VDOB-logo

Word beheervrijwilliger

beheervrijwilliger

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is het beheer van het gebied.  Dat doen we in samenwerking met de gemeente Amsterdam.  Voor het beheer is een beheerplan opgesteld.  De vrijwilligers die het beheer uitvoeren verrichten het beheer met aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit. Dankzij onze vrijwilligers is de soortenrijkdom in De Oeverlanden sterk toegenomen en de gemeente Amsterdam heeft toegezegd dat ook in de toekomst het beheer in samenwerking met onze vereniging zal worden uitgevoerd.

De beheervrijwilligers zijn actief op elke dinsdag en woensdag van 10:30 - 15:30 uur. Voor hun werkzaamheden krijgen ze een kleine vergoeding.  Wilt u nadere informatie of wilt u zich opgeven als beheervrijwilliger, stuur dan een bericht aan beheer@oeverlanden.nl

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid