VDOB-logo

Periodiek schenken

Vanaf 1 januari 2015 is de vereniging een ANBI. Wilt u de contributie als een jaarlijkse gift minimaal vijf jaar achtereen doen, dan kunt u dit bij de aangifte als belastingaftrek opvoeren zonder drempel omdat de vereniging de ANBI status heeft. Uw nettobijdrage aan de vereniging kan gelijk blijven terwijl de vereniging meer inkomsten krijgt. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging. Een vooraf ingevuld formulier hiervoor 'overeenkomst periodieke schenking', kunnen wij u toesturen. Na uw ondertekening krijgt u een kopie met het RSIN-nummer en transactienummer; die moet u beiden opgeven bij uw belastingaangifte. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u voor de formulieren en een toelichting een mail sturen aan:
penningmeester@oeverlanden.nl

De verplichte informatie over onze ANBI-status vindt u in het volgende document ANBI informatie.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid