VDOB-logo

Waar staan we voor

De Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging is het behoud van biologische en recreatieve waarde en de bescherming van de natuur en het milieu van het gebied.
Dit trachten we te realiseren door:

 • ons te verzetten tegen iedere aantasting van het gebied in het bijzonder tegen bouwplannen en ongewenste herstructureringsplannen
 • het geven van voorlichting; het verzorgen van educatieve en vormende activiteiten
 • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu
 • het versterken van de biologische en recreatieve waarde
 • het beheer van de kwetsbare delen van het gebied.

De Activiteiten

Onze activiteiten zijn erop gericht de biodiversiteit van het gebied te behouden en te bevorderen en willen dit graag onze leden en de jeugd laten ervaren.
De volgende activiteiten worden ontplooid:

 • Ongeveer tien keer per jaar worden excursies georganiseerd. Deze excursies hebben verschillende thema‚Äôs zoals bomen, planten, vogels en insecten.
 • Enthousiaste leden inventariseren de soortenrijkdom in het gebied en rapporteren de resultaten.
 • 15 Beheervrijwilligers werken twee dagen per week om de meest kwetsbare delen van het gebied te onderhouden, zodat bijzondere planten en dieren zich kunnen ontwikkelen.
 • In samenwerking met het Natuur en Milieu Educatiecentrum en de Stichting Veldwerk kunnen leerlingen van de basisscholen in de buurt kennis maken met de biodiversiteit in het gebied.
 • Ruimtelijke plannen van de overheid worden kritisch gevolgd en er wordt deelgenomen aan overlegstructuren om plannen bij te sturen.
 • Soms is het nodig om formeel gerechtelijk bezwaar aan te tekenen om ongewenste activiteiten en plannen tegen te houden.
 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid