop dat er sprake is van zo'n 7 à 8 zangposten in ons gebied en dat 2 oude territoria ten westen van Aquarius weer bezet zijn.
Er lijkt een nieuw territorium te zijn bij de hoofdingang van Ons Buiten, tussen de Riekerweg en de A4. Een bijzondere plek zo vlak langs de snelweg. Het is af te wachten of dit blijvend is. Ook aan de noordzijde van de A4 bij de Anderlechtlaan is de Nachtegaal gehoord tussen de A4 en het tuinpark Lissabon.
We houden de oren goed open, nu het omgevingslawaai minder is valt de welluidende zang des te beter op.


appelbomen
Foto 2. Bloeiende appelbomen

Visdief weer in het land, gierzwaluw in de stad

In de loop van april is ook de visdief weer teruggekeerd uit het zuiden. De kenmerkende roep valt weer te horen boven Het Nieuwe Meer en de Schinkel. Bij de Riekerhaven zit een kleine kolonie samen met kokmeeuwen op het dak van de voormalige Volkswagengarage Kost. Het zijn er niet veel maar de sensatie is er niet minder door.
De gierzwaluw laat een niet minder kenmerkend geluid horen op warme dagen. Dat is het geluid van de zomer, maar begin augustus is dit alweer voorbij als de jongen groot zijn en ze spoorslags naar het zuiden vertrekken.

Droogte en waterpeil

Na twee jaar op rij dat we met hoge temperatuur en weinig neerslag te kampen hadden, dreigt volgens meteorologen dit zich weer te gaan herhalen. Weliswaar hadden we deze winter tot begin maart behoorlijk wat regen, waardoor het moeras in de Oeverlanden maximaal gevuld was, nu is het al ruim 7 weken kurkdroog. Alle terreinen die met zand zijn opgehoogd, en dat zijn er heel veel in Amsterdam maar ook in de Oeverlanden, zijn zeer droogte gevoelig. In zand zakt het water makkelijk de diepte in en wanneer het grondwater te diep zit, buiten bereik van de vegetatie, wordt het dor en bruin. Met alle gevolgen van dien voor het natuurlijk leven.
Nu afgelopen dagen zo'n 10 millimeter werd voorspeld en ook is gevallen heeft het waterschap van Amsterdam, Waternet, het polderpeil op voorhand 10 centimeter verlaagd tot 2 meter beneden NAP. Een massa goed water is daarmee de zee ingepompt en niet meer beschikbaar als het komende maanden droog blijft.
De angst voor natte voeten die ons Nederlanders met de paplepel wordt ingegoten is een slechte raadgever. Ook al liggen we laag ten opzichte van het zeeniveau, droogte is een bedreiging. En verzilting omdat de kweldruk van het zeewater onder de duinen door alleen maar toeneemt als het zoete binnenwater niet voldoende tegendruk kan leveren door te lage waterstand.
In de Haarlemmermeerpolder zijn deze effecten al merkbaar. In andere polders moet al beregend worden om de zaden te laten kiemen of de gewassen te laten groeien.
Hoog tijd voor een natuurlijker waterpeilbeheer!

Sloot langs de Riekerweg
Foto 3. Sloot langs de RiekerwegDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.