De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 39 februari 2020

Vorige  Volgende
Nieuwjaarsreceptie zondag 9 februari 13.00-16.00 uur

Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud en het is tijd om dat komende zondagmiddag te vieren op het depot Oeverlanden in het NME-centrum De Waterkant. Ondanks de zeer milde winter heeft het Nieuwe Meer een verrassende bezoeker, te weten een IJsduiker.
Op waarneming.nl staan mooie foto's. Onder andere een waarop het lijkt of de vogel een rivierkreeft eet.

Wellicht laat deze juveniele vogel zich zondag ook zien. Of andere wintergasten. U bent van harte genodigd voor een gezellig samenzijn. Het bestuur van de vereniging "De Oeverlanden Blijven!"

De foto's zijn van Jan Alders

IJsduiker
Dode snoek
snoek

Zondag trof ik een dode snoek langs het Jaagpad, drijvend op en in het water.
Een fors exemplaar van zo'n 80cm lang. Dat is een indicatie dat het water van het Nieuwe Meer nu zodanig schoon en helder is dat deze soort er klaarblijkelijk goed gedijt.
Deze roofvis is een zichtjager die niet houdt van troebel water en die goed ontwikkelde waterplanten nodig heeft om zich te kunnen verschuilen. Vooral voor z'n grotere soortgenoten!
Ze kunnen ongeveer 8 jaar oud worden.

Het Groot Amsterdamse Bos

De vereniging participeert in het overleg met de gemeente voor een plan van inrichting en beheer van de Oeverlanden, in samenhang met de ontwikkelingsplannen van het zogenaamde Schinkelkwartier, ten noorden van de A4/A10 en plan Verdi, aan de oostzijde van het Nieuwe Meer. We werken samen met Ons Buiten, Stichting Nieuw en Meer en de Rijks Hemelvaart Dienst. Er is budget beschikbaar om aan te wenden voor wegwerken achterstallig onderhoud en nieuwe inrichting. Zware discussiepunten betreffen de weilanden van de Riekerpolder en de inrichting Oude Haagseweg.
We hopen in de loop van dit jaar meer duidelijkheid hierover te krijgen. Het project heet inmiddels niet meer Groot Amsterdamse Bos, de ambities zijn naar beneden bijgesteld. Inmiddels loopt dit project sinds 2013 en zijn er tot op heden nog weinig concrete resultaten bereikt. Maar de verwachtingen zijn positief

Landarbeidershuisjes Sloterweg 711-715

De huisjes zijn begin deze maand gesloopt. Onbehoorlijk bestuur van Vastgoed, Stadsdeel en Gemeente is daarmee beloond.
Soms schaam je je voor je eigen gemeente. Een markant punt aan de Sloterweg is voorgoed verdwenen en daarmee de beleving.

Landarbeidershuisjes

Help het maaibeheer van de gemeente te verbeteren!

Wordt in de Oeverlanden met grote zorgvuldigheid beheer gevoerd door middel van maaien en afharken en afvoeren, de gemeente voert helaas nog vaak beheer door de klepelmaaier in te zetten. Dat is goedkoop en snel uit te voeren, want de verhakselde plantendelen blijven gewoon liggen. Dat leidt tot verruiging langs paden en waterkanten, en ook het water wordt ongewenst verrijkt met voedingsstoffen wat leidt tot algenbloei. Veel bewoners is het een doorn in het oog en eist bloeiende bermen voor beleving en biotoop voor insecten en dieren.
Om deze eis te ondersteunen kunt u mail sturen via de website amsterdam.nl
Klik linksonder op: Bestuur en Organisatie en klik dan op:
College en dan op Laurens Ivens en tenslotte op:
Contact met de wethouder en vul uw verhaal in met pleidooi voor natuurvriendelijke berm en oevers.

Hopelijk kunnen we verbetering bewerkstelligen.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.