De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 36 juli 2019

Vorige  Volgende
Juli 1969

Vijftig jaar geleden zette de eerste man voet op de maan. De oudere lezer zal zich ongetwijfeld de opwinding van destijds herinneren. Verder zijn we in de verovering van het heelal nog niet gekomen en ook de maan is een weinig gastvrije omgeving voor het leven in het algemeen en de mens in het bijzonder. De teller is blijven steken op 12 maanmannen die daar enkele dagen hebben verbleven.
Ondanks optimisme van sommigen dat toch elders leven moet zijn in het universum lijkt het er sterk op dat we het met onze eigen aarde zullen moeten doen. Het kwetsbare leven en de balans van onze planeet verdient onze aandacht en bescherming, maar daaraan schort nog het nodige, vaak met het achterliggende idee dat als hier het leven onmogelijk wordt naar een andere planeet kan worden uitgeweken.
De bescherming van de aarde moet ook op lokaal niveau aangepakt worden, de vereniging zet zich daarvoor in. In de Oeverlanden, de Riekerpolder en het Nieuwe Meer. Het lijkt erop dat de gemeentepolitiek langzaam aan doordrongen wordt van het idee dat behoud en herstel van het Nieuwe Meer gebied nuttig en nodig is. We hopen dat binnen deze raadsperiode, tot 2022, eindelijk besloten wordt tot de uitbreiding van het beheergebied van het Amsterdamse Bos tot het Groot Amsterdamse Bos en dat over 50 jaar deze mijlpaal wordt herdacht.

kaartje Kaartje GAB van Maurits de Hoog 2018

Nieuwe krachten zijn op deze zaak gezet, Maurits de Hoog is opgevolgd door Remco Daalder en Jos Gadet. De grenzen van het nieuwe gebied worden afgetast. Wij gaan voor de maximale variant, de gehele Oeverlanden inclusief de weilanden van de Riekerpolder. Ook de gebieden ten westen van de Ringvaart, rondom het Koekoekslaantje behoren erbij.
Dat biedt de bewoners van Badhoevedorp ook een prettige verbinding naar het bos en het Nieuwe Meer. Samen met de buren van Ons Buiten, Onklaar Anker en Stichting Nieuw en Meer zetten we er onze schouders onder.

projectgrenzen Projectgrenzen van Remco Daalder en Jos Gadet 2019

landhuisjes De landarbeidershuisjes aan de Sloterweg staan er nog, hopelijk nog de komende 50 jaar

Iedereen goede vakantie gewenst

De seizoenen gaan snel en de zomer heerst nu volop. De voorjaarsbloei is vervangen door de zomerbloei. De Blauwe knoop laat zich zien, het Boerenwormkruid en de Theunisbloem, de Boslathyrus, de Hokjespeul en heel veel andere schoonheden. Denk daarbij de vlinders en de andere insecten en het wordt weer een lust voor het oog. De vlinders gaan altijd vooraf door rupsen en soms zijn dat er veel, zoals in het geval van de Eikenprocessie rups. Die laat zich dit jaar op flink wat Eiken zien, maar is inmiddels aan het verpoppen. Voorzichtigheid geboden, maar hier is ook een grote voedingsbron voor mezen, Koekoek en vleermuis. De Nachtegalenzang is verstomd, nog een enkele keer van je een glimp op van een jonge vogel die in het struikgewas verdwijnt.
Nog even en ze gaan weer op trek naar het zuiden, net als de Gierzwaluwen die momenteel in flinke aantallen fourageren boven de weilanden van de Riekerpolder. Daar heeft dit jaar voor het eerst in jaren weer een Tureluur gebroed. Misschien doordat wat hoge Populieren gekapt zijn, de afgelopen jaren, waardoor predatoren minder uitkijk geboden wordt.
Op uw vakantieverbijf treft u hopelijk ook veel dat de moeite waard is.
Maar misschien dat toch de heimwee naar de rijkdom van de Oeverlanden opkruipt, want niet altijd is het gras elders groener.

eikenprocessierups Eikenprocessierups op een boom langs de Oude Haagseweg


Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.