De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 41 april 2020

Vorige  Volgende
Coronacrisis en de Oeverlanden

In verband met de verlenging van de maatregelen tegen de snelle verspreiding van het corona virus tot 28 april zal ook de excursie in het Siegerpark op 12 april geen doorgang kunnen vinden. Op de smalle paden kan de onderlinge afstand van 1,5 meter moeilijk gehandhaafd blijven in een grotere groep. U kunt altijd individueel of in gezinsverband dit prachtige park aan de Sloterweg bezoeken.
Afhankelijk van de maatregelen die na 28 april gelden kan het zijn dat de Algemene Ledenvergadering op 16 mei niet kan doorgaan en tot een later tijdstip moet worden uitgesteld.
Voor actuele informatie over activiteiten van de vereniging kunt u de website raadplegen: www.oeverlanden.nl.
Door de zeer beperkte mogelijkheden die iedereen heeft momenteel, is het bezoek aan de Oeverlanden drukker dan ooit. Vooral opvallend is het grote aantal gezinnen met kinderen dat ons gebied bezoekt.
Nu dicht bij huis een frisse neus gehaald moet worden weet men de Oeverlanden goed te vinden. Ook in het Amsterdamse Bos doet ditzelfde fenomeen zich voor, ook op door de weekse dagen met mooi weer staan de parkeerplaatsen vol. Dit bewijst maar hoe belangrijk natuur en recreatie om de hoek is in tijden dat het even wat moeilijker gaat. Geconstateerd wordt dat gedwongen thuiswerken en/of met (kleine) kinderen over de vloer een zware wissel trekt op het psychisch welbevinden en dat ontspanning in de natuur dan een goed medicijn is.

In 1908 wees Jac.P.Thijsse al op dit aspect in zijn artikelen serie:'Parkenquestie'. U kunt dit vinden op onze website onder het kopje: archief.
Overigens kunt u nu genieten van een veel stillere omgeving.

drukte
Foto 1. Drukte in de Oeverlanden

Grijze zandbijen nu actief

Sinds ruim een week is de kolonie solitaire bijen weer goed te zien. Bij honderden verschenen ze uit de kale zandbodem tussen het landhoofd en de Eik, als u bij de ingang bij de Anderlechtlaan het fietsbruggetje oversteekt richting het water. De bijen vliegen laag over de grond en er vinden nu massaal paringen plaats tussen de darren en de vrouwelijke bijen.
De darren sterven vrij snel hierna en de bijen verzorgen een nest dat tot zo'n 50 centimeter diep in de grond ligt. De bijen leven van het stuifmeel van de wilgen die nu massaal bloeien en in de onmiddellijke nabijheid staan. De vliegtijd is eind mei voorbij waarna deze soort tot volgend voorjaar uit het zicht blijft.
Aan het water bloeien sleutelbloemen. Langs de Oude Haagseweg in het polderland bloeien veel Dotterbloemen, altijd een mooi gezicht. Op het veld in het westen staat de grote Prunus op het punt om in volle bloei te komen. Vlak daarbij de grote struwelen van Sleedoorn die nog een sprookjesachtig beeld opleveren.
Duizenden witte bloempjes op donkere takken tegen een blauwe lucht. Schitterend en ondanks de moeilijke tijden kan hier makkelijk op veilige afstand van genoten worden.


zandbijen
Foto 2. De kolonie Grijze zandbijen op de grens van natuur- en recreatie gedeelte en de sleedoorn struwelen in het westen

Cora, Sybille en het Zuidasdok. Voortvarend bouwen voor de toekomst?

ministers
Foto 3. Minister van verkeer en waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en Minister van Staat, Sybilla Dekker

Veel zekerheden staan op losse schroeven, het automatisch toegeven aan de wens voor meer asfalt voor autoverkeer is niet langer vanzelfsprekend. Dat voelde minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) ook wel aan toen bleek dat de aannemers van het Zuidasdok dit project niet voor het budget van 2 miljard euro wilden bouwen. Dus zij nodigde haar partijgenote Sybille Dekker, oud minister van Ruimtelijke Ordening nu Minister van Staat, om de plannen nog eens tegen het licht te houden en nader te kijken naar het nut en de noodzaak van het project Zuidasdok. Haar keuze voor Sybille Dekker, die inmiddels de gezegende leeftijd van 78 jaar heeft is wel een beetje raar, zij staat natuurlijk in dezelfde traditie en waardesysteem als de minister zelf. Dat heeft veel weg van de hilarische slogan: wij van wc-eend adviseren wc-eend. De oud minister adviseert haar jongere partijgenote om op de ingeslagen weg voort te gaan. Daar wordt natuurlijk nog nadere argumentatie in het rapport voor opgenomen, maar een kritische noot valt niet te bespeuren.

Aan voortgaan op de ingeslagen weg hangt wel een extra prijskaartje van zevenhonderd tot duizend miljoen euro, bovenop de tweeduizend miljoen die al eerder was begroot, maar de ervaring leert dat dit soort megaprojecten makkelijk uit de hand lopen qua totale kosten. We denken even aan de Noord-Zuid metrolijn of de nieuwe sluizen bij IJmuiden.

Gezien de nu ontstane situatie in ons land en in Europa is het nog maar de vraag wat de bestuurders van ons land en onze gemeente met het advies gaan doen. Het is niet denkbeeldig dat de nieuwe realiteit tot andere keuzen leidt. Bijvoorbeeld de A10 zuid afwaarderen tot stadsautoweg met een maximale snelheid van 80 km per uur zal veel schelen in uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en herrie. Tegelijkertijd opwaarderen van de fietsroute van de zuidas naar Schiphol v.v. Een dergelijke visionaire blik kan van een ouder persoon niet zo makkelijk verwacht worden.

De Westtangent, de inrichting van de Oude Haagseweg en brug 1863

Vooruitlopend op de besluitvorming is de gemeente al over gegaan tot voorbereidende werkzaamheden. Daartoe is een serie lantaarnpalen geplaatst tussen het fietsbruggetje en de brug bij Aquarius. De gedachte is dat fietsers deze omleiding gaan volgen die dan goed verlicht is. Dat hier al zoveel vermogen aan licht elke nacht staat te branden dat je daarbij rustig een boek kunt lezen, is niet meegenomen. Licht in de natuur leidt altijd tot verstoring van dieren, bijvoorbeeld de Nachtegaal die hier vlakbij broedbiotoop heeft.
Het stellen van voldongen feiten is geen manier van goed overleg tussen gemeentebestuur en burgerij. De vereniging is helemaal buiten elk overleg gehouden en de plannen werden slechts op een laat moment medegedeeld. Dat belooft weinig goeds als de verdere inrichting van de Oude Haagseweg aan de orde komt.
We willen dat er evenwicht is tussen de funkties van busbaan en entree voor bezoekers van de Oeverlanden. Gedeeld gebruik van de ruimte door bus en bestemmingsverkeer maakt een mooie parkeerplek mogelijk. Openbaar vervoer is belangrijk maar niet tegen elke prijs. Naar de leden van de gemeenteraad en de stadsdeelraad en de volksvertegenwoordigers in de vervoerregio Amsterdam hebben we onze bezwaren kenbaar gemaakt met het verzoek de plannen in onze richting bij te stellen.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.