De Amsterdamse oeverlanden

        logo   Welkom op de website van vereniging 
Eerstvolgende excursie
Zondag 11 mei

Volgende Excursie

Slakken en planten
(11.00 - 12.30 u)

Kijk onder het tabblad 'Excursies' voor meer informatie.

Bereikbaarheid

Er is een nieuwe beschrijving beschikbaar over de berikbaarheid van de Oeverlanden en het leslokaal 'De Waterkant' op het depot van de Oeverlanden, Anton Schleperspad 1.
De bereikbaar per auto, fiets, openbaar vervoer of te voet kunt u hier vinden:
==> Routebeschrijving.

Chris Arntzen

Op maandag 28 mei is Chris Arntzen in zijn huis aan de Lomanstraat overleden.


...Lees hier wat Chris voor de vereniging heeft betekend.

De Winterbeek

Winterbeek

Sinds half januari 2009 stroomt de winterbeek vanuit het moeras van de Oeverlanden naar de poldertocht, een verval van ongeveer -1.10NAP naar -1.90NAP, over een lengte van 40 meter, door een duiker onder het fietspad, en vervolgens door het zand met een fraaie kronkel. Per etmaal stroomt er ?450m?helder water weg, dus in de afgelopen 4 weken is er ongeveer 12.000.000 liter water weggestroomd. Het oppervlakte land dat uiteindelijk afwatert op dit punt is ongeveer 19 hectare, 190.000m? De neerslag in dezelfde periode bedroeg ongeveer 60mm, dat is 60 liter per m? Op het totale oppervlakte viel dus zo'n 11.400.000 liter neerslag. Van verdamping is in deze periode van het jaar vrijwel geen sprake, dat komt pas weer wanneer de bomen in blad komen, en met het hoger worden van de temperatuur. Dat er wellicht meer water afstroomt dan er aan neerslag valt, kan verklaard worden door kwelwater vanuit het Nieuwe Meer, dat....Lees verder-->

Botanische excursie

28 juni was de Botanische excursie. Het groeizame weer van juni heeft in de Oeverlanden een explosie van bloeiende planten teweeggebracht.

Klik hier voor een verslag en een foto-impressie.

Kalender 2014

2014 wordt het jubileumjaar van de vereniging. We bestaan dan 30 jaar, en daarom verschijnt er een speciaal jubileumboek.
Daarom is er geen gedrukte kalender uitgegeven voor 2014. Wie de kalender toch niet kan missen kan deze hier downloaden en zelf uitprinten:

Download de kalender 2014

Excursieprogramma 2014

De excursie voor 2014 zijn bekend. De eerste zijn op 23 februari. Er is dan al direct een dubbelprogramma. 's Ochtends de excursie "Sporen in de sneeuw", en 's middags de inmiddels traditionele "Soep & zopie". Het hele programma kunt u hier downloaden:

Download het excursieprogramma 2014

Prijs voor Oase aan de Zuidas

landschapsprijs

Voor het plan 'Oase aan de Zuidas' heeft de vereniging "De Oeverlanden Blijven!" een prijs van €5.000,- gewonnen, om het streven te ondersteunen helder en levend water in het gebied te bevorderen.
Door de niveauverschillen die hier bestaan kan op verschillende plaatsen stromend water zichtbaar gemaakt worden, waar dat nu veelal ongezien plaatsvindt in buizen ondergronds.
Tevens willen we het water gezonder krijgen door voedingsstoffen die nu in te grote mate in het water zitten, door helofytenfilters te leiden, en de oeverbeschoeiing te vervangen door oever- of waterplanten, die ook een zuiverende werking hebben.
Deze prijs is een welkome steun in de rug om de komende jaren voort te gaan met verbeteringen van de waterkwaliteit en de beleving van bezoekers.
De bronzen plaquette geeft de verschillende landschapstypen van Noord-Holland weer; zee, dijk en duin en vlakke polderland.

Nota helofytenfilter

Nieuwsbrief

Sinds begin 2013 geeft de vereniging een nieuwsbrief uit onder de naam Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder.
U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen met uw naam en e-mailadres.
Meld u direct aan.
Het eerste exemplaar van de nieuwsbrief kunt u hier bekijken..

Natuurclub de BioBende

De BioBende is een groot succes, met 16 kinderen en elke keer prachtig weer. Kijk hier voor een nieuwe foto-impressie van 2012.
Er is dit jaar 9 keer natuurclub. Meestal de tweede zaterdag van de maand.
Als je ouders lid van de Oeverlanden zijn is het 9 x € 4,00.
Als je ouders geen lid zijn is het € 4, 50 per keer.
Wil je lid worden? Stuur een mailtje naar Sonja en Judith. We zitten op dit moment vol maar je kan op de wachtlijst voor 2014.
Als je lid wilt worden van de natuurclub de BioBende maak dan het totale bedrag over op
rekening NL47INGB0004068809
t.n.v. Vereniging "De Oeverlanden Blijven!",
Natuurclub BioBende
Jacob van Lennepkade 109-D
1054 ZJ Amsterdam.

Sonja Hoekmeijer & Judith Appel

IJsvogelbroedplaats

IJsvogel

Op 24 maart zijn een tweetal forse wilgen omgetrokken waarbij de wortelkluiten loodrecht omhoog zijn komen te staan. De grond ervoor is weg gegraven waardoor de kluiten meteen aan het water van de gemaalkolk zijn komen te liggen.
Vanwege het feit dat een forse graafmachine aanwezig was is besloten het trekwerk door deze machine te laten verrichten. De klus was hierdoor al vrij snel geklaard. Zo snel dat toen stadsdeelbestuurder Paulus de Wilt om half twee langskwam er alleen nog wat graafwerk resteerde.
Kabels en lieren waren beschikbaar gesteld door Landschap Noord Holland. Als vertegenwoordiger van deze organisatie was Peter Mol ook aanwezig. Verder kwam assistentie van medewerkers van de afdeling groen van het stadsdeel en van de vrijwilligers van de vereniging. Iedereen die heeft meegeholpen nog onze hartelijke dank.
We hopen dat de ijsvogels het kunnen waarderen. We wachten af.

Vanaf de Riekerweg is de locatie goed waar te nemen, zonder dat verstoring hoeft op te treden.

Panoramafoto's

In het kaartje rechts staan vijf cameraatjes. Klik erop dan krijg je een panoramafoto te zien rondom die plek
Het zijn vrij grote foto's, dus bij een langzame internetverbinding kan het even duren voor ze zijn geladen.
Als laatste is op 22 december 2007 een winterpanorama toegevoegd

Het Westelijk recreatiegebied Winter in de Oeverlanden Oostelijk langs de Oeverstrook Het Anton Schleperspad Het Jaagpadbos
Naar boven       Suggesties? Opmerkingen? Laat het ons weten